पुणे बोललं तेव्हा


आज मला बोललंच पाहिजे
बोलूनही काही झालं नाही तर ओरडलंच पाहिजे
पुण्यात काय उणे ?
ते स्वतःचं सांगितले पाहिजे.

बिहार, युपी दिल्ली इथे घुसले आहेत
स्वतःचे असे माझे सगळे रुसले आहेत
आज इथले सारे कट्टे मोकळे आहेत
आई बाबा बागेत फिरताना एकले आहेत

महाराज, बाजीराव पासून बऱ्याचं नंतर
गोखले, आगरकर, टिळक पर्यंतचे अंतर
महापुरुषांची जागा ओसाड आता पडली आहे
गल्ली बोळ मात्र, राजकारणी कोल्हया कुत्र्यानं भरली आहेत

बंगलोर नक्कीच जास्ती थंड आहे
मुंबई पेक्षा इथला धंदा मंद आहे
हैद्राबाद्च्य्या तर रस्त्यांची ही बरकत आहे
इथे मात्र चालतानाही तुमची कसरत आहे

पण सोडून मला म्हणून जाऊ नका रे !
पुणेकरांनो ! उठा रे ! पुणे तिथे काय उणे ते सार्थ करा रे !
"silicon valley " इथेच बनवा , "detroit" पण इथेच घडवा,
MIT, Harvard हून परत या ... इथेच विद्येच एक मंदिर बनवा

चला आता जागे व्हा !!
इतिहास परत घडवायचा आहे
सोन्याच्या नांगर घेऊन
बाविसाव्या शतकातलं पुणं नांगरायचं आहे !! """"
..........

Aiport वर उतरताच , कोणीतरी मला खुणावतं होत
पाहिलं तर चक्क पुणे माझ्याशी बोलत होत
बोलत कसलं निष्कारणं ओरडतच होत
माझ्यातल्या मेलेल्या पुणेकराला आव्हान देत होत.

आव्हानां वर त्याच्या मी भित्रा मनात हसलो,
शेवटी पुण्यालाच पाठ दाखवून मी तसाच फिरलो,
म्हणालो : स्वप्न इथल्या होणार सगळ्यांची साकार,
पुणे मात्र असच वेदनांनी जळत राहणार.

हरलेल्या मनात एक विचार येऊनही
मी नाही बोललो काही
एकदाच वळून सांगावंसं वाटलं पुण्याला
"धीर धर : हि फक्त तात्पुरती माघार आहे, अंतिम शरणागती नाही"

---------------------------------------------

PMT मधली अप्सरा ♥

एकदा "PMT" मध्ये प्रवास करतांना
एक सुंदर गोड अप्सरा मला दिसली
CONDUCTOR च्या सीट वर ती
कोप-यात एकटीच होती बसली

मोकळी जागा पाहुन मी
माझी "तशरिफ" तेथेच ठेवली
मला पाहताक्षणीच तिने
आपली पर्सच उचलुन ठेवली

उघडया खिडकितुन वारा
तसा फ़ारच जोरात येत होता
तिच्या ओढनीला माझ्या चेह-यावर
हळुवार उडवीत होता

ती मात्र ओढनी सावरत सावरत
स्वत:शीच गुणगुणत होती
नकळत दोघातील अंतर कमी करण्यासाठी
मला हाथभार लावत होती

बसमधला प्रत्येक प्रवासी
आमच्याकडेच बघत होता
मी तेथुन केव्हा उठेल
बहुतेक याचीच वाट पहात होता

तेवढ्यात बसच्या धक्क्याने
आमच्या दोघांतील अंतर कमी केले
एका मिनिटासाठी का होईना
मला स्वप्नाच्या दुनियेत नेले

मग दुस-या धक्क्यालाच मी
स्वप्नातुन बाहेर आलो
एक मिनिटातच तिच्यासमवेत
बरीच काही लाईफ़ जगुन गेलो

येवढ्यात CONDUCTOR माझ्याजवळ आला
लेडिज सीट सांगुन मला उठवुन गेला
तेव्हा त्या मेल्याचा राग भलताच आला
स्वप्नाचा माझ्या त्याने चुराडाच केला

मग पुढच्या STOP वर उतरण्यासाठी
ती तीची PURSE सावरायला लागली
गर्दित मला खेटत खेटत
स्वत:ची वाट काढु लागली

खाली उतरताच माझी नजर
एकटक तिला शोधु लागली
ती मात्र BOYFRIEND च्या गाडीवर बसुन
केव्हाचीच हवेशी बोलु लागली

आमच्या महालात राणीची जागा
नेहमी अशीच खाली असते
आम्हाला आवडलेली राणी
जेव्हा तेव्हा "ENGAGE" च असते

----------------------------------------------------

 

----------------------------------------

 

-------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------