เรื่อง ศาลพระภูมิ

ข้อความสีดำคือที่มี สีน้ำเงินคือยังไม่มี

 ความเป็นมาของการตั้งศาลพระภูมิ
 หน้าที่ของพระภูมิ

 วิธีบูชาพระภูมิที่ถูกต้อง
 บ้านยังไม่มีศาลพระภูมิ
 การตั้งศาลพระภูมิ
 ตั้งศาลบนดาดฟ้า
 ตั้งศาลพระภูมิเอง
 วันและเวลาที่เป็นมงคล
 ตั้งศาลไว้ในบ้าน
 เจ้าที่
 เทวดาต้องการเสา ๔ เสา
 เจ้าที่เจ้าทาง
 ตั้งศาลพระภูมิไว้ในใจ
 ตั้งศาลพระภูมิ ๒ หลัง
 จำเป็นต้องตัดต้นไม้ 
 โรคถูกศาลพระภูมิ
 โทษเจ้าที่
 โทษพระภูมิ
 อยากให้เจ้าที่เฮี้ยนๆ
 บนจะตั้งศาลพระภูมิ
 บูชาศาลพระพรหม
 ตั้งหิ้งบูชาพ่อใกล้กับศาลเจ้า
 เจ้าที่เฮี้ยน
 ไม่ได้ตั้งศาลพระภูมิ
 รื้อศาลพระภูมิ
 ตั้งศาลพระพรหมแทน

 ควรตั้งศาลพระภูมิหันหน้าไปทางทิศใด

 ความเป็นมาของการตั้งศาลพระภูมิ  

ผู้ถาม

หลวงพ่อครับ เทวดาที่สิงสถิตย์อยู่ที่ศาลพระภูมิ ป็นเทวดาชั้นไหนครับ?

หลวงพ่อ

ไม่มี...ที่ศาลนี่ไม่มีจริงๆนะ ศาลเป็นที่สักการะเฉยๆ ใช่ไหม..แต่วิมานเขามีอยู่ และการยกศาลเป็นการแสดงยอมรับนับถือจะให้เข้าไปนั่งศาลพระภูมิต้องทำตัว
เล็กซินะ
(หัวเราะ) อันนี้เป็นการแสดงการยอมรับนับถือ ยอมรับนับถือซึ่งกันและ 
กันจึงตั้งศาลขึ้น

เรื่องนี้เคยถามภูมิเทวดาท่าน เมื่อก่อนนี้เคยยกศาลบ่อยๆ สงสัยก็เชิญท่านมา
...ท่านก็มาจึงถามว่า จริงๆ มันไม่มีแบบเดิมทีเดียวชาวบ้านยังไม่มีพุทธศาสนา
ใช่ไหม... ก็นับถือเจ้าที่เจ้าทางเทวดาประจำถิ่นบ้าง... อะไรบ้าง การแสดงความ
เคารพก็ไม่มีอะไรมาก เอาไม้กระบอกปักเข้าจุดธูป เทียน

ต่อมาก็คิดว่าเราอาศัยเทวดามาก ก็ควรจะมีอะไรถวายเทวดาบ้าง ก็ทำเป็นศาล
เพียงตาขึ้นมา เอาของวางล่าง ก็คิดว่าเทวดานั่งข้างบน

ต่อมาก็เห็นใจเทวดานั่งตากแดดนั่งตากฝนก็ทำร่มให้ แล้วต่อมาก็ทำเป็นบ้าน 
แล้ว ต่อมาก็ทำเป็นตึก เวลานี้เป็นปราสาทนะ สวยงามมาก แสดงว่าพระภูมินี่ 
ร่ำรวยขึ้น คือบ้านสวย อันนี้เป็นภูมิเทวดา แต่ว่าเป็นศาลสี่เสาหรือหกเสาเป็น 
"อากาศเทวดา"นะ

แต่ถ้าถามว่าในสถานที่ไหน...ควรจะใช้สี่เสาหรือหกเสาก็ต้องดูก่อนกว่า ที่
นั่นมีอากาศเทวดารักษาหรือเปล่า...เพราะอากาศเทวดาก็เป็นเทวดาชั้นจา
ตุมหาราช องค์หนึ่งก็คุมพระภูมิหลายสิบองค์ เหมือนกับเจ้าเมืองนะ เจ้าเมือง
ก็มีคนเดียวใช่ไหม... ก็มีกำนันผู้ใหญ่บ้านเยอะ นี่ตามที่ถามท่านมานะ ที่พูด
นี่ไม่มีตำรานะ เป็น เพียงถามภูมิเทวดาท่า ตำราถามนี้ดีเหมือนกัน ไม่ต้อง
เขียน

 หน้าที่ของพระภูมิ 

ผู้ถาม

ผมเห็นศาลพระภูมิ..บางบ้านตั้ง ๒ ที่...

