Miten katolilaiseksi?

Miten katolilaiseksi?

Mikäli toisessa kirkkokunnassa kasteen saanut kristitty tahtoo liittyä katoliseen kirkkoon, hänen tulee ottaa yhteyttä seurakunnan kirkkoherraan.


Savossa ja Karjalassa asuville tämä tarkoittaa pyhän Joosefin seurakunnan kirkkoherraa. Seurakunnat ja niiden yhtestiedot löytyvät täältä.


Yhteydenotosta alkaa yleensä vuoden kestävä tutustumisaika. Sen tarkoituksena on, että katolisesta kirkosta kiinnostunut saa tarvittavat perustiedot katolisesta uskosta ja elämäntavasta sekä oppii tuntemaan seurakuntansa ja hiippakunnan elämää.


Kuopiossa tämä tietojen hankkiminen tapahtuu lukuvuoden kestävällä kurssilla, jolle voi osallistua myös ilman varmaa aikomusta liittyä katoliseen kirkkoon.


Tutustumisvuoden jälkeen kirkosta kiinnostunut voi ratkaista, tahtooko hän tulla kirkon täyteen yhteyteen. Kirkkoherra esittelee asian piispalle, joka ottaa uuden jäsenen kirkon yhteyteen ja antaa hänelle tavallisesti samalla vahvistuksen sakramentin.

Jos kastamaton aikuinen tai nuori aikuinen tahtoo tulla kristityksi ja katolisen kirkon jäseneksi, hän voi ottaa yhteyttä sen katolisen seurakunnan kirkkoherraan, jonka alueella hän asuu. Kirkkoherra neuvoo, miten kasteopetus eli katekumenaatti kussakin tapauksessa järjestetään. Mikäli mahdollista, aikuinen kastetaan tavallisesti pääsiäisyön vigiliassa, jonka yhteydessä hän saa myös vahvistuksen sakramentin sekä ensimmäistä kertaa pyhän kommuunion.

JOHDANTOKURSSI

2021-2022

klo 11.00

1. USKONTUNNUSTUS

1.1. Jeesus Kristus ja Pyhä Kolminaisuus 07.08.2021

1.2. Raamattu ja traditio 21.08.2021

1.3. Kirkko ja opetusvirka 8.09.2021

2. KRISTILLISEN SALAISUUDEN VIETTO

2.1. Pappeus 02.10.2021

2.2. Sakramentit: kaste ja vahvistus 23.10.2021

2.3. Eukaristia 20.11.2021

2.4. Rippi ja sairaiden voitelu 04.12.2021

2.5. Avioliitto 15.01.2022

3. ELÄMÄ KRISTUKSESSA

3.1. Käskyt I 29.01.2022

3.2. Käskyt II 12.02.2022

4. RUKOUS KRISTILLISESSÄ ELÄMÄSSÄ

4.1. Rukouksista ja hartauksista 05.03.2022

4.2. Herran rukous 19.03.2022

4.3. Neitsyt Maria ja pyhät 09.04.2022