ลำดับต่อจากนั้น พระพุทธองค์ ทรงแสดงพระธรรมเทศนาชื่อวา “เวทนาปริคคหสูตร” (  แก่..ทีฆนขะ ปริพาชก )
ทรงแสดงถึงเวทนาทั้ง ๓ คือ:-

ในเวลาใด เมื่อบุคคลเสวยสุขเวทนา เวลานั้น ย่อมไม่ได้เสวยทุกขเวทนา หรือ อทุกขมสุขเวทนา (อุเบกขาเวทนา)
ในเวลาใด เมื่อบุคคลเสวยทุกขเวทมนา เวลานั้น ย่อมไม่ได้เสวยสุขเวทนา หรือ อทุกขมสุขเวทนา
ในเวลาใด เมื่อบุคคลเสวยอทุกขมสุขเวทนา เวลานั้น ย่อมไม่ได้เสวยสุขเวทนา หรือ ทุกขเวทมนา

"หนึ่งเดียวในไทย ยิ่งใหญ่ในโลก มรดกคู่ฟ้าดิน"
ระเบิดเจาะอุโมงค์ด้านหลังองค์พระ ปี 2559

ระเบิดเจาะอุโมงค์ด้านหลังองค์พระ ปี 2559


ปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ (พระธรรมพุทธิมงคล)  : ANEK studio : เผยแพร่เมื่อ 26 ส.ค. 2016
ปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ (พระธรรมพุทธิมงคล) Anek Studio

พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ หลวงพ่ออู่ทอง หลวงพ่อสอิ้งเล่าประวัติความเป็นมา
Luangpi Thong : เผยแพร่เมื่อ 4 ก.ย. 2016

เผยแพร่เมื่อ 4 ก.ย. 2016
ชาวเน็ตวิจารณ์กรณีการสร้างพระแกะสลักภูผาใหญ่ที่สุดในโลก พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ หลวงพ่ออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี หลังถูกแชร์ภาพอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ โดยตั้งข้อสังเกตถึงความโปร่งใสเกี่ยวกับที่ดินที่ใช้ก่อสร้างว่าเป็นการระเบิดภูเขาและรุกพื้นที่ป่าหรือไม่?
ล่าสุด นายอานนท์ รักผล เจ้าพนักงานศาสนสมบัติชำนาญการ สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดสุพรรณบุรี ชี้แจงว่า ได้มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง แต่เดิมมีบริษัทได้สัมปทานมาระเบิดภูเขาอย่างถูกต้องเมื่อปี 2534 เป็นปีสุดท้าย หลังจากนั้นทางราชการก็ไม่ต่อสัญญา จึงปล่อยทิ้งร้างไว้
จนกระทั่งพระธรรมพุทธิมงคล ได้เข้ามาพัฒนาเพื่อทำประโยชน์แก่ชาวเมืองอู่ทองและพระพุทธศาสนาของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีดำริที่จะสถาปนาพระพุทธรูปแกะสลักภูผาใหญ่ที่สุดในโลก และก่อสร้างพุทธมณฑลประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ภูผามังกรบิน เขตโบราณสถานเมืองอู่ทอง อ.อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยเหตุผลสอดคล้องทั้งในด้านพื้นที่ ที่กรมศิลปากร ยืนยันว่า เป็นจุดเริ่มต้นของการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิ และหลักฐานทางโบราณคดีที่มีข้อพิสูจน์ว่า พระเจ้าอโศกมหาราชแห่งอินเดียทรงพระโสณะและพระอุตระเถระ เข้ามาในต้นพุทธศตวรรษที่ 3 ดังหลักฐานจารึกศิลา ปุษยคีรีและธรรมจักรบนยอดเสาอโศก ที่บริเวณภูเขาใกล้กับวัดเขาทำเทียม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ซึ่งการก่อสร้างดังกล่าวจะแล้วเสร็จปลายปี 2560 นี้
ส่วนกรณีที่มีการโจมตีว่าเกี่ยวข้องกับพระธรรมกาย นั้นไม่เป็นความจริง เพียงแต่มีพุทธศาสนิกชนมาทำบุญสมทบทุนที่สร้างพุทธมณฑลประจำจังหวัดสุพรรณบุรี เรียกว่าใครก็ได้ที่จะมาทำบุญแม้แต่ต่างศาสนาถ้ามาทำบุญแล้วรับหมด ไม่มีการเฉพาะเจาะจงว่าเป็นคณะใด บุคคลใด ถ้ามาทำบุญเพื่อส่วนรวมแกะสลักพระก็ยินดี จึงขอยืนยันว่า โครงการแกะสลักพระนี้ไม่ใช่โครงการของวัดพระธรรมกาย แต่เป็นโครงการของ พระธรรมพุทธิมงคล เจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ที่ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการก่อสร้าง

