• คำสั่ง 2560 ไฟล์คำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 2 ปี 2560
  Posted Oct 20, 2017, 12:42 AM by Tankun Skb
 • คำสั่งที่ คำสั่งที่          
  Posted Aug 7, 2017, 10:58 PM by นายเทอดชัย บัวผาย
Showing posts 1 - 2 of 2. View more »

คำสั่งย้อนหลัง

 • คำสั่ง
  Posted Aug 15, 2017, 8:32 PM by Tankun Skb
 • คำสั่งเลื่อนวิทยฐานะ 2559 คำสั่งเลื่อนวิทยฐานะ 2559
  Posted Aug 7, 2017, 11:02 PM by นายเทอดชัย บัวผาย
Showing posts 1 - 2 of 2. View more »
หนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง

 • หลักเกณฑ์การกำหนดชั่วโมงการสอนขั้นต่ำ ก.ค.ศ.กำหนดชั่วโมงสอนขั้นต่ำของครูสายผู้สอน
  Posted Oct 20, 2017, 12:35 AM by Tankun Skb
 • หนังสือระเบียบที่เกี่ยวข้อง หนังสือระเบียบที่เกี่ยวข้องคู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ ว17/2552
  Posted Oct 20, 2017, 12:32 AM by Tankun Skb
Showing posts 1 - 2 of 2. View more »