ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

ประกาศล่าสุด

  • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญคณะทำงานประกันคุณภาพ เข้าร่วมประชุมวันที่ 25 มกราคม 2560 ณ ห้อง 222 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ เวลา 13.30-16.00 น. โดยพร้อมเพร ...
    ส่ง 23 ม.ค. 2560 01:08 โดย งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน

  • 4-5 ส.ค. 59 ภาพกิจกรรมการประกันคุณภาพภายในคณะครุศาสตร์ วันที่ 4-5 สิงหาคม 2559 คณะครุศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุม 204 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ โดยได ...
    ส่ง 23 ม.ค. 2560 23:42 โดย งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์
  • 23 พ.ย. 59 ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้เทคโนโลยีคลาวด์เพื่องานประกันคุณภาพการศึกษา” เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ฝ่ายงานประกันคุณภาพ คณะครุศาสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้เทคโนโลยีคลาวด์เพื่องานประกันคุณภาพการศึกษา” ให ...
    ส่ง 23 ม.ค. 2560 23:28 โดย งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »