Obliczenia kalendarzowe i zegarowe

Łódź  24 marca 2010r.

Scenariusz zajęć z matematyki w klasie VI

 

Temat: Obliczenia kalendarzowe i zegarowe.

Cel ogólny: Diagnozowanie stopnia opanowania standardu – wykorzystanie wiedzy

                    w  praktyce ( analiza pracy uczniów klasy VI)

 

Cele operacyjne:

- odczytuje godziny na zegarze w systemie 24 godzinnym

- uczeń dokonuje obliczeń zegarowych – ile godzin upłynęło od .... do ....

- udziela prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania związane z kalendarzem, miesiącami,

  tygodniami, dniami.

 

Metody:

- podająca ( wyjaśnianie, praca z tekstem, rozmowa kierowana)

- praktyczne działanie

Formy pracy: zbiorowa, indywidualna

 

Środki dydaktyczne: karty pracy ( zadania zostały wybrane z arkuszy "Sprawdzian po kl.VI", 

                                   zeszyty, powiększone karty pracy na tablicę,

 

Przebieg zajęć:

1. Organizacja zajęć: przywitanie uczniów, obecność

2. Wprowadzenie do tematu

3. Rozdanie kart pracy, wyjaśnienie zasad rozwiązywania zadań.

4. Samodzielne rozwiązywanie zadań.

5.Przeniesienie rozwiązań  na tablicę.

6. Analiza odpowiedzi i zapis  na tablicy

7. Ocena poszczególnych uczniów.

8. Podsumowanie zdobytych punktów, wpis ocen do dziennika.


KARTA PRACY 1


Zapoznaj się z fragmentem kalendarza i rozwiąż  zadania 1 i 2

 

MARZEC

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

sobota

niedziela

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

Zadanie 1

 

Kalendarzowa wiosna rozpoczyna sie 21 marca.

 

Zaznacz na kartce kalendarza znakiem X pierwszy dzień wiosny.

 

Zadanie 2.

 

Oblicz i napisz, ile w marcu jest sobót i niedziel.

 

___________________________________________________________________

 

Zadanie 3.

Słońce wzeszło o godzinie 6.oo.  Zaszło o godzinie 17.oo

Oblicz, ile czasu trwał dzień. Zapisz obliczenia i dokończ  odpowiedź.

 

Odpowiedz:  Dzień trwał     _____________________________.

Zadanie 4

Przeczytaj informację  z tabeli.

Imprezy organizowane w Dniu Dziecka

 

Nazwa imprezy

konkurs plastyczny

wyścigi

skoki przez

skakankę

 

mecz

siatkówki

dyskoteka

 

Godzina

rozpoczęcia

8.30

 

9.30

 

10.00

 

11.00

 

13.00

 

 

Zaznacz na osi czasu znakiem X godzinę rozpoczęcia wyścigów.

 

Zadanie 5

Urząd pocztowy jest czynny od 9.00 do 17.00.

Zaznacz na tarczy zegara godzinę zamknięcia urzędu pocztowego.

 

 

Zadanie 6

 

Zegar wskazuje godzinę, o której dzieci rozpoczęły porządkowanie książek

w bibliotece.

 

Zaznacz prawidłową odpowiedź.

 

Dzieci  rozpoczęły pracę o godzinie


A. 10.15

B. 10.35

C. 10.45                                                   

 

 

Zadanie 7

Dzieci porządkowały książki przez 120 minut.

Zaznacz prawidłową odpowiedź.

 

120 minut to:

 

A. 1 godzina.

B. 2 godziny.

C. 3 godziny

 

Zadanie 8


Na drzwiach księgarni znajduje się informacja:

K S I Ę G A R N I A

CZYNNA

OD 10.00 DO 18.00

 

 

 

 

 

 

Który zegar wskazuje godzinę zamknięcia księgarni?

 

Zaznacz  zegar wskazujący prawidłową odpowiedź.