ข่าวหน้า 1

กำหนดการอบรมแท็บเล็ต สพป.พะเยา เขต 2
วันที่ 30 กันยายน 2555 อบรมหลักสูตรสำหรับศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา
                                   ณ ห้องภูนาง สพป.พะเยา เขต 2
วันที่ 3-5 ตุลาคม 2555 อบรมหลักสูตรสำหรับครูผู้ปฏิบัติการสอน
                                   ณ ห้องพุดตาล  โรงแรมเกทเวย์ อ.เมือง  จ.พะเยา
วันที่ 8 ตุลาคม 2555     อบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
                                   ณ ห้องพุดตาล โรงแรมเกทเวย์ อ.เมือง จ.พะเยา
 

วิดีโอ YouTube

 

วิดีโอ YouTube

  
 

วิดีโอ YouTube

 

วิดีโอ YouTube

 
 

วิดีโอ YouTube

 

วิดีโอ YouTube

 
 

วิดีโอ YouTube

 

วิดีโอ YouTube

 
 

วิดีโอ YouTube

 

วิดีโอ YouTube