circle
 

Synfig Icon

circle_icon 

 

 

 

Tango Icon

 

draw-ellipse

 

sif file