home

          เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. ต้องการเปรียบเทียบการเขียนคำสั่งระหว่างโปรแกรมภาษาจาวาและไพธอน
2. ให้นักศึกษามีความเพลิดเพลินกับการเขียนโปรแกรม

หมายเหตุ  
ขณะที่เขียนบทความนี้ ได้ดูละคร สงครามชีวิตโอชิน ทางช่อง 3 อยู่พอดี
จึงมีแนวคิดที่จะเขียนเนื้อหา ให้สนุกด้วยการอ้างอิงจากตัวละคร เพราะว่า
โอชิน เป็นแม่ค้าหัวก้าวหน้า มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตลอดเวลา 
เช่นเดียวกับการที่จะเป็นโปรแกรมเมอร์ มืออาชีพได้ต้องฝ่าฟันอุปสรรค
ต้องตามให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

จึงจะเขียนเนื้อหาประมาณว่า สงครามชีวิตโอชิน 
VS สงครามชีวิตโปรแกรมเมอร์ 

โปรดติดตามตอนต่อไปเรื่อย ๆ นะครับ ซึ่งผมตั้งใจว่าจะเขียนตั้งแต่ขั้นเบื้องต้น
จนทำให้เป็นหน้าตา GUI และนำเอาฐานข้อมูล MySQL ไปใช้
และเมื่อป้าโอชินมีหลายสาขาจำเป็นต้องทำเป็น Web Application เพื่อการจัดการที่ดี
สุดท้ายชีวิตของโปรแกรมเมอร์ได้พัฒนาเป็นมืออาชีพมากขึ้น ซึ่งจะใช้ dJango Frame work 
เพื่อการสร้าง web app ที่เสร็จรวดเร็วและทำ e-Commerce ด้วย Cloud Computing 
ด้วย Google App Engine ด้วยภาษาไพธอน

ċ
python-2.7.1.msi
(15628k)
ทวีรัตน์ นวลช่วย,
24 ก.พ. 2554 21:49
Comments