Souvislosti kosmu

Podhoubí pro pochopení naší existence je skryto běžným zážitkům. Lidské poznání se odvíjí od zkušeností v prostoru a čase. Stále zřetelněji se ukazuje, že pokud chceme nahlédnout kosmu "pod pokličku", měli bychom sledovat kosmické dění v energiích. Takový popis pomocí energie a hybností je rovnocenný, ale snazší pro odhalení základních principů kosmu. 

"Zvítězit můžeme jen tehdy, až společně uchopíme bezmezmou kreativitu a intuici kosmu."

 

Program a cíle :

Být místem pro zvídavé laiky i otevřené vědce ...


1, Pokusit se formulovat rozhodující pravidla pro pátrání po základních přírodních principech.

2, Aplikovat tato pravidla pro biofyzikální výzkum s důrazem na objasnění principů, kterými se řídí živá hmota. Přiblížit se pochopení co je to život, a návazně formulovat nutná pravidla pro budoucí směry zkoumání živých organizmů včetně člověka, rozlišování poruch organizmů a uzdravování.

3, Nabízet odborné i neformální úvahy, diskuze, kurzy, setkání a přednášky. Prvním stupněm je otevřená diskuzní platforma zde. Podle ohlasu se bude rozšiřovat o zajímavá a aktuální témata.

4, Seznam použitých zdrojů

5, Slovníček základních pojmů

6, Zajímavé knihy a zdroje důležitých informací v českém jazyce

7, Půjčovna odborných knih v angličtině

8, Elektronické knihovny vědeckých prací

9, Co dnes víme ?Diskuzní témata :


A : Příroda a informace

B : Mikrosvět a kvantová fyzika

C : Makrosvět, vesmír,  informace

D : Život - komplexní informační řád

E : Mozek - vědomí - myšlení

F : Člověk v informačním poli

G : Spiritualita - vědomí přírody

H : Holismus - spirituálně informační filozofie

I : Biofyzika -  informace organické hmoty

J : Medicína - nové chápání a nové směry

K : Ontologie  - kvantově-informační  filozofie

L : Nové paradigma


Příspěvky do diskuzí zasílejte na mail : nopavel@email.cz

s označením tématu (písmeno A – L), rovněž reakce k bodům 1, 2, 3, slovníčku 5, a náměty k bodu 6,.

Příspěvky budou zveřejněny podle přání autora příspěvku a kritérií recenzenta.