หลวงพ่อ

ดี..พระภูมิจะได้สบายๆ หลังนี้ร้อนไปอยู่หลังโน้น หลังโน้นหนาวไปอยู่หลังนี้ จะ
เป็นไรป เป็นเครื่องแสดงการยอมรับนับถือ ไม่ใช่ของแปลก ไม่ใช่ว่าเกณฑ์
พระภูมิมาอยู่ที่ศาล เรานี่คิดว่าพระภูมิมาอยู่ที่ศาลนี่ก็ไม่เป็นไรนะ แต่จริงๆ
แล้วท่านมีวิมานของท่าน ท่านเป็นเทวดา องค์หนึ่งคลุมพื้นที่เป็นกิโลนะ ไม่
ใช่บ้านละองค์นะ

เรื่องพระภูมิเจ้าที่นี่มีเรื่องเยอะที่เคยพบมา เมื่อปี ๒๕๐๐ ฉันไปป่วยที่กรม
แพทย์ทหารเรือ แล้วตอนนั้นก็ปรากฏว่าคืนวันหนึ่งตี ๒ ฉันตื่นขึ้นเห็นคนๆ 
หนึ่งขึ้นที่หน้าตึก ตึกคนไข้นะ ตึกเขาก็ใหญ่แต่มันก็มีฝา แต่เขาให้เห็นไม่
ใช่นั่งกรรมฐานนะ นั่งธรรมดาตื่นขึ้นก็ลุกขึ้นไปหยิบนั่นหยิบนี่ หยิบน้ำขึ้นมา
กินบ้างอะไรบ้าง เห็นคนที่หน้าตึก ก็สังเกตดูคนๆ นี้จะไปไหนกัน เขาเดินไป
ตามเตียงคนไข้ ไปถึงแต่ละเตียงแกอยู่นิ่งนิดหนึ่ง หยุดมอง แล้วเดินผ่านไปๆ
แล้วทีนี้มาที่ห้องฉันอยู่ มันเป็นเตียงที่ ๓ มันเป็นเตียงกั้นกลางนะ

พอถึงเตียงนั้นแกยืนนาน ยืนมองอยู่นาน เดี๋ยวก็เลิกจากเตียงนั้นมาเตียงต่อ
มา แล้วผ่านมาถึงฉัน ฉันยังไม่นอน ยังนั่งอยู่ แล้วก็ถามว่าเดี๋ยวก่อนซิจะไป
ไหน... มาจากไหน.. คุยกันก่อน แกเลยบอกผมตั้งใจจะมาคุยกับท่าน... ได้
เรื่องเลย! ถามว่าคุณเป็นใครแต่งตัวเป็นคนธรรมดา ไม่มีเสื้อ นุ่งกางเกงขา
สั้น เก่าด้วยซิ คงจนใช่ไหม... น่ากลัวเมื่อเวลาตายแกจะแต่งตัวแบบนั้น โดย
มากเขาจะมาในลักษณะตาย ในลักษณะจริงเขาสวย... พระภูมินะ ก็ยืนคุยกัน

ท่านก็บอกว่าผมเป็นภูมิเทวดา ถามว่ารักษาเขตไหนบ้าง... ในกรุงเทพนี่นะ 
แกบอกระยะทางเป็นกิโล เลยถามว่าคุณคนเีดียวจะรู้ได้อย่างไร... มีหน้าที่
อะไร... แกบอกว่าผมรับรู้การทำความดีและความชั่วของคน ใครทำความดี
ผมก็บันทึก ทำความชั่วผมก็บันทึก แล้วก็คนเป็นแสนในเขตของคุณนะคุณ 
จะรู้ได้อย่างไร... คนต่างต่างอยู่ ต่างกรรม ต่างวาระ ทำไม่เสมอกัน บางทีก็
ทำเวลาเดียวกัน คุณจะรู้ได้อย่่างไร...?

แกบอกว่าอย่าลืมว่าจิตใจผมเป็นทิพย์นะครับ แน่ะ...คุยเสียด้วย แล้วก็ถาม
ว่าวิธีจดทำอย่างไร... แกมามีมือเปล่า แกชูมือมาเป็นกระดาษแผ่น ขึ้นดิ๊กๆ 
ขึ้นเป็นชื่อคนว่าทำอะไรๆ แกบอกว่าขึ้นอย่างนี้ครับ ของเขาไม่ต้องใช้เครื่อง 
แล้วเวลาเดินมาก็ไม่ต้องถือกระดาษ ต้องการกระดาษมาเลย แล้วถามว่าจริง
ๆ แล้วมีกระดาษจดแบบนี้หรือ... แกบอกเปล่า ท่านถามผมก็ทำให้ดู นี่เล่น
กับพระภูมิ พระภูมิไม่ก้อยนะ ไม่งั้นท่านเป็นเทวดาไม่ได้ เทวดาต้องฉลาด
ถ้าโง่เป็นเทวดาไม่ได้

