Cấp Trường

 • Olympic cấp Trường được tổ chức vào tháng 3 hàng năm nhằm thúc đẩy phong trào học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên trong toàn trường. Olympic cấp Trường gồm các môn: Vật lý, Toán học, Hóa học, Cơ học lý thuyết, Tiếng Anh, Sức bền Vật liệu,...

 • Sinh viên đạt giải trong kỳ thi Olympic cấp Trường được khen thưởng của Nhà trường và được cộng điểm thưởng thêm vào điểm rèn luyện để xét học bổng và xếp loại thi đua (giải nhất +5,0 điểm, giải nhì +2,5 điểm, giải ba +1,0 điểm)


Cấp Quốc gia
 • Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc (SPhO) do Bộ Giáo dục & Đào tạo, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Hội Vật lý Việt Nam tổ chức hàng năm nhằm mục đích thúc đẩy phong trào học tập của sinh viên, góp phần bồi dưỡng sinh viên giỏi Vật lý trong các trường đại học và cao đẳng.

 • Sinh viên đạt giải trong kỳ thi Olympic Vật lý cấp trường được lựa chọn và bồi dưỡng để tham dự kỳ thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc diễn ra vào cuối tháng 4 hàng năm.

 • Sinh viên đạt giải trong kỳ thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc nhận được khen thưởng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Hội Vật lý Việt Nam, của Nhà trường và được cộng điểm thưởng thêm vào điểm rèn luyện để xét học bổng và xếp loại thi đua (giải nhất +15,0 điểm, giải nhì +10,0 điểm, giải ba +8,0 điểm, giải khuyến khích +6,0 điểm).


Thành tích toàn đoàn của đội tuyển Trường Đại học Mỏ - Địa chất trong một số kỳ thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc một số năm gần đây

 • Năm 2007-SPhO11:    Giải Ba
 • Năm 2010-SPhO13:    Giải Nhì
 • Năm 2012-SPhO15:    Giải Nhì
 • Năm 2014-SPhO17:    Giải Nhì
 • Năm 2016-SPhO19:    Giải Nhì
 
 • Năm 2009-SPhO12:    Giải Ba
 • Năm 2011-SPhO14:    Giải Ba
 • Năm 2013-SPhO16:    Giải Nhất
 • Năm 2015-SPhO18:    Giải Nhất
 • Năm 2017-SPhO20:    Giải Nhì
Gương mặt sinh viên tiêu biểu trong các kì thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc:

Lê Thanh Hải
Tự động hóa - K52
Giải Đặc biệt thực nghiệm 2010
Giải Ba thực nghiệm 2011

Nguyễn Khắc Lĩnh
Máy và thiết bị Mỏ - K53
Giải Đặc biệt thực nghiệm 2010 Giải KK thực nghiệm 2011
Giải Ba thực nghiệm 2012

Bùi Hữu Nguyên
Tự động hóa - K53
Giải Nhì thực nghiệm 2012
Giải Nhất thực nghiệm 2013
 
Nguyễn Văn Khánh
Lọc hóa dầu - K53
Giải Ba trắc nghiệm 2012
Giải Ba giải bài tập 2012 
Phạm Văn Khang
Khai thác - K54
Giải Ba thực nghiệm 2011, 2012 Giải Ba trắc nghiệm 2012, 2013
Nguyễn Thị Lụa
Địa vật lý - K54
Giải Ba trắc nghiệm 2011, 2012
Giải Ba giải bài tập 2012
Giải KK giải bài tập 2013

Trần Trung Hiếu
Khai thác - K55
Giải Nhì thực nghiệm 2012, 2014
Giải Nhì giải bài tập 2013
Giải Nhì trắc nghiệm 2015
Vũ Đình Hạnh
Tự động hóa - K55
Giải Nhất thực nghiệm 2013
Giải Nhì thực nghiệm 2015
Hoàng Văn Chuyền
Khoan khai thác - K56
Giải Ba trắc nghiệm 2013
Giải Nhì thực nghiệm 2014
Dương Hùng Cường
Địa vật lý - K57
Giải Nhì trắc nghiệm 2014, 2015, 2016
Giải KK giải bài tập 2014
Giải Ba giải bài tập 2015, 2016 
Nguyễn Thế Cường
Khoan khai thác - K57
Giải Nhì trắc nghiệm 2014
Nguyễn Viết Phượng
Khoan khai thác - K57
Giải Nhì trắc nghiệm 2014, 2015, 2016
Giải KK giải bài tập 2014, 2015
Giải Ba giải bài tập 2016
 
 
 
Nguyễn Văn Huynh
Khoan khai thác - K57
Giải Nhì thực nghiệm 2015, 2016
Nguyễn Văn Cường
Xây dựng DD&CN - K58
Giải Nhì thực nghiệm 2016, 2017
Dương Thị Thúy Nga
Lọc hóa dầu - K59
Giải Nhì trắc nghiệm 2016, 2017
Giải KK giải bài tập 2017

 
 
 
Nguyễn Hữu Hạnh
Khoan khai thác - K59
Giải Nhì trắc nghiệm 2017
Giải KK giải bài tập 2017
Nguyễn Việt Hiếu
Công nghệ phần mềm - K60
Giải Nhì thực nghiệm 2017
Nguyễn Trường Giang
Địa chất dầu - K60
Giải Nhì trắc nghiệm 2017