Szerkesztőség

Főszerkesztő


Csala István Rudolf

+36-30/381-80-87
hirlevel.szerk@gmail.com
A Megyeszéle Kulturális - Információs Alapítvány regionális kiadványának oldalain jelentek meg először cikkeim, riportjaim, tudósításaim. Ez a munka kiteljesedett és előbb szerkesztői, majd a főszerkesztői posztot töltöttem.be.
2006-os alapítása óta írom és szerkesztem a Pusztamérgesi Hírlevelet.
A design és tipográfia "saját termék". Ismereteim elmélyítése céljából jelentkeztem az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar andragógia szakra -  a média és kommunikáció specializációt választottam. 2009-ben sikeresem, kiváló eredménnyel védtem meg szakdolgozatomat, amelyet a község nyomtatott sajtótermékeiből, azok kialakulásából és fejlődéséből írtam. Kihívásnak és megtisztelő feladatnak tartom a tényszerű, objektív tájékoztatást, e szerint dolgozom, igényes és érdekes lapszámok összeállítására törekszem.

Szerkesztőség

eMagyarország Pont, Pusztamérges
+36-62/800-300
A megfelelő infrastruktúra teszi lehetővé, hogy a nyomtatott és az elektronikus formában közzétett hírek gyorsan és időben jussanak el a lakossághoz. Ehhez a 2006-tól működő eMagyarország Pont adja a bázist, ahol az informatikai oktatás, irodai szolgáltatás, közösségi tér funkción kívül a hírközpont is működik.
Újabban itt bonyolítjuk le a lakosság számára is nyilvános lapzártákat is. Örömmel vesszük, ha a lakosság részt vesz a szerkesztés folyamatában is, hiszen véleményük, javaslatuk arculat- és tartalomformáló lehet, hiszen róluk és nekik szól elsősorban a hírlevél. Ez a "nyitott szerkesztőség" elképzelés jelenleg kísérleti stádiumban van, jelentős eredményekről még nem tudunk beszámolni, de bizakodók vagyunk.


Lektorálás, korrektúra
Pusztamérges községi Önkormányzat
+36-62/286-851
titkarsag@pusztamerges.hu
Az ellenőrzési feladat - mint ahogyan az önkormányzati cikkek megírása a Polgármesteri Hivatal munkatársaira - leginkább a jegyzőre - hárul. Nem kis munka és figyelmet igényel, hogy mind tartalmilag, mind küllemében igényes kiadvány kerüljön az olvasók kezébe minden lapszám megjelenésével. Javításra, átolvasásra nincs kőbe vésett eljárás - a munkát az vállalja, akinek belefér a munkájába. Köszönet illeti őket ezért... sok elütést, betűhibát, helytelenül szerkesztett mondatot szűrnek ki, amelyek fölött esetleg átsiklunk. Hiába, több szem többet lát!