ความจริงเขารู้กฏของกรรมไม่ต้องไปนั่งจด ถ้าเขาทำอะไรจะมีความสุขหรือ
มีความทุกข์ หรือทำกรรมดีหรือไม่ดี มันปรากฏแก่ใจเขาเอง เขาเล่าตอนนี้
ตอนนะ เลยถามว่าตอนนี้คุณไปยืนที่ตรงนั่นทำไม... แกบอกว่าตี ๓ นี่ เจ้าคน
นี้จะมีอาการเป็นแบบนี้แล้วก็ถ้าอาการแบบนี้เกิดขึ้นนะ ต้องเอายาในตู้ของ
หมอนะ ให้หมอใช้ยาขนานนี้ฉีด แล้วแกคุยประเดี๋ยวแกก็ไป พอไปแล้วตี ๓ 
คนนั้นก็ดิ้นตึงตังโครมครามเป็นอาการแบบนั้น

พอดีขณะที่คุยอยู่นี่หมอพยาบาลเขาฟังอยู่ อยู่ใกล้ๆ เขาได้ยิน เขาเลยวิ่งไป
เอายาหลอดนั้นมาฉีด มาบรรเทา ก็คิดว่าตายเหมือนกัน ปรากฏว่าพอรุ่งขึ้น
๔ โมงเช้า เดินที่สนามหญ้าหน้าตึก สบายขึ้น นี่อำนาจภูมิเทวดานะ ภูมิ-
เทวดาที่เป็นหมอก็มีนะ

 การตั้งศาลพระภูมิ  

ผู้ถาม

เรื่องตั้งศาลพระภูมิขอให้หลวงพ่อแนะนำหน่อยเจ้าคะ

หลวงพ่อ

เวลาจะตั้งศาลพระภูมินะ อันดับแรกขุดหลุมก่อน แล้วเอาเสาแหย่ลงไป

ผู้ถาม(หัวเราะ)
หลวงพ่อพิธีกรรมฉันไม่มีกับเขาหรอก เพราะเรื่องนี้ฉันไม่ได้ศึกษากับใครเขา ถ้าเมื่อ
ก่อนฉันตั้งได้ ฉันใช้เชิญท้าวมหาราช เพราะท้าวมหาราชท่านเป็นนายพระภูมิ 
เมื่อเชิญมาแล้วท่านก็สั่งให้ลูกศิษย์ท่านรักษา ดีกว่าเราขอร้อง ฉันทำแบบนี้ 
ไม่เกี่ยวกับคำถามนะ สตางค์ หวานคอแน่ ก็ตั้งใจปล้น

ก่อนหน้านั้นบังเอิญอาตมาไปธุระ เห็นบอกว่ามีข่าวไม่ดีมีคนมาบอก ฉันก็ไม่
รู้่จะทำยังไง ก็เลยให้เขาใช้เครื่องบวงสรวงเชิญท้าวมหาราช ถ้าหากว่าท่าน 
ช่วยก็พ้น ถ้าท่านไม่ช่วยก็แล้วไปหมูเสียกินเอง พอทำเข้าไปแล้วปรากฏว่า ๑ 
ปีผ่านไปขโมยไม่ได้เข้าบ้าน พวกโจรพวกนั้นแหละเขาไปคุยในร้านเหล้าว่า

"อีรอดนี่...มันมีสองคนเท่านั้นกับลูกสาวเวลากลางวัน แต่เวลาจะเข้าไปทีไร 
มันเอาผู้ชายที่ไหนมา ๑๐ คนตัวใหญ่ๆ เต็มไปหมด" เข้าไม่ได้ พอเข้าใกล้ 
เขตบ้าน พวกนั้นจะมาเล่นงาน ไอ้พวกนี้ก็ถอย

ทีนี้บ้านน้องสาวแกอีกคนหนึ่ง อยู่ฝั่งตรงข้าม เขาเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมัน เขา 
ถามพี่สาวว่าทำยังไง...แกก็บอกไม่รู้ หลวงพ่อท่านมา ท่านให้บูชา ฉันก็บูชา
ตามท่านว่า รายนั้นก็เอาบ้างขอคำบูชาไป พอบูชาได้ ๒ วันนอนไม่ได้เลย 
พวกขว้างบ้านปังๆ ตลอดคืนเข้าก็เข้าใจว่าคนอ่นมาขว้าง 

พวกผู้ชายเขาก็เอาปืนไปนอนในบ้านบ้าง นอนนอกบ้านบ้าง ถ้าใครมาขว้าง 
ถ้าไม่ยิงก็ไล่จับกันก่อน ถ้าสู้ก็๖้องยิงกันละนะ

ปรากฏว่าก็ยังมีคนขว้างอีกแต่ก็ไม่เห็นตัว ไปๆ มาๆ ก็เอาคำบูชามาคืนให้ 
ยายรอดตามเดิม จึงได้เลิกขว้าง ไอ้ที่ขว้างปังๆ น่ะ เช้าขึ้นไปดูวัตถุเป็นหิน 
เป็นกรวด เป็นไม้ไม่มีเลยนะ ไอ้ฝาสังกะสีหน้าบ้านหลังคารั่วแต่ไม่มีวัตถุ นี่ 
เรื่องท้าวมหาราชต้องทำให้ถูกนะ ถ้าทำไม่ถูกมีเรื่องแ่น่

 ตั้งศาลบนดาดฟ้า  

ผู้ถาม

แล้วการตั้งนี่ ถ้าคนที่จะตั้งบนดาดฟ้า สมควรไหมครับ?

