PZKO WĘDRYNIA‎ > ‎

WĘDRYNIACY w opisie osób związanych z okresem 2 wojny św.wykorzystane są teksty p.Mazurka, które są w większości pozostawione w niezmienionej lokalnej potocznej formie języka 

Biłko Gustaw 

Biłko Gustaw
 ur.11.5.1919, zm.28.9.1990, zamieszkały w Wędryni. Brał udział w kampanii wrześniowej. Należał do grupy wędryniaków, która miała za zadanie wysadzić mosty Wędryńskie nad Olzą i Wędryńką przed najeżdżającym wojskiem niemieckim. Wycofał się z wojskiem polskim aż pod rosyjski front, gdzie żołnierze zostali zwolnieni do domu. Po powrocie zaraz jesienią 39 roku został aresztowany i osadzony w obozie koncentracyjnym w Dachau. Tam przetrwał cały okres wojenny aż do wyzwolenia obozu przez amerykanów. W obozie spotkał wędryńskiego księdza Galocza, któremu próbował pomóc.

Błacha Jan 

 

Błacha Jan
ur. 18.10.1908, zamieszkały w Wędryni 213, kawaler, zatrudniony w kupiectwie,
pierwszy bohater narodowy, zginął w obronie Trzyńca 1 września w walce z najeźdźcąBroda Alojzy


 Broda Alojzy, ur. 20.4.1910 w Suchej Średniej, zam. we Wędryni Nr 127, żonaty, hutnik, później gospodzki we Wędryni pod kościołem.
Narukował przymusowo w 1943 r. W grudniu 1943 roku w czasie urlopu symulował w celu uniknięcia powrotu do wojska chorobę.
Dnia 9.2.1944 aresztowany wprost ze szpitala przez gestapo. Broda jest więziony, odsądzony i ścięty w Katowicach dnia 12.5.1944 r. Osierocił żonę i syna.Brunowski Józef 


 19 września 1942 r. aresztowany został Józef Brunowski (ur. 22.09.1919, zam. w Wędryni nr 28, hutnik). Brunowski pozostawał w więzieniu do 10 lipca 1944 r., po czym został zwolniony.
We więzieniu w Cieszynie zmusili go do przyjęcia tzw. „Volkslisty”. Potem zwolniony i za 14 dni musiał przym. narukować do wojska.

Byrtus Paweł


 Byrtus Paweł, nar. 23.7.1911 w Nawsiu, zam. we Wędryni Nr 205, żonaty, hutnik, muzykant. [...] Aresztowany przez gestapo 15.4.1942 o ½ 6 h rano. Więziony od 15.4.42 – 22.7.42. We Wędryni na posterunku, w Cieszynie, w Gusen – M. Zakatowany 22.7.1942 w kamieniołomach w Gusen – M.


Bystrzycki Andrzej 

 Bystrzycki Andrzej, nar. 23.9.1903 w Puńcowie koło Cieszyna, zam. we Wędryni Nr 149, żonaty, hutnik. Aresztowany przez gestapo 10.1.1941 o 1-ej w nocy. Więziony od 10.1.41 – 1.5.45: w Oświęcimiu (6 miesięcy), w Dachau (2 roki), w Papenburgu (1 ½ roku).


Ciemała Jan


 Ciemała Jan, ur. 16.6.1886,zm.1946, zam. w Wędryni, żonaty, były długoletni wójt Wędryni, sekretarz Towarzystwa Oszczędności i Zaliczek (...Hotel Polonia w Cieszynie Zachodnim). W związku z działalnością w polskich organizacjach (TOZ) został jeszcze jako wójt Wędryni aresztowany w 1936 roku na 3 tygodnie przez czeską policję a z jego domu wywieziono wiele prywatnych materiałów związanych z polskością (książki, wiązane czasopisma, odznaczenia, ...) których już nigdy nie zwrócono. Z braku jakichkolwiek dowodów został zwolniony i dalej pełnił funkcję wójta. W trakcie wojny aresztowany przez gestapo w 1943. Więziony w Wędryni 4 tygodnie w związku z ruchem wolnościowym organizacji podziemnej magistra Jan Mrózka. Zwolniony wrócił do domu z podłamanym zdrowiem. Zmarł krótko po wojnie w 1946 roku.


Cieńciała Adam 

 Współpracował z Janem Mrózkiem. Skazany na śmierć.


Peenemunde.2.jpg
Cienciała Jerzy 

 rodzina Jerzego Cienciały
w reichu na pracach przymusowych---rodzina J. Cienciały

1920-2008 
Polski działacz narodowy i kulturalny na Zaolziu. Działacz Miejscowego Koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego (MK PZKO) w Wędryni. Współzałożyciel i pierwszy prezes klubu sportowego "Sokół Wicher" w Wędryni. Reżyser i kierownik artystyczny zespołu teatralnego MK PZKO w Wędryni. W czasie wojny na pracach przymusowych.

Cienciała Jerzy 

 


Cieślar Andrzej 

1892 -1945
Nauczyciel. Ur. w Wędryni. Syn Jana i Marii Siwy. Kierownik Publicznej Szkoły Powszechnej w Cisownicy. 31.12.1943 w wyniku denuncjacji aresztowany przez gestapo. 3.05.1944 zesłany do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu (tam przydzielony do oddziału ślusarzy), 29.09.1944 przeniesiony do obozu w Buchenwaldzie, w którym zginął 16.02.1945. 

źródło Informacje Hanny Langner-Matuszczyk 
źródło Walczak Marian: Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. - Warszawa, 1995, s. 236 
RELACJE-INST Szkoła Powszechna Cisownica relacja kierownik


Cieślar Paweł


 Cieślar Paweł, nar. 19.5.1921 i zam. we Wędryni Nr 389, żonaty, hutnik, przodownik pracy – partyzant. Na przym. pracach od 1940 – 1944. W 1944 ucieka ku partyzantom. Walczy przeciwko hitl. od 1944 – 1945.


 

Cieślar Gustaw 


Cieślar Gustaw
 Gustaw Cieślar, ur. 19.7.1909, zam. we Wędryni Nr 220 /zatrzymano wówczas dziesięć osób, które rozmawiały ze sobą w pociągu po polsku, po przesłuchaniu wszystkich zatrzymanych zwolniono, za wyjątkiem Gustawa Cieślara/. Więziony w Cieszynie (6 dni), w Mysłowicach (9 miesięcy), w Sosnowcu (1 miesiąc) i znowu w Mysłowicach (3 miesiące) – tam poniósł śmierć 17.9.1942 r.

