Työn kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen

Kotitaloudet ja paikallisten yritysten tarjoamat työpalvelut

Kokeilemme hankkeen kolmannessa pilotissa palveluhakua, joka edistää erityisesti kotiin hankittavan työn löytymistä.

Kotitalouksilla on paljon työn tarpeita, jotka liittyvät kodin kunnossapitoon tai muihin kodin töihin. Eritysesti ikääntyneille saattaa tulle eteen tilanne, että pieniä kuljettavuuteen ja turvallisuuteen vaikuttavia muutoksia olisi hyvä tehdä.

Monen yrttäjän tajonnasta on tiedottanut pustaradio. Maailma muuttuu kuitenkin, eikä tieto aina kulje perille. Lisäksi kotitalousvähennyksen alaisen työn tilaaja voi olla myös lapsi lapsenlapsi yhteisesti tai erikseen.


  • tekijän löytäminen pieneenkin työkohteeseen
  • lähellä olevan palvelun käyttö synnyttää vain vähän välillisiä kustannuksia (mm kilometrikorvauksia) ja on samalla ekologista
  • ostamisen turvallisuus
  • päivitystä päivitystä.....