หลวงพ่อ

คนตั้งไม่แน่ แต่พระตั้งได้ เพราะฉันเคยไปตั้ง ใช่ไหมคุณได้ไม่เป็นไรนะ ฉัน
เคยไปตั้งเมื่อก่อนยังตั้งศาลอยู่ก็ไปที่จังหวัดชัยนาทมันหาที่ไม่ได้ ที่ข้างๆ ก็
ติดกับตึก ตึกเขาเป็นดาดฟ้านะ ไล่ไปไล่มาก็ถามเทวดา(ไปเชิญเทวดาชั้น จาตุฯเป็นศาลสี่เสา) หาที่ไม่เหมาะก็ถามท่านเวสสุวัณว่า เอาตรงไหนดี.. 
ท่านก็บอกว่า เอาบนหลังคาก็แล้วกัน ก็ให้เขาย้ายศาลขึ้นหลังคา

เป็นอันว่าพอเชิญท่านเสร็จ เขาหุ้นกับพวกตึกแถวนะ แถวเดียวกันนี่เขาหุ้น
กันได้ ขณะอัญเชิญท่านมา ท่านก็บอกว่าที่นี่จะมาไฟนะ ไฟจะไหม้ บอกเจ้า 
ของบ้านเขาด้วยนะ ประเดี๋ยวจะหาว่าผมไม่พูด ถ้าเป็นปกติแบบนี้ก็ช่วยไม่
ได้ ถามท่านอีกทีวิธีช่วยได้เป็นยังไง...ต้องถามท่านท่านบอกให้เขาทำอีก 
ครั้งหนึ่ง ศาลไม่ต้องทำใหม่ แต่ของเชิญทำ อีกครั้ง วันหลังก็ได้ หมูใช้สีแดง
ทา ไก่ก็เหมือนกัน แล้วใช้กระดาษแดงใส่ถาดรองหมูรองไก่ เขาก็ทำตามนั้น

เมื่อเชิญท่านเสร็จ ท่านก็บอกว่า ไฟนี้ต้องไหม้นะ แล้วกัน! ถามว่าไหม้ที่ไหน
...ท่านบอก ไหม้ที่โรงแรม ถามว่าไหม้มากไหม... ไหม้ผ้าขี้ริ้ว แต่ไม่ติดฝา 
แต่ต้องไหม้ ไงๆ ก็ต้องไหม้ จะลดเลยไม่ได้ ทีแรกจะต้องไหม้ทั้งหมดเลยนะ 
ไหม้หมดแถว เขาก็ทำตามนั้นฉันก็เลยให้เขาระวังกัน เป็นจริงตามนั้นไม่ถึง
๑๐ วัน ชั้นสองของโรมแรมมีไฟไหม้ขึ้นมา เขาวิ่งไปดูกัน ไหม้ผ้าขี้ริ้วจริงๆ 
แบบขโมยเข้าบ้านแล้วต้องเอากันหน่อยใช่ไหม... ไม่งั้นเสียศักดิ์ศรีขโมย

 ตั้งศาลพระภูมิเอง  

ผู้ถาม

พวกลูกๆ จะตั้งกันบ้างนี่ ขอบารมีหลวงพ่อช่วยแนะนำหน่อยบ้างครับ

หลวงพ่อ

พวกนี้ช่วยเก็บบารมีไวซิ ทำไง...เอายังงี้วิธีง่ายๆ ใช้ "เทปบวงสรวง" ใช้ได้ 
นึกเอาตามนี้นะ

อันดับแรกจุดธูปเทียน อาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าก่อนทีหลังก็เปิดเทปแล้ว
ก็น้อมใจไปตาม เสียงนั้นนะ ในเทปนั้นเขาอัญเชิญท้าวมหาราชทั้ง ๔ มีท้าว
ธตรฐ ท้าววิรุฬหก ท้าววิรูปักษ์ ท้าวเวสสุวัณ พร้อมด้วยอินทกะและ
บริวาร
 ขอมาช่วยคุ้มครอง ว่าเรื่อยเฉื่อยไปก็แล้วกัน แต่ว่าถ้าจะตั้งแบบ 
นั้นยังมีปลาแป๊ะซะ ๑ ตัว เติมนะ เรื่องพระภูมิพอจะใช้ได้นะ ตั้งไว้เยอะแล้ว

