Вступ

Логотип мови програмування Python
Курс з інформатики "Основи програмування на Python" являє собою вступний курс з програмування, що дає уявлення про базові поняття структурного програмування (дані, операції, змінні, розгалуження в програмі, цикли і функції).

Вибір Python обумовлений тим, що це мова, що володіє рядом переваг перед іншими мовами для тих хто починає вивчати програмування: ясність коду, швидкість реалізації.

Курс розрахований приблизно на 15 годин.

Даний курс не є посібником з мови програмування Python.

Цілі і завдання курсу

Основною метою курсу "Основи програмування на Python" є формування базових понять структурного програмування, розвиток логіки.

Програма курсу

Поверхневе уявлення про мови програмування та їх історичний розвиток, способи трансляції програмного коду. Типи даних (цілі числа, числа з плаваючою крапкою, рядки) та структури даних (рядки, списки, словники), змінні, вирази, розгалуження (ifif-elseif-elif-else) і цикли (whilefor). Введення і виведення даних. Поняття про функції, локальних і глобальних змінних.

Comments