Cieślar Gustaw 

1909-po 1939 

źródło Księga pamiątkowa Polskiego Gimnazjum Macierzy Szkolnej w Cieszynie obecnie Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie : wydana z okazji 65. rocznicy założenia szkoły. - Katowice, 1960, s. 

Ekonomista. Ur. w Wędryni. Absolwent klasy typu matematyczno-przyrodniczego Gimnazjum im. A. Osuchowskiego w Cieszynie (1928). Studia w Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie. Zginął w obozie koncentracyjnym w Dachau(?) .

http://slownik.kc-cieszyn.pl/index.php/online,591/

http://pl.auschwitz.org/m/index.php?option=com_wrapper&Itemid=97

Ćwikel Jan


 28 kwietnia 1943 roku aresztowany został w Wiedniu Jan Ćwikel (ur. 3.8.1899, zam. we Wędryni Nr 363, żonaty, hutnik), który od 15 czerwca 1940 r. przebywał na robotach przymusowych w Wiedniu, gdzie pracował w firmie A.E.G. Union – Wien.
We Wiedniu zbierał fundusze dla wdów i sierot po zamordowanych w obozach konc. mężach i ojcach. Po 1 ½ roku , dopiero 28.4.43 gestapo nakryło „Samopomoc”
Jan Ćwikel poddany został najwymyślniejszym torturom:
Więziony był on w okresie od 28 kwietnia 1943 r. do 7 kwietnia 1945 r. w Margarethen. W dniach 21 lutego 1945 – 7 marca 1945 r. odbyła się rozprawa sądowa, na której został skazany na śmierć.
Ostatecznie wyroku nie zdążono wykonać. Jan Ćwikel przeżył wojnę i powrócił szczęśliwie do rodzinnej Wędryni.

Cymorek Jan

Cymorek Jan
(numer więźniarski: 36062)

 urodzony: 1919-12-02, miejsce urodzenia: Wendrynia
Losy:
1. 1942-05-22, Auschwitz, przybycie do obozu
2. zginął 26.7.1942 r. w KL Auschwitz, 


Cymorek Johann


 ur.1909-12-02 (Wendrin), wyznanie:evangelisch, uwagi:zgin.1942-07-26 w AuschwitzCymorek Helena 

Cymorek Helena
 córka Cymorka Jana, zginęła od zbłądzonej kuli podczas wyzwalania Wędryni

http://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_BorekFerko Pauline


 Zabrzeg
ur.1886-00-00 (Wendrin), wyznanie:katholisch, uwagi:zgin.1943-08-09 w Auschwitz

ks.Klemens Galocz


ks.galocz

 urodzony 21.11.1904 w Karwinie, zginął 26.11.1942 w Dachau
proboszcz parafii Wędrynia (Śląsk Cieszyński), b. wikariusz parafii Jabłonków.

Do Wędryni przyszedł jesienią /prawdopodobnie w październiku/ 1937, serdecznie witany młodzieżą wierszem i kwiatami. W latach był kiedy proboszczem ksiądz Galocz organizował młodzież w katolickim stowarzyszeniu mężczyzn i katolickim stowarzyszeniu żeńskim. Współpraca z proboszczem była bardzo dobra, młodzież spotykała się często. Wystawiali również w Czytelni sztuki teatralne – np. „ Ósme przykazanie” w 1938 roku.

Aresztowany 23.04.1940, wywieziony do obozu koncentracyjnego Dachau. Stamtąd zawieziony do obozu koncentracyjnego Mauthausen Gusen, gdzie niewolniczo pracował w kamieniołomach. Stamtąd 08.12.1940 - całkowicie wycieńczony - przetransportowany z powrotem do obozu koncentracyjnego Dachau, gdzie zginął.


źródło:


Gronner IgnacyWłaściciel gospody pod kościołem "u Grónera", współzałożyciel polskiej ochotniczej straży pożarnej w Wędryni, kupiec, członek zarządu grupy terenowej Śląskiej Partii Ludowej w Wędryni,  prawdopodobnie żydowskiego pochodzenia, w związku z czym ślad po rodzinie w trakcie wojny zaginął. 

 Rudolf Grzegorz

Rudolf Grzegorz

 Hackenberg Jan Judasz

  ?-1763 
Ksiądz katolicki. Ur. w Cieszynie. W l. 1723-1726 uczęszczał do gimnazjum w Cieszynie. Proboszcz w Wędryni (1745-1763). Współautor (wraz z Jerzym Bajtkiem i Franciszkiem Mateuszem Knöblem) i wydawca modlitewnika w języku polskim (Prawdziwa jedzina do nieba z Pisma świentego dokazana droga..., Opawa 1761). Zm. w Wędryni. 

Ożywiona działalność środowiska protestanckiego wywołała reakcję duchowieństwa katolickiego. Podobnie jak ludność ewangelicka, tak i katolicka czerpała dotychczas przede wszystkim z kancjonałów czeskich i słowackich. W połowie XVIII wieku trzech księży katolickich – Judasz Hackenberg z Wędryni (?‒1763), Jerzy Bajtka z Jabłonkowa (ok. 1707‒?) oraz Franciszek Knöbel z Goleszowa (1714‒1772), opracowało i wydało modlitewnik Prawdźiwa Jedźina… w języku polskim z licznymi zwrotami w gwarze cieszyńskiej, sporadycznie w języku czeskim. Książka nie była dziełem oryginalnym, w znacznej części była tłumaczeniem z niemieckiego, miała jednak za cel trafić do ludu cieszyńskiego, jak piszą sami autorzy w Przedmowie do czytelnika, cyt.: „…twojemu Jenzykowi, a w mowie w Druku przysposobiona po pierwsze na światło wychodzy, aby tym milsza y każdymu przyjemniejsza była, czym snadniejsza bendźie do wyrozumienia”. Książka liczy 640 stron druku i zgodnie uważana jest za pierwszą pozycję gwarową na Śląsku Cieszyńskim

źródło Szersznik Leopold Jan: Nachrichten von Schriftstellern und Künstlern aus dem Teschner Fürstenthum. - Teschen, 1810, s. 91-92 
źródło Bibliografia piśmiennictwa polskiego na Śląsku XVII i XVIII w. / pod kier. Jana Zaremby. - Wrocław [i in.], 1980, s. 116-117 
RELACJE-INST Parafia Rzymskokatolicka Św. Katarzyny Wędrynia relacja proboszcz
http://is.muni.cz/th/320565/ff_d/calosc_praca.pdf

Jan Haltof


 20 maja 1943 r. aresztowany został Jan Haltof, ur. 9.8.1921, zam. w Wędryni 164, hutnik, po aresztowaniu więziony był w Słubicach, gdzie przebywał do 2 maja 1945 roku.


