คำขวัญประหยัดน้ำ

  การประปานครหลวง (กปน.) ขอเสนอคำขวัญประหยัดน้ำ ให้ท่านผู้สนใจได้เลือกใช้ แล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบใด เพื่อให้เกิดจิตสำนึกในการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงาน เพราะ น้ำประปามีต้นทุน ต้องใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำมัน สารเคมี ในการผลิตและจัดส่งน้ำ เพื่อให้ถึงมือประชาชนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ ดังนั้น หากพวกเราทุกคนร่วมใจกันประหยัดการใช้น้ำ ใช้น้ำทุกหยดอย่างรู้คุณค่า ก็จะช่วยชาติประหยัดพลังงาน และทรัพยากร รวมทั้งค่าน้ำประปาของท่านได้อีกด้วย

              น้ำประปามีค่าต่อชีวิต ประหยัดกันสักนิด ช่วยเศรษฐกิจได้

              ขาดน้ำคงขาดใจ  เมื่อมีใช้อย่าฟุ่มเฟือย

              ช่วยตน ช่วยรัฐ ช่วยประหยัดน้ำประปา

              ประหยัดน้ำ  ประหยัดเงิน

              ขาดน้ำ ขาดชีวิต ช่วยกันคิด ช่วยกันประหยัด

              ใช้น้ำอย่างคุ้มค่า  เพื่อวันนี้  เผื่อวันหน้า

              ตรวจท่อ ก๊อก สุขภัณฑ์  ช่วยป้องกันน้ำสูญเสีย

              น้ำคือชีวิต ปิดให้สนิทเมื่อเลิกใช้

              ประหยัดน้ำ เพื่อใคร ถ้าไม่ใช่เพื่อคุณ

              ตอนน้ำมีไม่คิดถึง แต่จะซึ้งเมื่อหมดไป

              น้ำประปามีค่ากว่าที่คิด  ประหยัดน้ำวันละนิด  ช่วยชีวิตผู้อื่นได้

              USE THE WATER WISELY, FOR THE SAKE OF YOUR COUNTRY


 

Comments