Quina idea!!

Publicinios Publicitat i Patrocini

Hem observat que tots els negocis s'inicien amb una Idea ...  Compartir en el núvol es fàcil assequible útil i divertit en el mapa es veu tot mes clar  Idees que sorgeixen amb il·lusió, apassionament, efervescència, temors, incomprensions, optimisme i pessimisme, en els indrets i situacions més inesperades 

Idees, que són incubades, contrastades, que s'enriqueixen amb d'altres punts de vista, han generat prosperitat,  Idees , com ara aquesta, són les "bones noves idees"  Sessions per promoure Una Millor Actitud   Veure en el mapa

La nostra Missió facilitar eines per desenvolupar el dret de totes les persones a assolir el seu potencial

Salsa GuGelitOS Salsa Que Prenen Tots Els Dies (Vegades) Diverses personalitats, Joves i Majors de la tercera edat, llars i dons, originaris o Nou Vinguts,

i de han Mostrat, mostren i Volen Mostra

Que es gestiona i fertilitza el Coneixement, 1 Través de la Participació, i, especialment dels i de les "Protagonistes".

Quina idea!!

Re Empren , especial Empresaris comerciants autònoms   AEBC Orientadors

La nostra Missió facilitar eines per desenvolupar el dret de totes les persones a assolir el seu potencial

L'aplicació dels nostres programes i serveis

Les bases del programa

0.0 beneficis metodologia i activitats de divulgació

procés de realització

2. Àrees d'actuació proposades

Expert en diversitat de sectors i col·lectius

,joves  Nou Vinguts , mostren i volen mostrar    gestiona i fertilitza el Coneixement,  la participació

Programes generadors de Consens per Resultats

L'aplicació dels nostres programes i serveis facilita a  les persones a reconèixer la seva capacitat de triar , de ser protagonistes del seu  creixement, de ser persones respectuoses de la llibertat personal i de obtenir constantment satisfaccions al caminar cada dia per els camins l'excel·lència personal Administració local     Automoció  Banca   Estetica   Flors Mascotes  Mercats i fires  Mitjans de Comunicació Nàutica  Oci i Cultura ONGs tercer sector Restauració Salut Seguretat Transport Turisme Fleques i pastisseries  Arquitectura construcció i rehabilitació  Cavalls  Comunicacions  Distribucio  Electrònica i informàtica Agricultura i ganaderia  Alimentació i begudes