People
Faculty:
Qiaoqiang Gan


PhD Students:
Nan Zhang
Youhai Liu
Matthew Singer
Lyu Zhou


Master Students:
None

Visiting Scholars:
None


Alumni:
Haifeng Hu
Qingyang Liu
Borui Chen
Chu Wang
Huiying Zhou
Goutham Sankaranarayanan
Xie Zeng
Shaohua Pi
Chenyu Li
Yanbo Guo
Zhejun Liu
Dengxin Ji
Haomin Song
Tong Li


Qiaoqiang Gan
Associate Professor
Electrical Engineering
University at Buffalo, The State University of New York

PhD, Lehigh University 2010
MS,  Institute of Semiconductors, Chinese Academy of Sciences 2006 
BS,   Fudan University 2003
Nano-optics & Biophotonics LAB
Office: 230M Davis Hall
Phone: (716) 645-1152
FAX: (716) 645-3656
E-mail: qqgan at buffalo dot edu
Research Interests: Nano-optics, nanoplasmonics and their applications for energy, biosensing and environmental sensing.Nan Zhang
nzhang8 at buffalo dot edu
PhD Candidate, University at Buffalo, The State University of New York
BE, Beijing Institute of Technology 2012

Youhai Liu
youhaili at buffalo dot edu
PhD Candidate, University at Buffalo, The State University of New York
BE, Beijing Institute of Technology 2012
Matthew Singer
mhsinger at buffalo dot edu
PhD Candidate, University at Buffalo, The State University of New York
BE, University at Buffalo, The State University of New York 2016 

Lyu Zhou
lyuzhou at buffalo dot edu
PhD Candidate, University at Buffalo, The State University of New York
BE, University of Electronic Science and Technology of China 2015AlumniHaifeng Hu
Nov. 2011 - Oct. 2012, Visiting Scholar, University at Buffalo, The State University of New York
PhD, Institute of Semiconductors, Chinese Academy of Sciences 2013
Current position: Assistant Professor at Northeastern University of China
Goutham Sankaranarayanan

Master, University at Buffalo, The State University of New York 2015
Current position: Component design engineer at Intel Corporation

Xie Zeng

PhD, University at Buffalo, The State University of New York 2015
Current position: Optical data engineer at ASML


Dengxin Ji
dengxinj at buffalo dot edu
PhD, University at Buffalo, The State University of New York 2018
Current position: Process engineer at GLOBALFOUNDRIES

Haomin Song
haominso at buffalo dot edu
PhD, University at Buffalo, The State University of New York 2018
Current position: Chief Technology Officer at SUNY Clean Water LLC.Qingyang Liu
Dec. 2012 - May. 2013, Master Candidate, University at Buffalo, The State University of New York
Pursuing Master Degree in Electrical Engineering at California State University, Los Angeles

Borui Chen
Master, University at Buffalo, The State University of New York 2013
Pursuing PhD Degree in Electrical Engineering at University at Buffalo, The State University of New York

Chu Wang
Master, University at Buffalo, The State University of New York 2014
Pursuing PhD Degree in Electrical Engineering at Arizona State University

Huiying Zhou
Mar. 2014 - Feb. 2015, Visiting Scholar, University at Buffalo, The State University of New York
PhD, Institute of Semiconductors, Chinese Academy of Sciences 2007
Current position: Associate Professor at Central South University Forestry and Technology

Shaohua Pi
PhD, Fudan University of China 2016
Current position: Postdoctoral position at Stanford University

Zhejun Liu
PhD Candidate, Fudan University of China 2016

Yanbo Guo
Master, University at Buffalo, The State University of New York 2016
Pursuing PhD Degree in Computer Science and Engineering at University at Buffalo

Chenyu Li
Master, University at Buffalo, The State University of New York 2016
Current position: Technical lead at SUNNY Clean Water LLC.