Palvelut

Puheterapia

Tarjoamani puheterapia on pääasiassa yksilöterapiaa, jota toteutan vaikeasti kielihäiriöisten lasten kohdalla usein arjen toimintaympäristössä eli kotona, päiväkodissa tai koulussa. Tällöin myös yhteistyö asiakkaan arkiympäristön ja lähi-ihmisten kanssa toteutuu hyvin ja terapiassa opetellut taidot on helpompi siirtää arjen toimintoihin. Lisäksi näin voidaan ottaa terapiassa huomioon lähiympäristöltä tulleita toiveita. Toimialueenani on pääasiassa Kanta-Hämeen alueella Riihimäki ja sen lähikunnat eli Loppi, Hausjärvi ja Janakkala.

Yksilöterapian lisäksi tarjoan ryhmämuotoista monimuototerapiaa yhdessä toimintaterapeutin kanssa. Ryhmässä on neljä 6-8-vuotiasta lasta, joilla on kielellisten vaikeuksien lisäksi pulmia toiminnan ohjauksessa tai tarkkaavuuden suuntaamisessa ja ylläpidossa. Lisäksi näillä lapsilla on yleensä vaikeuksia sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.

Varsinaisen terapian lisäksi teen ohjauskäyntejä joko kotiin tai päiväkotiin/kouluun.

Asiakkaaksi

Puheterapiaan asiakkaat ohjautuvat yleensä joko keskussairaalassa tai terveyskeskuksessa moniammatillisen työryhmän laatiman kuntoutussuunnitelman perusteella. Puheterapeuttisen kuntoutuksen maksaa joko Kela, keskussairaala tai perusterveydenhuolto eli kunta. Minulla on Kelan kanssa sopimus puheterapiapalvelujen tuottamisesta heidän asiakkailleen ja terapia toteutuu Kelan standardien mukaisesti. Asiakkaille ei terapiasta tule kustannuksia.