Psühhiaatri konsultatsioon (Psychiatry, Estonia)

Extramural psychiatry

ESTONIA

Ambulatoorselt psühhiaatrilisi konsultatsioone pakkuv  eraõiguslik  Sihtasutus Anti-Liew & HINGEHOOLDUS asutati  01.jaauaril 2000.a. Omab  riiklikult tunnustatud tegevusluba ambulatoorses psühhiaatrias L 02908, mis kehtib kuni 2018.a. kevadeni;     järjepidevalt üle 14 aasta.

Meie juhataja: Liidia Kosula  ( hariduselt meditsiiniõde ning sotsiaaltöötaja) Tegevuselt psühhiaatriaõde, kes töötanud Tallinna Wismari Haiglas ja Seewaldis üle 30 aasta.

Psühhiaater-konsultant Anti Liiv, MD., MSc (Sotsiaalpsühhiaatria), MSw (Sotsiaaltöö; töötanud üle 40 aasta psühhiaatrina erinevatel ametikohtadel

 

TEADE  SA HINGEHOOLDUS meditsiinitegevuse peatamisest  

 

Alates 15.12.2014.a. peatasime  majanduslikel kaalutlustel meditsiinilise tegevuse (riiklik ravilitsents kehtib  edasi kuni 2018.a.), s.t. ambulatoorset  vastuvõttu  enam 2014.a. detsembris ega 2015.a. esimeses  kvartalis ei toimu.

2015.a. I kvartalis jätkame asutuse likvideerimist.

Endine lauatelefon on välja lülitatud.

Vajadusel  informatsioon  Juhataja Liidia Kosula mobiiltelefonil   51 29 668 

Psühhiaater Anti Liiv

Email: Anti@Liiv.ee

Liidia Kosula

SA HH juhataja