ผู้ถามหลวงพ่อครับหลังจากวันตั้งแล้วนี่นะครับ ปลาแป๊ะซะจะมีถวายอีกไหมครับ?
หลวงพ่อท่านไม่ว่าหรอก เอาอย่างนี้ดีกว่า เวลาตรุษสารทนะถวายให้ครบถ้วนดีกว่านะ
เพื่อความสบายใจของเรา คือว่าท่านไม่ทวงเราแน่ แต่เพื่อความสบายใจ ของเราเอง เพราะเราทำครบแล้ว ใช่ไหม....เอายังงั้นดีกว่านะ
ผู้ถามของคาวและเหล้า ก็หมายถึงว่าสมควรตั้งอย่างเีดียวอย่างหลังไม่ต้องตั้งใช่
ไหมครับ
หลวงพ่อ

ถมเถิดไป ฉันก็เคยใช้ เทวดาไม่เคยต่อว่า เหล้านะของคาวนะมีได้ แต่เหล้า ไม่ควรจะมี เทวดาเขาเลิกแล้วไอ้ที่ต้องใช้เหล้าน่ะ เทวโด่ไม่ใช่เทวดา จริงๆ
นะ ฉันไม่ใช่เลยนะ

 วันและเวลาที่เป็นมงคล  

ผู้ถาม

หลวงพ่อครับ เวลาเช้าจะยกศาลดีไหมครับ?

หลวงพ่อ

จะยกให้ดีต้องใช้เวลาที่ ๒๕ น. (หัวเราะ) ตั้งศาลก็อย่าให้ถึงเที่ยงนะ ตั้งแต่
เวลาเช้าอย่าให้ถึงเที่ยง ใช้เวลาตั้งแต่เช้าไปถึงสายดีกว่า ถ้าถึงเที่ยงเทวดา
ไปประชุมหมดความจริงภูมิเทวดาตั้งก็มีผล คำว่า "มีผล" เขามีกันมาแล้ว
นะ

ผู้ถามวันที่เป็นมงคล ควรจะเป็นวันไหนดีครับ?
หลวงพ่อวันที่มีหมู ไก่ มีบายศรี มีไข่ มีข้าวตอก มีกล้วย มีมะพร้าวอ่อน มีขนมต้มแดง
ต้มขาว ข้าวตอกดอกไม้...เสร็จ มีศาล มีคนตั้ง วันนี้เป็นมงคล เอายังงี้ซิ เอา
ฤกษ์พรหมประสิทธิ์ต้องหาประจำปี เอาฤกษ์หลวงพ่อปานก็ได้ ต้องนั่งไล่เบี้ย 
ไม่ได้ทำตารางไว้นี่ เอางี้ดีกว่าเอาฤกษ์ไหนก็ได้ที่เขาว่าดี ที่เราชอบใจ เรา
ชอบใจฤกษ์ที่เขามีอยู่ วันไหนเขาว่าดี ทำวันนั้นนะจะไม่ลำบากใจ
ผู้ถามดูตามตำราใช่ไหมครับ?
หลวงพ่อ

ใช่...ดูตามตำรา คือว่าเราฝืนตำรา เดี๋ยวคนโน้นพูด คนนี้พูดฝืนตำรา ไม่ทำ
ตามตำรา วันนี้ไม่ดีไม่เป็นมงคลบ้าง...อะไรนี่ ยุ่งไปใจไม่สบาย

 ตั้งศาลไว้ในบ้าน  

ผู้ถาม

ถ้าตั้งไว้ในบ้านเลยนี้ได้ไหมครับ?

หลวงพ่อ

ไม่เป็นไรๆ ที่คุณถามนี่ดี มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ฉันตั้งศาลอยู่นะ เจ๊กที่จังหวัดอุทัยธานี แกก็นิมนต์ไปตั้งศาล พอไปถึงบ้านแล้วก็หาที่ตั้งไม่ได้ ร้านค้าในตลาดนี่นะ ด้าน
หลังมันชนกัน เรียกว่าเป็นห้องแถวทั้งสองด้านนะ สมัยก่อนเขามุงจากมุงสังกะสี
หลังชนกัน ข้างหลังก็มีหลังคาปิด ด้านหน้าเป็นฟุตบาทก็ตั้งไม่ได้

พอไปถึงเข้าแล้วก็ปรากฏว่า ฉันก็อั้นเหมือนกัน แกถามว่าตั้งที่ไหน... ฉันก็นิ่ง 
เขาก็ถามว่าที่นั่นได้ไหม... ที่นี่ได้ไหม... มันก็ไม่ได้ ไปๆมาๆ ก็ไม่มีตำราจะ
พลิก ก็ถามพระภูมิที่นั่นว่า จะตั้งที่ไหนดี.. นี่เขาเคารพนับถือ เขาจะตั้งศาล
เป็นเครื่องบูชาแล้วก็สถานที่มันไม่เหมาะ ท่านจะเอาตรงไหน... ท่านตัดสินใจ
เอาหัวนอนก็แล้วกัน ได้เรื่องเลย ก็ตั้งศาลที่หัวนอน

