ประกาศล่าสุด

  • รณรงค์การอนุรักษ์พลังงาน                                                                 ศูนย์อนุรักษ์พลังงานพานักศึกษาฝึกงานร่วมติดบอร์ด รณรงค์การอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน
    Posted Feb 20, 2013, 8:52 PM by energy green
  • ผศ.ชูเกียรติ พงษ์พานิช                                                                  ผศ.ชูเกียรติ พงษ์พานิช ผุ้ช่วย ผศ.วัฒนา เป็นที่ปรึกษาโครงการ MSTEM10 ทำการอบรมให้กับพนักงานบริษัทเพื่อกระตุ้น การสร้างจิตสำนึกในการอน ...
    Posted Jul 26, 2012, 7:55 PM by energy green
  • ผศ.วัฒนา กสิกุล ออกตรวจโรงงาน                                    ผศ.วัฒนา กสิกุล ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์พลังงาน ออกตรวจโรงงานดูเรื่องปั้มลม , มอเตอร์ โครงการ TEM10 โดยศูนย์อนุรักษ์พลังงานทำร่วมกับศ ...
    Posted Jul 26, 2012, 7:59 PM by energy green
Showing posts 1 - 3 of 3. View more »