Puck Cinema Caravana

Qui és Puck
Quien es Puck / Who is Puck
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


> Puck pot arribar a tot arreu.
< Puck puede llegar a todas partes.


> Porta una selecció de la millor animació independent internacional.  Un programa d'uns 15 curtmetratges, amb pelicules pel públic infantil i també per l'adult.

< Trae una selección de la mejor animación independiente internacional. Un programa formado por unos 15 cortometrajes, con películas para al publico infantil y tambien para el adulto.


> Abans d'entrar cal possar-se d'acord i triar una pel·lícula.
< Antes de entrar hay ponerse de acuerdo y escoger una pelicula.


> A dins hi caben comodament 7 espectadors...
< Dentro caben comodamente 7 espectadores...
> I una gran pantalla.
< Y una gran pantalla.


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
See it in motion

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<
>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<
>>>>>>>><<<<<<<<
>>><<<


The opening of PUCK, our small cinema. It was made by Carles Porta, with the help of Ruben Hengesbach (animation),in a little room of the big workshop of Toni Tomas in Bellpuig (Lleida), during the hot summer of 2009.
Natures estranyes, 
ecosistemes particulars, 
mons imaginaris
,.. i a més a més paisatges emocionals 
de la naturalesa humana.
><
Naturalezas extrañas, 
ecosistemas particulares, 
mundos imaginarios
... y además paisajes emocionales 
de la naturaleza humana.
><
Strange natures, 
particular ecosystems, 
imaginary worlds, 
and also the emotional landscapes 
of the human nature.
    
>>>>XXXXXXXXXXXXXXXXX<<<


Entre Ciel et Mer
(Contes Célestes)
David Gautier i Irene Iborra
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


Bottle
Kirsten Lepore
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


Pixels
Patrick Jean
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


Rubika
Guillaume Pantevil-Julien Deparis, 
Gilles Ribstein, Marc Rius
LE LABORATOIRE DES IMAGES 
per Chistian Janicot. SUPINFOCOM ARLES
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


El Primer Pas
(Komaneko)
Tsuneo Goda
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


Umbra

Malcolm Sutherland
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


Old Fangs
Adrien Marigeau
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


Peripetics 
Zeitguised
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
>>>>>>>>><<<<<<<<<