เมื่อเชิญเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต่อมาเจ๊กคนนั้นก็ถูกนินทา เจ๊กคนนั้นบ้าไม่มีใคร
เขาตั้งศาลในบ้าน ใช่ไหม... ตั้งไว้บนที่นอนพระภูมิโมโห งวดนั้นเลยให้ตานั่น
ถูกลอตตาลี่รางวัลที่ ๒ แหม... น่าจะโมโหบ่อยๆ นะ เจ๊กคนนั้นแกขายหมู 

ต่อมาเวลาบวงสรวงหัวหมูกี่หัวแกให้ฟรีหมด เวลานี้แกตายไปแล้ว ลูกชายแก
ทำต่อ ได้ผลแล้วก็รวยขึ้นนะ ก็เป็นอันว่า ถ้าจำเป็น ที่ไหนก็ได้ใช่ไหม... เป็น
การแสดงความเคารพนับถือกัน...ใช้ได้

 เจ้าที่  

ผู้ถาม

เจ้าที่กับภูมิเทวดาต่างกันไหมครับ?

หลวงพ่อ

เจ้าที่ต่างกับพระภูมิแน่ เพราะเจ้าที่เป็นคนก็ได้ เป็นสัตว์ก็ได้ อากาศเทวดา 
หมายถึง เทวดาชั้นจาตุมหาราช ถ้าอากาศเทวดาต้อง ๔ เสา หรือ ๖ เสา ภูมิ 
เทวดาเขาใช้ศาลเสาเดียว ถ้าถามว่ากำลังอำนาจแตกต่างกันไหม... ก็ต้อง
ตอบว่า เจ้าที่ คือเทวดาชั้นจาตุมหาราช คุมพระภูมิ พระภูมิหลายสิบจุดกับ
จาตุมหาราชจุดหนึ่ง เหมือนกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน เอาตามนั้นนะ

(เมื่อทราบอย่างนี้แล้วอย่านึกว่าภูมิเทวดาก้อยๆนะ ท่านดีกว่ามนุษย์อย่างเราตั้งเยอะ และควรจะบูชาท่าน นึกถึงท่านด้วย เพราะท่านเป็นเทวดาอยู่ใกล้เรามากที่สุด หลวงพ่อเล่าให้ฟังดังนี้)

เมื่อกี้ตอนอุทิศส่วนกุศล ท่านลุงพระยายมมาบอกว่า เวลาที่เราเลิกบูชาพระ 
ตอนอุทิศส่วนกุศล ให้พระภูมิเขาบ้าง ท่านอารักขาอยู่ ควรจะให้ท่านโมทนา
บ้าง ท่านบอกว่าภูมิเทวดาท่านอยู่ใกล้ที่สุด ตามอารักขาคอยช่วยเหลืออยู่ 
ไม่บอกให้ท่าน ท่านก็โมทนาไม่ได้

(สำหรับรายนี้เพียงตั้งใจจะตั้งศาล เทวดาท่านก็เลยมาบอกเสียก่อน)

 เทวดาต้องการศาล ๔ เสา 

ผู้ถาม

กราบเท้าหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูง คือลูกตั้งใจจะตั้งศาลพระภูมิที่บ้าน พอตั้ง
ใจปุ๊บ ปรากฏว่าตอนกลางคืนมีเทวดามาบอกว่า ข้าคือเจ้าพ่อพระภูมิ ถ้าเอ็ง
ไม่เชื่อข้าให้ไปถามหลวงพ่อฤๅษีลิงดำวัดท่าซุง ที่จะเรียนถามคือว่าพระภูมิ
ท่านสั่งว่า "ศาลของฉันให้เอาเสา ๔ ต้น" แต่เห็นที่อื่นเขามีต้นเดียว จะ 
ทำอย่างไรดีเจ้าค่ะ?

หลวงพ่อ

นั่นไม่ใช่ภูมิเทวดาแล้ว เป็น อากาศเทวดา ดินแดนตรงไหนถ้าท่านพวกนี้อยู่
นะ ถ้าเราไม่รับรองท่าน ๒ ปีแรกท่านให้คุณ ถ้าปีที่ ๓ ไม่รับรองเริ่มเจี๊ยะแล้ว
แต่ถ้ารับรองแล้วจะดีมาก เอาอย่างนี้ก็แล้วกัน ถ้าตามแบบฉบับฉันมี ๖ เสา 
เพราะบางแห่งเขากลัวจะล้มลงมา เขาใส่ ๖ เสา

แต่แบบ ๔ เสานี่เป็นอากาศเทวดา นี่สำคัญมากนะ เคยเจอะหลายรายการแล้ว
บางทีไปนั่งๆคุยๆ แกก็ย่องมา เขาบอกว่าแกทำมาหากินดีมาก แล้วเทวดา
ท่านก็มาบอกว่าผมอยู่ที่นี่ครับ เขตนี้เป็นเทวดาชั้นจาตุมหาราช ทีนี้เจ้าของ
บ้านกับเราไม่ได้ชอบพอกันมาไปแนะนำให้เขาตั้งศาลเขาจะหาว่าบ้าๆ บวมๆ
น่ะซิ พูดไปพูดมาก็ถามว่า

