יחידת הלימוד בנושא: אנדרטאות בקרית גת
היחידה פותחה ע"י: חגית מזיג, שלי ישראל ומירי מור יוסף

במסגרת קורס: פיתוח למידה בסביבות פתוחות

מרצה: נעמי פורת
המרכז ללימודים אקדמיים אור יהודה