Домашня сторінка
 Візія:

                                Дружба і злагода – повсяк час!

                                Прагнення до знань і творчість єднає нас!

 

 

  Місія:

                         створення такого середовища в школі, яке б плекало творчу особистість, створю­вало  умови для      повноцінного інтелектуального, творчого, морального та фізичного розвитку дитини

 

                    Цінності:

                                  1. Розвиток творчої інтелектуальнорозвиненої особистості.

                                  2. Повага до особистості дитини і дорослого.

                                  3. Збереження здоров'я дітей через створення здоров'язберігаючого середовища та залучення їх до активного                                              заняття спортом.

                                  4. Патріотизм, прихильність духовним і культурним цінностям своєї країни.

                                  5. Розвиток особистісних моральних цінностей, правової культури, толерантність до інших  народів, релігії,                                                  культури.

                                  6. Добре ім'я та честь школи - наша головна цінність, в основі якої лежить спільна праця  вчителів, учнів та їх                                               батьків.
Дата та час