Sendero Azul


El traçat del sender transcorre entre zones verdes, carrers i camins rurals ja existents. Aquesta connexió persegueix la posada en valor dels recursos que ofereixen aquestos elements. Conèixer el paisatge i la seva relació amb les espècies animals presents, la recuperació dels camins rurals com a element turístic i educatiu. Segons l’època de l’any i el moment del dia en què es realitze la ruta del sender es poden observar diferents espècies d'aus típiques d'aquestes zones així com veure diferents estats en la vegetació present. 

Per altra banda el sender està completament adaptat a persones amb mobilitat reduïda. Durant el seu recorregut el visitant trobarà zones d’ombra on poder descansar. Es recomana evitar les hores més intenses de sol i  prendre mesures protectores tals com la crema solar i l’ús de barret.

El sender està senyalitzat i compta també amb varis panells informatius. Tota la informació del sender i novetats estan disponibles des de qualsevol dispositiu mòbil accedint mitjançant els codis QR .





El trazado del sendero transcurre entre zonas verdes , calles y caminos rurales ya existentes . Esta conexión persigue la puesta en valor de los recursos que ofrecen estos elementos. Conocer el paisaje y su relación con las especies animales presentes, la recuperación de los caminos rurales como elemento turístico y educativo. Según la época del año y el momento del día en que se realice la ruta del sendero se pueden observar diferentes especies de aves típicas de estas zonas así como ver diferentes estados en la vegetación presente .

Por otra parte el sendero está completamente adaptado a personas con movilidad reducida. Durante su recorrido el visitante encontrará zonas de sombra donde poder descansar. Se recomienda evitar las horas más intensas de sol y tomar medidas protectoras tales como la crema solar y el uso de sombrero .

El sendero está señalizado y cuenta también con varios paneles informativos. Toda la información del sendero y novedades están disponibles desde cualquier dispositivo móvil accediendo mediante los códigos QR.