 Hes Franciszek  

    
 

 Ur. 5.7.1916 w Wędryni, zm.   Hutnik. Aresztowany 24.4.1940. Więziony w obozach koncentracyjnych Dachau, Gusen. Zwolniony 12.2.1943.  Po zwolnieniu wysłany do służby w wehrmachcie w Francji. Tam z grupą żołnierzy o podobnym losie nawiązuje kontakt z francuskim ruchem oporu. Do domu wraca dwa lata po wojnie. Działacz społeczny. Prowadził chóry w Wędryni.


Hota Józef


 Hota Józef, ur. 15.2.1924 we Wędryni Nr 142. [...] Naruk.przym. w 1942 r. Dnia 17.7.43 ciężko raniony w okolicy Rostowa n/Donem koło Morza Azowskego. Dnia 27.9.43 ucieka ze szpitala w Kijowie, gdzie leżał, do domu. Był 17 dni w drodze, częściowo piechotą, częściowo pociągami ciężarowymi. Od 27.9.43 - 2.5.45 walczy w organizacji podziemnej w Nydku - z Cieślarem Pawłem i Mitręgą Pawłem. Miał własny bunker z osobnym wejściem i wyjściem.


Chmiel Jan


 Chmiel Jan, nar. 30.7.1923 i zam. we Wędryni Nr 370 – Zaolzie, żonaty, hutnik. Aresztowany przez gestapo 14.9.42 o 11.30 w nocy. Więziony od 14.9.42 – 8.5.45 w karnym lagrze w Merseburgu. Przed aresztowaniem przez 6 tygodni ukrywał się wraz z Józefem Szucsem u Ondraszków w czasie, kiedy Józef Ondraszek i jego syn byli przymusowo w reichu, później w obozie.


Chodura Paweł

 Chodura Paweł, ur. 1902, zam. we Wędryni Nr 74, żonaty, urzędnik – emeryt, z powodu prześladowań okupanta hitl. zachorował umysłowo. Więziony w Rybniku 1941 – 1943, zmarł w Rybniku w 1943.


Janczyk Antoni

 Janczyk Antoni, ur. 4.5.1899, zam. we Wędryni Nr 366, żonaty, pograbacz, inwalida – emeryt. Aresztowany przez gestapo w 1941. Więziony w obozie karnym od 1941 – 1945.


 Antoni Józef JANIK

 Podporucznik rezerwy Antoni Józef JANIK syn Jana i Anny z Mitręgów, urodzony 14 czerwiec 1892 w Wędryni na Śląsku Cieszyńskim. Absolwent polskiego gimnazjum w Cieszynie (1913) i kursów kwalifikacyjnych (1914). Uczestnik I wojny światowej. Działacz plebiscytowy na Śląsku Cieszyńskim. Od 1927 kierownik szkoły powszechnej w Rybniku. Odznaczony Medalem Niepodległości. Żonaty z Hildegardą z Peterów, miał córkę Helenę oraz synów Stanisława i Antoniego
Zamordowany w Katyniu


 Janik Józef   

 Ur.24.10.1895 w Wędryni, zm. 8.12.1980. Kupiec. Aresztowany 24.4.1940. Więziony w obozach koncentracyjnych Dachau, Gusen. Zwolniony 17.2.1941.


 Jatowtt Gabriel  

 Ur. 18 października 1902 r. w Kownie, zmob. 26 sierpnia 1939 r. Nr jeniecki 112. Przebywał w Oflagu XI A, zmarł 2 sierpnia 1943 r. Pochowany na cmentarzu w Tangerhutte - numer grobu 381. Mąż Anny z Michejdów Jatowtt. Żona Anna (1909-1983) w trakcie wojny w obawie przed niemieckimi represjami emigrowała z synem Józefem (1936-1979) przez Austrię do Stanów Zjednoczonych, żyła w Chicago. Na jej życzenie po śmierci jej prochy zostały przewiezione i złożone na ewangelickim cmentarzu w Wędryni.


Jurczek Józef


Jurczek Józef
 10 marca 1941 r. aresztowany został Jurczek Józef, ur. 7.3.1914, zam. w Bystrzycy n/Olzą, później we Wędryni Nr 226, hutnik, żonaty. W jego mieszkaniu gestapo znalazło broń oraz „literaturę organizacji podziemnej”. Był on następnie więziony w Cieszynie i Wrocławiu, gdzie został rozstrzelany 17.8.1941 roku.

Kaleta Franciszek 

 Franciszek Kaleta z Wędryni Nr.100 oraz Jan Wojnar z Karpentnej. Na temat Franciszka Kalety Józef Mazurek zanotował jedynie, że urodził się w roku 1924, mieszkał w Wędryni 100 oraz że więziony był w Merseburgu – Leunawerke.


Kantor Karol

 Ur. 17.4.1906, zm.4.8.1993. Lekarz. Aresztowany 24.4.1940. Więziony w obozach koncentracyjnych Dachau, Gusen do 21.12.1940.


Kożdoń  Walter Fryderyk 


 Podporucznik piech. rez. Walter Fryderyk KOŻDOŃ syn Andrzeja i Aurelii z Łacynów, urodzony 19 lipca 1908 roku w Wędryni na Śląsku Cieszyńskim. Absolwent gimnazjum w Cieszynie i SPRPiech. (1931). Od 1931 w rezerwie, przydzielony do 4 p. s. podh., w którym odbył ćwiczenia rezerwy jako dca plut. (1938).
Z posiadanych informacji wynika, że nie został zamordowany w Charkowie. W grupie 400 oficerów został przetransportowany na Syberię gdzie zapędzono ich do pracy w kopalni uranu. Wszyscy zostali zamordowani a ich ciała pozostały na dnie kopalni.

 Matka Waltera, Aurelia z/d Latzina. Rodzeństwo Eugeniusz i Ilza Kożdoń. Córka Kazimiera. Absolwent SGH.

Absolwent Państwowego Gimnazjum im. A. Osuchowskiego w Cieszynie (1927) i Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie. Służba wojskowa w Szkole Podchorążych w Śremie i w 4. Pułku Strzelców Podhalańskich w Cieszynie. Pracownik Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, następnie Górniczo-Hutniczej Spółki Akcyjnej Karwina-Trzyniec w Cieszynie Zachodnim. Uczestnik kampanii wrześniowej. 

