AASTATÖÖD

PÄRNU ÜHISGÜMNAASIUMIS

KOOSTAMINE

1. Teema valik
2. Eesmärgi püstitus
3. Materjali otsimine
4. Eelkaitsmine
5. Materjali süstematiseerimine ja uuringu teostamine
6. Mustandi kirjutamine
7.Töö viimistlemine ja esitamine
8. Retsenseerimine
9. Kaitsmine
10. Hindamine