โยมตั้งศาลรับเขาบ้างหรือเปล่า...เขาบอกเจ้าเจ้อวไม่สำคัญพอปีที่ ๓ ชักเริ่ม
แล้ว ขายของขาดทุน ไปๆมาๆ ของเก่าขาดด้วย ตรงกันข้ามบ้านอีกหลังหนึ่ง
มีสภาพเช่นเดียวกัน เขาก็ถาม จึงบอกว่า "ไอ้หนู..อากาศเทวดาที่คุมพระภูมิ
ท่านอยู่ตั้งศาลรับท่านเสีย" บ้านนั้นรับเดี๋ยวนี้รวยใหญ่

ผู้ถามฉะนั้นรายนี้เขาบอก ๔ เสาก็ต้อง ๔ เสาตามเขานะครับ
หลวงพ่อต้องตามเขา ไม่แน่นะรายการนี้ดุมาก ถ้าเฮี้ยวขึ้นมาละน่าดู ใครยั้งไม่อยู่หรอก
นั่นท่านตั้งใจช่วยอยู่แล้วนะ ถ้าเขาไม่ตั้งใจช่วยเขาไม่มาบอกหรอก เธอรับฉัน
ฉันก็ช่วยเธอ เธอไม่รับฉัน ฉันก็ไม่ช่วย แต่สงสัยว่าเทวดาองค์นี้กับคนที่พบใน
อดีตคงจะเป็นพวกกัน ไม่ยั้งงั้นไม่บอก
ผู้ถาม(และรายนี้อยากจะตั้งศาลทั้ง ๒ แบบ)
หลวงพ่อคะ ถ้าจะตั้งศาลพระภูมิที่บ้าน จะตั้งศาล ๔ เสาได้ไหมค่ะ...?
หลวงพ่อตั้งศาล ๔ เสาก็อากาศเทวดา จะตั้งก็ได้
ผู้ถามแล้วศาลเสาเดียวสำหรับภูมิเทวดา จะตั้งด้วยได้ไหมเจ้าคะ...
หลวงพ่อได้...เพราะบางทีท่านอาจจะเกรงๆ เหมือนกัน

 เจ้าที่ เจ้าทาง  

ผู้ถาม

หลวงพ่อที่เคารพอย่างสูง มีคนเขาบอกว่าบ้านลูก สาเหตุที่วุ่นวายและมีตายไม่ดี
เกิดขึ้น เขาบอกว่ามาจากเจ้าที่ไม่ตั้งศาลให้ ไม่ทราบว่าเจ้าที่มีอิทธิพลกับเจ้า
ของบ้านด้วยเหรอคะ... ?

หลวงพ่อ

ไม่ยาก... โทษผีนี่ไม่ยาก ไม่เห็นตัว โทษเจ้าที่ท่านแน่หรือไม่แน่...ดูก่อน! 
เจ้าที่ความจริงเขาไม่ทำใครถึงตาย ถ้าเอาจริงๆ นะ จะเอาแค่ป่วยหนาวๆ
ร้อนๆ ผิวเนื้อผิวตัวจะร้อน เทวดาทำให้คนตายไม่ได้

เจ้าที่เขาเป็นเทวดา ย่อมมีลูกน้องเป็นสัมภเวสี คนที่ลงโทษเราต้องเป็น
สัมภเวสี 
ไม่ใช่เทวดา รายการนี้มันผิดที่ไม่ใช่เจ้าที่ แต่เป็นเจ้าทาง

 ตั้งศาลพระภูมิไว้ในใจ 

ผู้ถาม

กราบเท้าหลวงพ่อที่เคารพอย่างจริงใจ คือว่าลูกโชคดีมีสามีตรงข้ามเปี๊ยะ 
ตลอดเลย คือลูกสวดมนต์อีก็ว่า... จะทำกรรมฐานอีก็ชวนให้นอนเรื่อย... 
เรียกว่าไปคนละแควเลย แต่ลูกก็ทนอยู่ร่วมกันได้เพราะถือว่าเป็นการใช้
เวรใช้กรรมในอดีต

ลูกฟังเรื่องศาลพระภูมิจากหลวงพ่อก็มีศรัทธาอยากจะตั้งบ้างก็บังเอิญที่บ้าน
เป็นที่ทรัพย์สิน บอกสามี สามีก็บอกว่าที่ทรัพย์สิน "ในหลวง" ท่านเป็นพระ
ภูมิใหญ่อยู่แล้ว ลูก็เลยตั้งไม่ได้เพราะความขัดคอกัน อยากเรียนถามว่า ถ้า
หากว่าตั้งไม่ได้แต่จิตระลึกอยู่เสมอ และอยากจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างใด
อย่างหนึ่ง ให้เทวดาที่เป็นพระภูมิที่นั่นจะได้ไหมคะ...?