źródło Z dziejów Państwowego Gimnazjum im. A. Osuchowskiego Typu Matematyczno-Przyrodniczego w Cieszynie / [kom. red. Andrzej Ofiok i in.]. - Cieszyn, 1978, s. 30


Jan Kazimierz Kukucz

1901 lub 1903-1939 

Dziennikarz i publicysta. Ur. w Wędryni. Student Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1918-1920) i Wyższej Szkoły Nauk Politycznych w Paryżu. Założyciel, wydawca i redaktor czasopisma "Radio dla Wszystkich" (1924). Podróżował po Europie pracując jako redaktor. Zginął w kampanii wrześniowej w Hołosku pod Lwowem. 


źródło Czy wiesz kto to jest : uzupełnienia i sprostowania / [pod ogólną red. Stanisława Łozy. - Warszawa, 1938], s. 163 
źródło Golec Józef, Bojda Stefania: Słownik biograficzny ziemi cieszyńskiej. T. 3. - Cieszyn, 1998, s. 142 

Kulig Jan 


 Na robotach przymusowych w Watenstedt był też Jan Kulig (ur. 3.6.1920, zam. we Wędryni Nr 93, hutnik), który również zaangażowany był w działalność wywiadu dalekiego zasięgu ZWZ / AK.

 Lasota Jan ks.


 Więzień więzienia w Cieszynie, KL Dachau, KL Gusen.
Urodzony w 1889 r. w Wędryni – Zaolzie, tam dorastał a następnie po studiach teologicznych ksiądz ew. – pastor w Jaworzu pow. bielski. Dnia 1.09.1939 r. musiał opuścić Jaworze i ukrywał się przez jakiś czas u ks. pastora Kisiały w Cieszynie. Aresztowany 24.04.1940 r. przez gestapo i przetransportowany do więzienia w Cieszynie, stamtąd przewieziony do KL Dachau i dalej do KL Gusen. Odzyskał wolność 5.09.1940 r. Po zwolnieniuz obozu, do końca okupacji pracował jako robotnik w fabryce we Frysztacie – Zaolzie.


Lasota Rudolf


 Lasota Rudolf, ur. 28.2.1917, zam. we Wędryni Nr 61, hutnik, żonaty. [...] Na przym. pracach od 8.7.40 – 17.4.45 w Magdeburgu walczy w organizacjach podziemnych. Przeżył piekło bombardowań Magdeburgu przez aliantów.

Latoszyński Fryderyk

Latoszyński Fryderyk
1915-1944 
Student medycyny, działacz ruchu oporu. Ur. w Trzyńcu. Mieszkał w Wędryni. Absolwent Polskiego Gimnazjum Realnego w Orłowej (1935). Podczas II wojny światowej brał udział w ruchu oporu. Aresztowany przez Niemców, skazany na karę śmierci w Halle. 
źródło Gliński Jan Bohdan: Słownik biograficzny lekarzy i farmaceutów ofiar drugiej wojny światowej. T. 3. - Wrocław, cop. 2003, s. 191 

Lisztwan Adolf

 lisztwan wehrmacht lisztwan anglia

 Lisztwan Adolf , ur.10.5.1921 , zm.2013, ur.  Wędryni Nr , po wojnie zam. w Gródku, powołany do wehrmachtu, skorzystał z pierwszej sposobności i przedostał się do aliantów. Walczył w odziałach polskich w Anglii aż do końca wojny. 


Łuka Franciszek


Łuka Franciszek
 Łuka Franciszek, ur. 17.8.1898 w Kamesznicy i zam. we Wędryni Nr 116, żonaty, rolnik. W czasie okupacji hitl. pomagał partyzantom. Aresztowany przez gestapo 1.3.1943 z żoną. Więziony od 1.3.43 – 10.1.45: w Cieszynie 1 tydzień, w Bielsku 2 tygodnie, w Budziszynie 1 ½ roku, w Oświęcimiu ½ roku.

Łyżbicki Paweł  

łyżbicki paweł

1907-1961 
Nauczyciel. Ur. w Wędryni. Absolwent seminarium nauczycielskiego w Bobrku k. Cieszyna (1928) i Instytutu Pedagogicznego w Katowicach. Nauczyciel w Wiśle-Jaworniku (1928/1929), następnie w Chorzowie. Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r. Więzień obozów koncentracyjnych w Dachau i Mauthausen-Gusen (1940), następnie na przymusowych robotach. Po wyzwoleniu pracował jako nauczyciel polskich dzieci w amerykańskiej strefie okupacyjnej Niemiec. Po powrocie do Polski kierownik Szkoły Powszechnej w Goleszowie (1945-1949) i Przyzakładowej Szkoły Przemysłowej w Goleszowie (1949-1952) i Szkoły Podstawowej w Cisownicy, gdzie doprowadził do nadania jej imienia Jury Gajdzicy (1960). Zm. w Cisownicy. 

źródło Waszut Teresa, Golec Józef: Odeszli w cień : cisownicki słownik biograficzny. - Cieszyn, 2005, s. 44-45 
RELACJE-INST Szkoła Powszechna Goleszów relacja kierownik 

http://goleszow.pl/media/upload/A/l/Album_Biograficzny_Gminy_Goleszow.pdf

Mach Albert


 17 kwietnia 1943 r. aresztowany zostaje Mach Albert (ur. 1911 r. w Świętochłowicach, zam. we Wędryni Nr 282). Wraz z nim aresztowani zostali Rusz Józef (Fulda) z Bystrz. n/Olzą, Marosz Gustaw z Bystrz. n/Olzą oraz ks. pastor Fukała Józef i jego żona. Mach Albert więziony był w Cieszynie, Oświęcimiu, Rosenbergu i Litomierzycach, zakatowany 23.3.1945 w Litomierzycach.

Marosz Jan 

1907-1944 
Ksiądz katolicki. Ur. w Wędryni. Syn Jana, właściciela tartaku. Studia teologiczne w Widnawie. Święcenia kapłańskie (1935). Wikary w Wędryni, Pietwałdzie i Boguminie. W czasie II wojny światowej aresztowany i więziony we Frysztacie i Cieszynie. Więzień obozów koncentracyjnych w Mauthausen-Gusen i Dachau. 

źródło Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX i XX wieku / pod red. Mieczysława Patera. - Katowice, 1996, s. 259 

Marosz Józef

Kombatant 2wojny światowej, radiotelegrafista, włoskie i brytyjskie odznaczenia


Michejda Jan   

 1903-
Inżynier rolnik. Ur. w Wędryni. Syn Józefa, nauczyciela (1873 lub 1874-1942) i Heleny Rusz. Absolwent Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie. Inspektor Izb Rolniczych w Kielcach, Łodzi i Poznaniu. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r., później walczył w Brygadzie Karpackiej w kampanii afrykańskiej, następnie w 3 Dywizji Strzelców Karpackich we Włoszech. Po II wojnie światowej osiedlił się z rodziną w Chicago, gdzie pracował jako urzędnik pocztowy. 

