Khatam Terjemahan

                                                         [Previous] [Next] [Home]

YUSUF, dari ayat 81~90;

81. Kembalilah kepada bapa kamu dan katakan; “hai bapa kami ! sesungguhnya anak mu telah mencuri, dan kami tidak saksikan  melainkan apa yang kami ketahui, dan kami tidak boleh jika barang yang ghaib”.

82. “Dan tanyalah kepada orang-orang negeri yang kami ada padanya dan tanyalah kepada kabilah-kabilah yang kami jumpa dalam negeri itu, sesungguhnya kami ini orang-orang yang benar”.

83. Ia berkata; “bahkan nafsu-nafsu kamu telah buat bagi kamu  mengerjakan satu urusan, maka urusan ku ialah kesabaran yang banyak, mudah-mudahan Allah datangkan kepada ku mereka sekelian, sesungguhnya ialah yang mengetahui, bijaksana”.

84. Lalu ia berpaling dari mereka dan berkata; “hai dukacita ku atas Yusuf !” hingga pucatlah kedua-dua matanya lantaran dukacita nya, tetapi ia sembunyikan.

85. Mereka berkata; “demi Allah ! selamanya engkau ingat Yusuf, hingga jadilah engkau berpenyakit atau engkau akan jadi dari golongan orang-orang yang binasa”.

86. Ia berakata; ”hanya aku mengadukan kesusahan ku dan dukacita ku kepada Allah, dan aku mengetahui dari Allah apa-apa yang kamu tidak tahu”.

87. “Hai anak-anak ku ! pergilah dan carilah rahsia tentang Yusof dan saudaranya, tetapi jangan lah kamu putus asa dari rahmat Allah, kerana sesungguhnya tidak putus asa dari rahmat Allah melainkan kaum kafir”.

88. Maka tetakala mereka masuk padanya, mereka berkata; “hai pembesar ! telah mengenai kami dan ahli kami kesusahan, dan kami datang dengan membawa barang yang tidak berharga, lantaran itu, sempurnakan lah sukatan dan bersedakahlah kepada kami, sesungguhnya Allah membalas orang-orang yang bersedakah”.

89. Ia bertanya; “apakah kamu ingat apa yang kamu telah berbuat kepada Yusof dan saudaranya, tetakala kamu bodoh ?”.

90. Mereka bertanya; “apakah engkau ini Yusof ?” ia jawab; “aku Yusof dan ini saudara ku, sesungguhnya Allah telah mengurniakan atas kami, sesungguhnya barang siapa berbakti dan sabar, maka sesungguhnya Allah tidak akan sia-sia kan ganjaran  orang-orang yang berbuat kebaikan”.


Sumber,
[]
http://www.facebook.com/groups/298488323577719/doc/354725944620623

Following twitter,
[] https://twitter.com/rssde/status/690059080560459785


Comments