สุพรรณฯ เนรมิตพุทธมณฑลประจำจังหวัด แกะสลักพระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ

ที่หน้าผา หนึ่งเดียวในไทย ยิ่งใหญ่ในโลก มรดกคู่ฟ้าดิน

จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนได้ที่หน้าวิหารหลวงพ่อโต วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร

หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขา ปตท.วัดป่าฯ
ชื่อบัญชีกองทุนพระเจ้าอู่ทอง  เลขที่ 980-3-53649-4

หรือธนาคารออมสิน สาขาสุพรรณบุรี ชื่อบัญชีกองทุนพระเจ้าอู่ทอง
เลขที่ 020-029-789-862

อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเมืองโบราณที่ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและพุทธศาสนาที่สำคัญ ปัจจุบันมีโบราณสถานที่สำคัญ ได้แก่ พระเจดีย์ สถานที่ทางประวัติศาสตร์คอกช้างดิน และพุทธศาสนสถานหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็นวัดเขาถ้ำเสือ วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม วัดเขาดีสลัก วัดเขากำแพง ซึ่งอยู่บนเทือกเขา ปัจจุบัน อำเภออู่ทอง ได้มีการฟื้นฟูและพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ครอบคลุมในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นในด้านเชิงอนุรักษ์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม และยังมีสถานที่สำคัญในพื้นที่ที่ถูกค้นพบและยังไม่ได้มีการพัฒนาและส่งเสริมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว คือ พุหางนาค ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ของวนอุทยานแห่งชาติพุม่วง มีความงดงามทางธรรมชาติ ล่าสุดยังได้มีการแกะสลักพระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ  ที่หน้าผา พุทธมหาสถานเมืองโบราณอู่ทอง ถือว่าเป็นแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


โดยพระเทพสุวรรณโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร .สุพรรณบุรี ในฐานะประธานการดำเนินการก่อสร้างแกะสลักพระพุทธรูปปางโปรดพุทธมารดา พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ พุทธมหาสถานเมืองโบราณอู่ทอง .สุพรรณบุรี กล่าวว่า การแกะสลักพระพุทธรูปปางโปรดพุทธมารดา ถือว่าเป็นแห่งเดียวและใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีขนาดความสูง 29 เมตร หน้าตักกว้าง 25 เมตร การแกะสลักพระพุทธรูปฯ นี้เป็นความดำริและเป็นความคิดมานาน แต่หาสถานที่ที่เหมาะสมไม่ได้ จนกระทั่งได้ทราบข่าวว่าที่เขาที่ซันจะสลักพระเป็นพระพุทธรูปที่หน้าผาก็รู้สึกดีใจและอนุโมทนาว่าเป็นการสมควรอย่างยิ่ง ต่อมาทราบว่าที่เขาที่ซันไม่สามารถสลักเป็นรูปพระได้ ทำให้เกิดความคิดว่าจะต้องหาสถานที่ที่จะสลักพระพุทธรูปเป็นองค์ให้ได้ จึงได้เดินทางดูบริเวณภูเขาของอำเภออู่ทอง พบว่าพุทธมหาสถานเมืองโบราณอู่ทอง หน้าผาเขาทำเทียม เป็นหน้าผาที่ใหญ่สูงและกว้างขวาง น่าจะทำการแกะสลักได้ จึงได้คิดว่าตั้งแต่ปี2544 จากวันนี้ถึงวันนี้ได้มีการดำเนินการเรื่อยมา และประสบปัญหามากมายเพราะไม่มีความรู้ด้านนี้ จึงได้นำเรื่องปรึกษากับทางราชการคือกรมทรัพยากรฯ และเริ่มทำจริงจังมาได้ 4 เดือน โดยว่าจ้าง .รัชดาหินอ่อนมาดำเนินการ โดยทางบริษัทฯ รับประกันจำเร่งแกะสลักให้เสร็จภายใน 30 เดือน จึงเป็นที่ตกลงและพอใจกันว่าให้ดำเนินการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

.

