11 - Poľovnícka osveta‎ > ‎A. Zver‎ > ‎2. Pernatá‎ > ‎

2.04 Vtáky chriašteľovité


Lyska čierna

Lyska čiernaLyska čierna (Fulica atra) je chriašteľ z čeľade chriašteľovitých.

Lyska čierna je v porovnaní s ostatnými chriašteľmi pomerne agresívny vták. V konfliktoch s rivalmi imponuje bielou platničkou na čele, výrazne kontrastujúcu s čiernym operením. Vo vzájomných súbojoch sa lysky bijú krídlami alebo sa kopú. Lyska trávi väčšinu života na otvorenej hladine a na plávanie je vybavená kožnými lemami okolo prstov. Vie sa aj dobre potápať, pričom pred ponorom zmenšuje výtlak tela tak, že si perie primkne k telu.

Hniezdi na stojatých vodách. Potravu tvoria pobrežne a vodné rastliny, hmyz, slimáky, červy. Je čiastočne sťahovavá. Na jazerách, ktoréne zamŕzajú, časť našich lysiek aj prezimuje.

Zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/Lyska_%C4%8Dierna

Chrapkač poľný

Chrapkáč poľný

Chrapkáč poľný alebo chriašteľ poľný alebo chriašteľ chrapkáč (Crex crex) je vták z čeľade chriašteľovitých.

Chriašteľ poľný je typic­kým obyvateľom lúčnych po­rastov vo vlhkých oblastiach. Menej často sa s ním stretáva­me na poliach s obilím.

Sťahovavý, prilieta v V., odlieta v IX.-X. Obdobie rozmnožovania je v VI.-VII. Počas pytačiek sa samce chriaštelov poľných ozývajú typických nosovým škrekotaním. Len čo sa k tokajúcemu samcovi chriašteľa poľného pri­blíži samica, začne jej samček dvoriť tanečným krokom a pred­vádzaním hrdzavo sfarbených škvŕn na krídlach. Niekedy svo­jej vyvolenej dokonca prináša svadobný dar v podobe dážďovky alebo nejakého slimáka.

Hniezdo na zemi tvorí jamka vystlaná steblami a listami tráv. Zakryté je hustou a vysokou trávou. Často hniezdi aj v strede kríka. Stavebný materiál je úhľadne poprekladaný. Po vyhniezdení to už neplatí, lebo hniezdo stráca svoj pôvodný tvar. Od hniezd poľných kúr sa líši čašovitým tvarom, väčšou výškou a hrubou vrstvou v podstave. Samica sedí na vajciach sa­ma. Početnú znášku umiestňuje do plytkej, suchou trávou vystlanej jamky v zemi. Asi po dvoch týždňoch sa vyliahnu mláďatá. Matka ich kŕmi počas prvých troch až štyroch dní. Potom si už malé chriaštele musia zháňať potravu samy. Zdržujú sa stále v blízkosti matky, ktorá ich chráni ešte zhruba 30 dní. Veľa malých chriaštelov zahynie už počas prvých týždňov života. Chriašteľ poľný potrebuje čo najprirodzenejšie lúky s pes­trým zložením rastlín.

Živí sa tu šťavnatými mladými steblami, semenami a drobným hmyzom, ale nepohŕdne ani mäkkýšmi dážďovkami, stonožkami a pavúkmi.

Zdroj: http://snaturou2000.sk/zivocichy/chriastel-polny-chrapkac-polny


Comments