źródło Materiały do genealogii wędryńskiej linii rodziny Michejdów (Książnica Cieszyńska, zespół rękopisów, sygn. RS AKC. 670) 

dr Michejda Władysław  W czasie wojny pewien czas ukrywał się w domu Pietrów w Wędryni Nr 321. Oto jak charakteryzuje go Juliusz Niekrasz 

Dr Władysław Michejda („Mit”), urodzony 18 września 1896 r. w Olbrachcicach na Zaolziu, pochodził ze znanego rodu Michejdów, niezmiernie dla Polski zasłużonego. Ukończył gimnazjum klasyczne w Cieszynie. W nocy z 31 października na 1 listopada 1918 r. był jednym z organizatorów czynu zbrojnego, w wyniku którego ogłoszono utworzenie Księstwa Cieszyńskiego i jego przynależność do Polski, brał udział w pierwszym powstaniu śląskim. Ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Do 1938 r. prowadził kancelarię adwokacką w Katowicach, a od roku następnego w Cieszynie. Po wybuchu wojny osiadł w Ustroniu. W początkach 1940 r. został aresztowany i osadzony w Dachau, lecz dość szybko zwolniony. Powrócił do Ustronia i rozwinął żywą działalność konspiracyjną. Osobowością swoją bardzo silnie oddziaływał na rozwój ruchu konspiracyjnego w Ustroniu i okolicznych gminach. Współpracował z tymi placówkami ZO, które zdołały ostać się po aresztowaniu członków sztabu. Opracował dla rządu polskiego w Londynie raport. Raport otrzymał Jan Mrózek z Wędryni, który miał go przekazać do naszej ambasady w Szwajcarii. Do przekazania raportu nie doszło. Mrózek po powrocie do Wiednia został aresztowany. Jego ujęcie zapoczątkowało dalsze aresztowania. W toku śledztwa przeniosły się one na Śląsk, objęły także Warszawę. Został wtedy ujęty w dniu 10 kwietnia 1943 r. także adwokat Władysław Michejda i osadzony w Oświęcimiu. 29 listopada tegoż roku stanął tam przed sądem policyjnym wraz z 70 innymi oskarżonymi. Rozprawa trwała około 3 godzin. Wszystkich, w liczbie 71, skazano na karę śmierci i wyrok w tymże dniu wykonano.


Michejda  Józef    Urodził się Józef Michejda w 1900 roku w Wędryni na Śląsku Cieszyńskim w wędryńskiej linii rodu Michejdów, rodu osób wybitnie utalentowanych, którzy odcisnęli mocno swoje piętno w dziejach Śląska Cieszyńskiego i wnieśli istotny wkład do nauki i kultury polskiej. Ojciec Józef był nauczycielem ludowym i działaczem społecznym. Naukę rozpoczął w 1912 roku w gimnazjum cieszyńskim, przerywając ją w latach 1918 – 1919, kiedy to wstąpił jako ochotnik do tworzącego się Wojska Polskiego i wziął udział w walkach o granice odrodzonej Polski z Czechami i Ukraińcami. 
W czasie wojny, w początkowym okresie działał w podziemiu w ZWZ, a po rozbiciu przez gestapo Śląskiego Okręgu ZWZ, mimo listów gończych udało mu się zmylić prześladowców i ukrywał się na Rzeszowszczyźnie pracując w spółdzielczości.
Od 1945 roku zajmował kierownicze stanowiska w nowo organizowanej energetyce śląskiej. Ojciec polskiej energetyki.Michejda  Józef  

 1873 lub 1874-1942 
Nauczyciel. Ur. w Ligocie Alodialnej. Syn Józefa i Zuzanny Folwarcznej. Ojciec Józefa (1900-1991), inżyniera energetyka i Jana (1903-), inżyniera rolnika. Absolwent państwowego seminarium nauczycielskiego w Cieszynie. Kierownik polskich szkół ludowych w Nydku i Wędryni (1916-1920). Kierownik Szkoły Ludowej Macierzy Szkolnej w Czeskim Cieszynie (1925-1928). Wiceprezes Polskiego Związku Śpiewaczego i Muzycznego (do 1936). Prezes Chóru Towarzystwa Nauczycieli Polskich (od 1926). Śpiewak w Chórze Nauczycieli Polskich. W czasie II wojny światowej więziony w Strzelcach Opolskich, gdzie zginął. Pochowany w Wędryni. 

źródło W cieniu śmierci / [red. Tadeusz Wojak]. - Warszawa, 1970, s. 170 
źródło Golec Józef, Bojda Stefania: Słownik biograficzny Ziemi Cieszyńskiej. T. 1. - Cieszyn, 1993, s. 191-192 
źródło 90 [Dziewięćdziesiąt] lat budynku Polskiej Szkoły Podstawowej w Wędryni. - Wędrynia, 1995, s. 23 


Mitręga Paweł


 Mitręga Paweł, ur. 1923, zam. we Wędryni 163. Ukrywał się od 10.1.44 – 2.5.45, był także przy partyzantach z Hotą Józefem i Cieślarem Pawłem.

Jan Mrózek


 Jan Mrózek (ur. w 1913 r. w Wędryni na Śląsku Cieszyńskim, zm. w 1945 r. w Stein an der Donau wAustrii) – polski działacz ruchu oporu w czasie II wojny Światowej.
Mrózek, wychowany w polskiej tradycji patriotycznej, odznaczał się doskonałą pamięcią i świetnie władał językiem niemieckim. W czasie II wojny światowej był członkiem sieci wywiadu dalekiego zasięgu (kryptonim "Stragan") Komendy Głównej AK. Od sierpnia 1942 r. w Wiedniu był szefem (po Karolu Trojanowskim) grupy "WO-1 Południe" tej siatki, działającej na ogromnym obszarze odBawarii przez Czechy i Austrię po Słowację. Posługiwał się pseudonimami „Jan”, „Jaś” i „Iwan Biełyk”. Wśród ok. 200 agentów grupy było wielu pochodzących ze Śląska, a zwłaszcza ze Śląska Cieszyńskiego, w tym jego siostra – Ewa Pilch. Aresztowany przez hitlerowców w marcu 1943 r. i po długim procesie skazany na karę śmierci, został osadzony w więzieniu Margarethen w Wiedniu. Zginął dosłownie w przeddzień wyzwolenia, rozstrzelany na dziedzińcu więzienia w zamku Stein an der Donau wraz m.in. ze swoim współpracownikiem z wywiadu, a wcześniej wybitnym taternikiem –Karolem Englischem.Musioł Paweł 


