• คำสั่ง 120/2560 กศจ.อนุมัติให้ ข้าราชการครูมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 รายดังคำสั่งที่แนบมาพร้อมนี้
  Posted Dec 20, 2017, 7:34 PM by Tankun Skb
 • คำสั่งกศจ.ขก.ที่ 187/2560 กศจ. ขอนแก่น อนุมัตให้ข้าราชการครู สพป.ขก.2 มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน  24 ราย
  Posted Dec 20, 2017, 7:42 PM by Tankun Skb
 • คำสั่งที่ 436/2560    กศจ.อนุมัติให้ครูมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษจำนวน 5 ราย 
  Posted Nov 28, 2017, 6:42 PM by Tankun Skb
 • คำสั่งที่ 692/2560 ลงวันที่ 23 พ.ย. 60 กศจ.ขอนแก่น อนุมัติให้ข้าราชการครูสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 2 มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 30  ราย รายละเอียดที่แนบมาพร้อมน ...
  Posted Dec 20, 2017, 7:31 PM by Tankun Skb
 • ไม่มีชื่อ            
  Posted Dec 20, 2017, 7:35 PM by Tankun Skb
Showing posts 1 - 5 of 5. View more »

คำสั่งย้อนหลัง

 • คำสั่ง
  Posted Aug 15, 2017, 8:32 PM by Tankun Skb
 • คำสั่งเลื่อนวิทยฐานะ 2559 คำสั่งเลื่อนวิทยฐานะ 2559
  Posted Aug 7, 2017, 11:02 PM by นายเทอดชัย บัวผาย
Showing posts 1 - 2 of 2. View more »
หนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง

 • หลักเกณฑ์การกำหนดชั่วโมงการสอนขั้นต่ำ ก.ค.ศ.กำหนดชั่วโมงสอนขั้นต่ำของครูสายผู้สอน
  Posted Oct 20, 2017, 12:35 AM by Tankun Skb
 • หนังสือระเบียบที่เกี่ยวข้อง หนังสือระเบียบที่เกี่ยวข้องคู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ ว17/2552
  Posted May 12, 2020, 12:39 AM by Tankun Skb
Showing posts 1 - 2 of 2. View more »