หลวงพ่อ

(หัวเราะ) เอายังงี้ซิ เวลาบูชาพระก็ตาม หรือกราบพระก็ตาม จิตใจยอมรับ
นับถือใช้ได้เลย

ผู้ถามและแกก็บอกว่า จะมีการอธิษฐานแบบไหน...สามีคนปัจจุบันจึงจะไม่เกิดมา
เจอกันอีกเจ้าคะ...?
หลวงพ่อเขามีพรหมวิหาร ๔ คนนี้ เมตตา ความรัก ยังมีอยู่ กรุณา ความสงสาร ยัง
ไม่อยากจากไป มุทิตามีจิตอ่อนโยน เห็นชอบด้วยกับการกระทำของสามี
อุเบกขา นอกจากชาตินี้กูไม่เอามึงแล้วใช้ได้เลย ไม่ได้พบกันอีก
ผู้ถามเอ๊ะ! แล้วที่บอกว่า "ปุพเพ จะ กะตะปุญญตา" บุญที่เคยทำไว้แต่ปาง
ก่อนให้มาเจอกัน เอ...แล้วประเภทนี้ทำบุญ แบบไหนครับ?
หลวงพ่อทำบุญผสมบาป ขัดคอกันเวลาทำบุญ

 ตั้งศาลพระภูมิ ๒ หลัง 

ผู้ถาม

กราบเท้าหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูง คือว่ากระผมมีความจำเป็นต้องตั้งศาลพระ
ภูมิ และศาลอากาศเทวดาในที่ใกล้เขตกัน จึงอยากเรียนถามว่า ความสูงต่ำ
ระหว่างศาลพระภูมิและศาลอากาศเทวดานี้จะต้องจัดการอย่างไร.. หากแนะ 
นำได้ลูกจะปฏิบัติตามคำหลวงพ่อขอรับ

หลวงพ่อ

สูง... ต่ำ... จะเท่าเสมอกันไม่ได้นะ ต่ำตั้งแต่ ๑ เซ็นต์ลงมาใช้ได้ เพราะ 
ภูมิเทวดาเป็นลูกศิษย์อากาศเทวดาอยู่แล้ว

 ควรตั้งศาลพระภูมิหันหน้าไปทางทิศใด  

ผู้ถาม

ถ้าสมมุติจะตั้ง(ศาลพระภูมิ) ควรจะหันหน้าไปทางทิศไหนครับ?

หลวงพ่อ

หันหน้าใคร?

ผู้ถามโอ...หลวงพ่อนี่ลึกซึ้งละเอียดเหลือเกินนะ
หลวงพ่ออ้าว...เดี๋ยวตอบกลับไป..."ไม่ใช่ๆ หน้าผมครับ" หน้าศาลหรือว่าหน้าคน?
ผู้ถามหน้าศาลครับ?
หลวงพ่อ

หน้าศาลเขาไม่จำกัด เอาแค่เราเข้าบูชาสะดวกแต่ว่าทิศที่ตั้งศาลนี่จำกัด ที่ว่า
พระภูมิ ก็ไม่ควรตั้งทิศตะวันตก ถ้าตั้งทิศตะวันตกเอาจริงๆ หลวงพ่อปาน
ท่านเคยบอกว่า ทิศนี้ ฉิบหายแล้วตายโหง ฉันเคยไปพบจังหวัดอุทัยธานี กับ
จังหวัดชัยนาทเป็น ความจริง ตามนั้น เศรษฐีนะพังไป ๒ รายและพังไปในเหตุ
ที่ไม่ควรจะพังและไม่น่าจะพังและอีกทิศหนึ่งก็ทิศใต้ไม่สะดวกตั้งนะ

ทิศใต้นี่ก็เป็นแต่เพียงท่านบอกว่า จะเก็บสตางค์ไว้ไม่อยู่ทิศที่ควรตั้งคือ 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ หรือทิศเหนือ หรือทิศตะวันออก ๓ ทิศนี่นะ 
แต่ว่าถ้าบ้านมีดาดฟ้า ตั้งบนดาดฟ้าไปเลยดีกว่าสบายใจนะ

ผู้ถามหมายถึงส่วนของดาดฟ้านี่นะครับเราก็ควรตั้งอยู่ในช่วงทิศตะวันออก
หลวงพ่อใช่ๆ ให้ถูกทิศ
ผู้ถามหันหน้าไปทางไหนก็ได้ใช่ไหมครับ?
หลวงพ่อไม่จำเป็น หันหน้าแค่เราบูชาได้สบายนะ แต่ว่านึกถึงตำรา แต่มันก็ไม่มีตำรา
เขียน หลวงพ่อปานท่านเคยสั่ง ก็เลยบอกคนเขียนเอาไว้ พอถึงปีจริง มีเรื่อง
ตัวเองก็ต้องตาย เงินทองก็เสียหายมาก เสียอย่างมากเลยนะ ไม่ใช่อย่างน้อยComments