 zam. we Wędryni Nr 115, żonaty, ojciec syna Zbigniewa. Bohater Narodowy.
Po ukończeniu polskiego gimnazjum w Cieszynie w r. 1926 jest studentem na wydziale filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Studia filozoficzne zakończył pracą doktorską „Dzieje piśmiennictwa Polskiego na Śląsku”
Był organizatorem i Kierownikiem Wojska Podziemnego na Terenie Śląska Cieszyńskiego, w tym Zaolzia, w pierwszej fazie okupacji hitlerowskiej od 1939 – 1941 r.
Od 1 września walczy z okup. hitl. w Obronie Ojczyzny w IV pułku piechoty jako dowódca grupy karabinów maszynowych. Po ostatniej bitwie pod Rawą Ruską dostaje się do niewoli hitl. Ucieka z niewoli zaraz na 2. dzień i wraca w październiku 1939 na Śląsk Cieszyński. Już dnia 10 listopada 1939 r. organizuje pracę konspiracyjną. Z organizacji tej rozrasta się akcja wojskowa, składająca się z najlepszych elementów, jakie zdołały się zaszyć w terenie. Stąd wysoki poziom ideowy i moralny, cechujący całość pracy konspiracyjnej – antyhitlerowskiej – w tym czasie.
Aresztowany dnia 3 marca 1941 r. przez gestapo w pociągu jadącym z Cieszyna do Jabłonkowa. Więziony od 3.3.41 – 19.2.43: w Cieszynie, w Ćwikowie, w Katowicach.


Niemiec Johan 

ur.1900-10-16 (Wendrin), wyznanie:evangelisch, Lischbitz, uwagi:zgin.1943-06-29 w Auschwitz

http://pl.auschwitz.org/m/index.php?option=com_wrapper&Itemid=97


 Ondraszek Jan   

Ur.7.12.1899, zm. 7.4.1971, hutnik, aresztowany 24.4.1940. Więziony w obozie koncentracyjnym Dachau, Gusen. Wyzwolony 5.5.1945 w Gusen.

Ondraszkowie Karol i Józef 

rodzina Karola Ondraszka 
w reichu

rodzina Ondraszków  ---Ondraszkowie w reichu na pracach przymusowych, przed aresztowaniem---obiad w reichu na barakach?

 9 lipca 1943 roku aresztowani zostali Karol i Józef Ondraszkowie (ojciec i syn), którzy przebywali na robotach przymusowych w Hellendorfie koło Brunszwiku:
Ondraszek Karol, ur. 8.7.1895, zam. we Wędryni Nr 41, żonaty, hutnik. Na przym. pracach już od 1940 w rajchu. W Hellendorfie przy Brunszwiku. Aresztowany w rajchu 9.7.1943. Więziony od 9.7.43 – 6.5.45.
Wraz z nim aresztowany został jego syn:
Ondraszek Józef, ur. 10.3.1922 i zam. we Wędryni Nr 41, kawaler, hutnik, syn Karola. Na przym. pracach był razem z ojcem. Podani drastycznym przesłuchaniom.
Przy rozprawie sądowej w Brunszwiku – 24.8.43 – 28.8.43 zarzucano im współpracę z tajną Organizacją we Wiedniu, (zbierali pieniądze dla wdów i sierot po zakatowanych kolegach).
Zamknięci do więzienia, tzw. „Zuchthausu”. Po 2 latach oswobodziły ich wojska amerykańskie.Pieter Józef

 Pieter Józef, ur. 3.9.1925, zam. we Wędryni Nr 322 – 168, kawaler, ślusarz. Na terenie gminy Wędrynia, w domu Pietrów w Wędryni Nr 321, pod szczytem Wróżna (571 m n.p.m., w paśmie Czantorii, odchodzącym od Małej Czantorii w kierunku zachodnim), miał swoją stałą bazę pododdział zgrupowania „Czantoria - Jastrząb”: Ważny Punkt Oporu antyhitlerowskiego "pod „Wróżną” W domu „Pietrów” trzy schrony i 1 bunkier.
Pindej Emil

Ur. 3 VI 1919 w Darkowie,zm. Lista katyńska,  posterunkowy,. Policja Województwa Śląskiego, , Posterunek Wędrynia

http://gulag.szmo.cz/dokumenty/knihy/Katyn-pamet_naroda.pdf

Post. Emil PINDEJ, ur.1911-06-03,Darkowo,
PWŚl., zm. 1940, Miednoje

http://www.katedrapolowa.pl/ofiary_z.phpPrzywara Józef


 Przywara Józef, nar. 14 I 1913 w Pastwiskach, zam. we Wędryni nr 78, żonaty, gajowy. Aresztowany przez gestapo dnia 14.2.44. Więziony od 14.2.44 – 12.5.44: w Cieszynie i w Katowicach. 12.5.44 ścięty przez topór hitlerowski w Katowicach – z Brodą A. z Wędryni, Kluzem z Milikowa, Sikorą z Nawsia, Kupcem z Gródka i z wieloma innymi – za unikanie poboru do wojska. Ofiar tych było bardzo dużo – około 60.Raszka Józef ojciec i Raszka Józef syn


 Raszka Józef, ur. 12.2.1894, zam. we Wędryni Nr 180, żonaty, hutnik w Trzyńcu, Bojownik o Wolność. Na przym. pracach od 6.5.1940 – 15.8.44 w Hallendorf i okolicy. Aresztowany przez gestapo dnia 9.7.1943 w Brunszwiku za to, że się gromadzili i mówili i wierzyli w to, że znowu Polska powstanie.
Wraz z nim na przymusowych robotach był jego syn – Józef Raszka (ur. 2.11.1921, zam. we Wędryni Nr 180, kawaler, hutnik). Został on – jak to zostało wspomniane – aresztowany wraz z ojcem. Został skazany na 4 lata ciężkiego więzienia – „zuchthausu”.Raszka Paweł Ludwik 


14 sierpnia 1943 r. aresztowany został w Brunszwiku Paweł Ludwik Raszka („aresztowany w związku z podziemną pracą Dytki i Krzystka”), ur. 1.1.1902, zam. we Wędryni Nr 52.


