Діагностичні роботи для учнів проводяться не для перевірки знань, а з метою визначення рівня засвоєння матеріалу під час дистанційного навчання, для подальшого коригування протягом наступного навчального року.