และเมื่อประชาชนชาวพุทธทั่วๆ ไปได้ทราบข่าวว่าจะมีการแกะสลักพระบนหน้าผาแห่งนี้จากสื่อต่างๆ จึงมีศรัทธาร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์เพื่อการนี้มาให้ดำเนินการในเบื้องต้นได้ และการนี้จะทำสำเร็จได้ภายใน 30 เดือน ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับทุนทรัพย์ในการที่จะใช้ในการแกะสลักนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวพุทธที่ทราบข่าวนี้ ถ้าเห็นว่าการแกะสลักพระบนภูเขานี้ จะเป็นปูชนียสถานที่มั่นคงถาวรสำหรับพระพุทธศาสนา และเป็นมรดกของโลกชิ้นหนึ่ง ในฐานะประเทศไทยเรานับพระพุทธศาสนา และพระพุทธศาสนาได้มาประดิษฐานตรงนี้ก่อนที่ประเทศไทยเราจะเกิด เมื่อประเทศไทยเราเกิด สถานที่นี้ก็อยู่ในอาณาเขตของประเทศไทย ที่เราเรียกกันว่าสุวรรณภูมิ จึงถือว่าเป็นมหามงคลแก่บ้านเมืองและประเทศชาติของเรา ที่สุวรรณภูมิหรือแผ่นดินทองอันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธศาสนาครั้งแรกในประเทศไทย อยู่ ณ สถานที่นี้ ฉะนั้นการแกะสลักพระพุทธรูปนี้ จึงแกะสลักภายใต้แนวคิดว่า หนึ่งเดียวในไทย ยิ่งใหญ่ในโลก มรดกคู่ฟ้าคู่ดิน เนื่องจากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยังไม่มีพระพุทธรูปแกะสลักบนภูเขาขนาดใหญ่เท่านี้มาก่อน จึงถือว่าเป็นองค์แรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงขอให้ประชาชนชาวพุทธทั่วไปได้รับรู้ รับทราบ เห็นดีเห็นงามด้วย จะเป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณของชาวพุทธต่อไปตราบนานเท่านานที่ชาวพุทธจะได้มาเคารพกราบไหว้


เมื่อแล้วเสร็จ จะเป็นพระพุทธรูปแกะสลักกับหน้าผาของภูเขา ที่นับว่าจะใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากมีความสวยงามแล้ว ยังเป็นประธานและเป็นหัวใจหลักของอุทยานทางพระพุทธศาสนาแห่งนี้ สำหรับหน้าผารอบๆ ที่เหลือทั้งหมดจะใช้เลเซอร์แกะสลักเรื่องราวสำคัญทางพระพุทธศาสนาให้ประชาชนได้ศึกษาหาความรู้ ล่าสุดบริษัทโอบายาชิ ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่รับเหมาก่อสร้างของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีสาขาอยู่ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย นำวิศวกรเข้ามาดูวิธีการขั้นตอนการแกะสลักพระพุทธรูปปางโปรดพุทธมารดา ณ พุทธมหาสถานเมืองโบราณอู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี อีกด้วย และการก่อสร้างพุทธมณฑลประจำจังหวัดสุพรรณบุรี และใช้เป็นอุทยานทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาประจำจังหวัดสุพรรณบุรีต่อไป


ด้านพระครูโสภณวีรานุวัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้การแกะสลักพระใหญ่ปางโปรดพุทธมารดา พุทธมหาสถานเมืองโบราณอู่ทอง เริ่มดำเนินการแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จไม่เกินปี 2560 จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนได้ที่หน้าวิหารหลวงพ่อโต วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขา ปตท.วัดป่าฯ ชื่อบัญชีกองทุนพระเจ้าอู่ทอง เลขที่ 980-3-53649-4 หรือธนาคารออมสิน สาขาสุพรรณบุรี ชื่อบัญชีกองทุนพระเจ้าอู่ทอง เลขที่ 020-029-789-862 สำหรับผู้ที่บริจาค 10,000 บาทขึ้นไป จะสลักชื่อติดไว้บนหน้าผา ส่วนผู้ที่บริจาค 10 ล้านขึ้นไป จะสลักรูปผู้บริจาคเป็นภาพนูนต่ำครึ่งตัวขนาด 36 นิ้ว สลักไว้ที่หน้าผา หรือสลักรูปท่ายืนขนาดเท่าครึ่งตัวด้วยหินอิตาลี ตั้งไว้ตามแนวทางขึ้นต้อนรับสาธุชนที่ขึ้นไปไหว้พระฯ อีกด้วย

มงคล สว่างศรี/สุพรรณบุรี

ข้อมูลจาก

http://www.banmuang.co.th/oldweb/2014/08/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AF%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%9B/

พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ ( ต่อ........ )

⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱

ความคืบหน้า การแกะสลักพระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ หรือ หลวงพ่ออู่ทอง

"หนึ่งเดียวในไทย ยิ่งใหญ่ในโลก มรดกคู่ฟ้าดิน"

...ขออนุโมทนา คุณอุเทน จันทาทอง ทีมงานโอเคไอสตูดิโอ กับภาพถ่ายทางอากาศในครั้งนี้

January 19, 2016 ·   Amphoe U-Thong

ความคืบหน้า การแกะสลักพระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ หรือ หลวงพ่ออู่ทอง

"หนึ่งเดียวในไทย ยิ่งใหญ่ในโลก มรดกคู่ฟ้าดิน"


พระพักตร์ พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ

พระพักตร์ พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ
พระพักตร์ พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิความคืบหน้า การแกะสลักพระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ หรือ หลวงพ่ออู่ทอง

"หนึ่งเดียวในไทย ยิ่งใหญ่ในโลก มรดกคู่ฟ้าดิน"

...ขออนุโมทนา คุณอุเทน จันทาทอง ทีมงานโอเคไอสตูดิโอ กับภาพถ่ายทางอากาศในครั้งนี้
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
SATELLITE TV C-BAND ( จานใหญ่ )  THAICOM5  ช่อง SBB TV999
ฟังวิทยุสังฆทานธรรมผ่านมือถือ Smart Phone

ถ้าไม่สามารถดูทาง SBBTV999.TV ได้
ลองไปคลิกที่  web ข้างล่างนี้ ซึ่งมีความชัดกว่า
.


⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱

พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ

พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ ที่ อ.อ่างทอง

⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱


ด้านพระครูโสภณวีรานุวัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้การแกะสลักพระใหญ่ปางโปรดพุทธมารดา พุทธมหาสถานเมืองโบราณอู่ทอง เริ่มดำเนินการแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จไม่เกินปี 2560
จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนได้ที่หน้าวิหารหลวงพ่อโต วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร

หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขา ปตท.วัดป่าฯ
ชื่อบัญชีกองทุนพระเจ้าอู่ทอง  เลขที่ 980-3-53649-4

หรือธนาคารออมสิน สาขาสุพรรณบุรี ชื่อบัญชีกองทุนพระเจ้าอู่ทอง
เลขที่ 020-029-789-862
สำหรับผู้ที่บริจาค 10,000 บาทขึ้นไป จะสลักชื่อติดไว้บนหน้าผา
ส่วนผู้ที่บริจาค 10 ล้านขึ้นไป จะสลักรูปผู้บริจาคเป็นภาพนูนต่ำครึ่งตัวขนาด 36 นิ้ว
สลักไว้ที่หน้าผา หรือสลักรูปท่ายืนขนาดเท่าครึ่งตัวด้วยหินอิตาลี ตั้งไว้ตามแนวทางขึ้นต้อนรับสาธุชนที่ขึ้นไปไหว้พระฯ อีกด้วย