Rusz Karol

1879-1960
Inżynier, przedsiębiorca. Ur. w Wędryni. Studia we Lwowie i Darmstadt. Pracował w przemyśle elektrotechnicznym w Londynie i Lille. W 1919 r. powrócił na Śląsk Cieszyński. Założyciel i dyrektor spółki Zakłady Elektro-Mechaniczne w Ustroniu (1919), w następnym roku przeniesionej do Cieszyna (później Zakłady Elektro-Mechaniczne Celma). Po wykupieniu firmy przez koncern Brown-Boveri (1926) nadal pełnił funkcję dyrektora. W 1932 r. wyjechał do Francji.


Sikora  Jan 

1854-1939 

Ksiądz katolicki, współzałożyciel Macierzy Szkolnej Księstwa Cieszyńskiego. Ur. w Wędryni. Absolwent teologii w Ołomuńcu (1876). Działalność duszpasterską (od 1876) odbył w Cieszynie, najpierw jako wikariusz, potem jako sekretarz i kanclerz (1891-1897) Generalnego Wikariatu w Cieszynie. Proboszcz w Cieszynie (1897-1928). W 1928 r. przeszedł na emeryturę. Współzałożyciel i działacz Macierzy Szkolnej oraz działacz Związku Śląskich Katolików i Dziedzictwa bł. Jana Sarkandra. Zm. w Cieszynie. 

źródło Wiadomości Diecezjalne. - 1939, nr 4, s. 123-124 
źródło Brożek Ludwik: Wspomnienia Cieszyniaków. - Warszawa, 1964, s. 86
źródło Golec Józef, Bojda Stefania: Słownik biograficzny Ziemi Cieszyńskiej. T. 2. - Cieszyn, 1995, s. 208 
RELACJE-INST 
Parafia Rzymskokatolicka Św. Marii Magdaleny Cieszyn relacja proboszcz Śliż Paweł


 Śliż Paweł, ur. 22.6.1911 i zam. we Wędryni Nr 168, żonaty, hutnik, naruk. przym. w 1943 r. Dnia 25.12.44 ucieka z Miskolca – Węgry – z pociągu Czerwonego Krzyża z chorymi i rannymi. Na krótko dołącza do partyzantów - od 1.1.45 – 1.5.45. Stanisław Słonka

Słonka Stanisław, syn Ciemały

 Stanisław Słonka, ur. 3.5.1919, zm. 28.10.1990, syn żony wójta Jana Ciemały. W roku 1943 aresztowany został w Wiedniu także Stanisław Słonka, ur. 3.5.1919, zam. w Wędryni Nr 430, urzędnik w szpitalu werkowym w Trzyńcu, „aresztowany przez gestapo w związku z konspiracyjną akcją mgr Jana Mrózka, więziony od 1943 – 1945.”Stańkowa Anna 


 Annę Stańkową, ur. 1919, zam. we Wędryni Nr 447, była w latach 1942 - 45 łączniczką partyzantów.


Szczotka Władysław


 W roku 1943 aresztowany został Władysław Szczotka, maszynista, ur. 1902 w Milówce, zam. w Wędryni Nr 211:
Jako maszynista jeździł Władysław z pociągami w tzw. Generalnej Guberni. W 1943 eksplodował kocioł jego lokomotywy. Rozstrzelany w r. 1943 przez gestapo – jako sabotażysta.


Jan Szeruda

Jan Szeruda

 (ur. 26 grudnia 1889 r. w Wędrynii na Zaolziu, zm. 21 marca 1962 r. w Warszawie) – duchowny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, pełniący obowiązki biskupa (zwierzchnika) Kościoła w latach 1945-1951, biblista i teolog protestancki.Ukończył gimnazjum polskie w Cieszynie, a następnie studia teologiczne w Wiedniu i Halle. W 1915 r. objął posadę prefekta w polskim gimnazjum w Orłowej i w szkole podstawowej w Cieszynie, a w 1917 r. został wikariuszem parafii ewangelickiej w Nawsiu. Po I wojnie światowej, gdy organizowano Wydział Teologii Ewangelickiej na Uniwersytecie Warszawskim, został przez władze kościelne przewidziany do pracy naukowej na tym wydziale. W związku z tym w 1920 r. uzupełniał studia w Bazylei, gdzie uzyskał stopień licencjata. Po powrocie rozpoczął pracę dydaktyczną na Uniwersytecie Warszawskim. W 1922 r. został mianowany profesorem nadzwyczajnym, a w 1929 r. profesorem zwyczajnym oraz kierownikiem Katedry Egzegezy Starego Testamentu i Języka Hebrajskiego na Wydziale Teologii Ewangelickiej UW. Zajmował się też dziejami polskiego piśmiennictwa ewangelickiego.

Podczas okupacji prowadził wykłady z teologii na tajnym uniwersytecie, gdzie pełnił funkcję dziekana. Po wyzwoleniu w 1945 r. został wybrany prezesem Tymczasowego Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, a w czerwcu 1945 r. tymczasowym biskupem (zwierzchnikiem) Kościoła. Funkcję tę pełnił do czasu wyboru w 1951 r. biskupa Kościoła przez pierwszy zwołany zwyczajny Synod Kościoła. Wówczas władze nie zgodziły się na jego wybór na stanowisko biskupa. Jako p.o. biskupa odbudowywał rozbity w czasie II wojny światowej Kościół.


Szeruda Jerzy 

Jerzy Szeruda

(ur. 16 października 1891 w Wędryni na Śląsku Cieszyńskim, zginął  16 lutego 1919) – sierżant pilot Wojska Polskiego II RP
W 1914, z chwilą wybuchu I wojny światowej, jako obywatel Austro-Węgier, wcielony został do Cesarskiej i Królewskiej Armii. Na początku 1915 został odkomenderowany do szkoły pilotażu w Wiener Neustadt. Później doskonalił swoje umiejętności w Lugos(obecnie Lugoj w Rumunii) oraz w Arad. Po ukończeniu szkoleń został skierowany jako pilot na front do eskadry myśliwskiej. Do końca wojny służył w lotnictwie austriackim.
Po kapitulacji Austro-Węgier wrócił do Polski, zgłosił się do 5 Eskadry Wywiadowczej stacjonującej na lotnisku Rakowickim w Krakowie i rozpoczął służbę na stanowisku pilota. W czasie wojny polsko-ukraińskiej razem z eskadrą został przeniesiony na lotnisko Hurka koło Przemyśla. W dniu 16 lutego 1919 roku razem z porucznikiem obserwatorem Janem Pareńskim został wysłany na lot bojowy na samolocie Rumpler C.IV. W czasie wykonywania manewru samolot wpadł w korkociąg i runął na ziemię. W wypadku śmierć ponieśli obaj lotnicy.
Za zasługi został odznaczony Polową Odznaką Pilota. Pochowano go na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.


http://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Szeruda
Szmekówna Anna 


 19 października 1943 r. aresztowana została pod zarzutem współpracy z partyzantami Anna Szmekówna, ur. 2.3.1914, zam. we Wędryni Nr 72, wolnego stanu, hutniczka. Trafiła do Ravensbrück, gdzie zachorowała na tyfus brzuszny, w związku z czym została zwolniona 15.11.44.


