หน้าแรกกิจกรรม/ข่าว/ประชาสัมพันธ์

 • โรคไข้เลือดออก โรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหนะของโรค นอกจากเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทย ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศในเขตร้อนชื้น และก่อให้เกิดความกังวลต่อผู้ปกครองเวลาเด็กมีไข ...
  ส่ง 3 ก.ย. 2557 04:55 โดย มานะ อะมะมูล
 • โรคอีโบลา โรคไข้อีโบลา คือโรคไข้เลือดออกจากไวรัสอีโบลา ซึ่งเป็นโรคที่ร้ายแรงมาก อุบัติใหม่ในแอฟริกาเมื่อปี 2519 ขณะที่โรคไข้เลือดออกในเกาหลีเกิดจากไวรัสฮันตาน ...
  ส่ง 3 ก.ย. 2557 04:51 โดย มานะ อะมะมูล
 • โรคเก๊าท์ โรคเก๊าท์ความรู้สำหรับประชาชน เรื่อง โรคเก๊าท์โดย นพ.สิทธิ์ หงษ์ทรงเกียรติอายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม 1. โรคเก๊าท์คืออะไร?    โรคเก๊าท ...
  ส่ง 15 ส.ค. 2557 01:08 โดย มานะ อะมะมูล
 • โรคหัวใจ โรคหัวใจ Heart Disease           ชั่วโมงการทำงานที่อัดแน่นด้วยความเครียด และการกินอาหารที่อุดมไปด้วยไขมันและเกลือ กำลังคุกคามสุขภาพของคนยุคปัจจุบัน อีกไม่นาน... การใช ...
  ส่ง 15 ส.ค. 2557 01:06 โดย มานะ อะมะมูล
 • โรคเบาหวาน เบาหวาน diabetesเบาหวาน เกิดจากความผิดปกติของร่างกายที่มีการผลิตฮอร์โมนอินซูลินไม่เพียงพอ อันส่งผลทำให้ระดับน้ำตาลในกระแสเลือดสูงเกิน โรคเบาหวานจะม ...
  ส่ง 15 ส.ค. 2557 01:00 โดย มานะ อะมะมูล
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ใบงาน/ใบความรู้ ‎‎‎‎‎‎‎[For Downloads]‎‎‎‎‎‎‎

แสดง 7 ไฟล์จากหน้า ใบงาน/ใบความรู้

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ‎(Independent Study :IS)‎

แสดง 5 ไฟล์จากหน้า งาน IS