Organizers

Members of the QCAT Group:
  • Magdalena Stobińska
  • Adam Buraczewski – travel matters
  • Krzysztof Rosołek – web page
  • Oksana Voronych
  • Krystyna Cyra