นายสุรชัย ใหม่คามิ
ผู้อำนวยการ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2563