ŹRÓDŁO:
Sztefik Jan


Ur. 28 VII 1912, zm lista katyńska,  w Bystrzycy, posterunkowy, Policja Województwa Śląskiego., , Posterunek  Wędrynia

http://gulag.szmo.cz/dokumenty/knihy/Katyn-pamet_naroda.pdfSztefkowa Ewa i Anna 


 Anna Sztefkówna (pseud. „Jodła”), ur. 22.1.1911, zam. w Wędryni Nr 104:
Bojowniczka o Wolność. Kierowniczka sztabu akcji podziemnej we Wędryni – Zaolziu – na Nr 104. – Od 9.1.1941 – 21.11.1941

Sztefkowa Ewa, ur. 14.2.1890, zam. we Wędryni 104 – „Zaolzie”, matka – wdowa – gaździnka. Polska Bohaterka Narodowa. Aresztowana 21.11.1941 wczesnym rankiem o ½ 4 h wraz z córką Anną, męczona strasznymi przesłuchiwaniami gestapowców. Dnia 11.7.42 przewieziona w ciężkim stanie zdrowia do Oświęcimia. Już 13.7.42 – tj. za 2 dni – zagazowana i spalona w Oświęcimiu.


Szücs Józef

 

 Szücs Józef, Bojownik o Wolność, członek organ. podziemnej, ur. 15.3.1916, zam. we Wędryni 145.  Dnia 24.4.40 ucieka z rąk gestapowców i ukrywa się 5 lat, między innymi na strychu starej szkoły katolickiej. Tam również udaje mu się uchronić ucieczką przed obławą gestapo. Istnieje przypuszczenie, że niemiecki wójt Cinciala wysłał dwóch zaufanych niemieckich policjantów, by niby znaleźli uciekiniera z tym, że nie będą za nadto gorliwi i pozwolą mu zbiec i tym samym uratować przed gestapo. Wójt Cinciała podobnym sposobem trzymał w miarę możliwości ochronną rękę nad Wędryniakami. Kiedy rosjanie zajęli rodzinę wójta Cinciały i trzymali ich w piwnicy domu na Czornowskim (dziś Dadatex), wędryniacy ( w tym i były polski wójt Cimała) wstawili się do rosjan z prośbą o ich ułaskawienie.


Sztefkowa Ewa i Anna 


 Anna Sztefkówna (pseud. „Jodła”), ur. 22.1.1911, zam. w Wędryni Nr 104:
Bojowniczka o Wolność. Kierowniczka sztabu akcji podziemnej we Wędryni – Zaolziu – na Nr 104. – Od 9.1.1941 – 21.11.1941

Trojak Bogdan

 Ur. 23.3.1975, poeta
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bogdan_Trojak


 Turoń Paweł 


 Data urodzenia wtorek, 11-07-1893 Wędrynia
zginął:†??-??-1940 MIEDNOJE
Turoń Paweł


 Turoń Paweł, ur. 7.5.1913, zam. we Wędryni – Zaolzie, od 1944 mieszka w Bystrzycy n/Olzą Nr 58, hutnik – techn. urzędnik, żonaty. Na przym. robotach w Brunszwiku od 1940 – 1943. Aresztowany przez gestapo w Brunszwiku 15.7.43 w związku z organizacją podziemną Dytki i Krzystka. Więziony od 15.7.43 – 20.8.44 w więzieniu śledczym. Uratowany od strasznej śmierci gestapowskiej przez poświęcenie się ś.p. Dytki Adolfa z Lesznej Dolnej, który wziął na siebie całą winę przy rozprawie sądowej.    Był więziony w Salzgitter, Wolfenbüttel, i Brunszwiku    


http://niepoprawni.pl/blog/271/slaski-wywiad-ak-w-brunszwiku-i-hanowerze

Wałach Józef 


 W roku 1941 do Wędryni powraca (przebywający uprzednio na pracach przymusowych) Józef Wałach, który wkrótce staje się czołową postacią, gdy chodzi o ruch oporu na terenie Wędryni. Niestety, w styczniu 1942 r. zostaje on aresztowany. 
Wałach Józef, Bojownik o Wolność, członek organizacji podziemnej, nar. 17.6.1907 i zam. we Wędryni Nr 83. Jeden z 24-ch męczenników – bohaterów Śląska Cieszyńskiego. Straconych w Cieszynie dnia 20.3.1942 r.
Był urzędnikiem w Kasie Oszczędności i Zaliczek w By. n/Olzą. Ostatnio w 1938/39 kierownikiem oddziału na dyrekcji górniczo – hutniczej w Cieszynie. Już w 1940 wysłany przez hitlerowców na przymusowe prace w Tessau. W r. 1941 zachorował tam na żółtaczkę, powraca do domu i jest w opiece lekarskiej przez kilka tygodni. Po zupełnym wyzdrowieniu i odpoczynku pracuje w Trzyńcu jako robotnik u firmy: „Szatan”.
Dnia 26.1.42 aresztowany z domu przez gestapo. Najpierw zatrzymany na posteruneku w Wędryni. Więziony od 26.1.42 – 20.3.42: w Cieszynie, w Katowicach, w Mysłowicach. W Cieszynie katowany i bity. Zarzucano mu pracę konspiracyjną. Następnie katowany jeszcze w więzieniach w Katowicach i Mysłowicach. W Mysłowicach odsądzony na karę śmierci.

vvv

Wałoszek Adolf  

1906 - 1979

Ksiądz katolicki. Ur. w Suchej Średniej. Studia teologiczne w Widnawie. Święcenia kapłańskie w 1931 r. Wikary w Wędryni, Łąkach n. Olzą, Boguminie i Cierlicku. Katecheta w Karwinie. Więzień obozów koncentracyjnych Buchenwald i Dachau. Po wojnie proboszcz w Cierlicku Górnym i Jabłonkowie. Zm. w Jabłonkowie.


Wdówka  Józef

Ur.30 X 1906 w Wędryni, zm.  Lista katyńska,  ppor. rez.,

http://gulag.szmo.cz/dokumenty/knihy/Katyn-pamet_naroda.pdf

Comments