Cấp Trường
 • Olympic cấp Trường được tổ chức vào tháng 3 hàng năm nhằm thúc đẩy phong trào học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên trong toàn trường. Olympic cấp Trường gồm các môn: Vật lý, Toán học, Hóa học, Cơ học lý thuyết, Tiếng Anh, Sức bền Vật liệu,...

 • Sinh viên đạt giải trong kỳ thi Olympic cấp Trường được khen thưởng của Nhà trường và được cộng điểm thưởng thêm vào điểm rèn luyện để xét học bổng và xếp loại thi đua (giải nhất +5,0 điểm, giải nhì +2,5 điểm, giải ba +1,0 điểm)


Cấp Quốc gia
 • Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc (SPhO) do Bộ Giáo dục & Đào tạo, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Hội Vật lý Việt Nam tổ chức hàng năm nhằm mục đích thúc đẩy phong trào học tập của sinh viên, góp phần bồi dưỡng sinh viên giỏi Vật lý trong các trường đại học và cao đẳng.

 • Sinh viên đạt giải trong kỳ thi Olympic Vật lý cấp trường được lựa chọn và bồi dưỡng để tham dự kỳ thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc diễn ra vào cuối tháng 4 hàng năm.

 • Sinh viên đạt giải trong kỳ thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc nhận được khen thưởng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Hội Vật lý Việt Nam, của Nhà trường và được cộng điểm thưởng thêm vào điểm rèn luyện để xét học bổng và xếp loại thi đua (giải nhất +15,0 điểm, giải nhì +10,0 điểm, giải ba +8,0 điểm, giải khuyến khích +6,0 điểm).


Danh sách sinh viên
tham dự kỳ thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc

 TT Họ và tên
 Lớp Khóa
Năm thi
 29  Nguyễn Hữu Nam
 Tự động hóa
61  2019
 28  Bùi Quang Vũ
 Tự động hóa
61  2018, 2019
 27  Nguyễn Việt Hiếu
 Công nghệ phần mềm
60  2017, 2018, 2019
 26  Nguyễn Trường Giang
 Địa chất dầu
60
2017
 25  Nguyễn Hữu Hạnh
 Khoan khai thác
59
2017, 2018
 24  Dương Thị Thúy Nga
 Lọc hóa dầu
59
 2016, 2017, 2018, 2019
 23  Nguyễn Văn Cường
 XD dân dụng & công nghiệp
58
2016, 2017
 22  Nguyễn Văn Huynh
 Khoan khai thác
57
 2015, 2016
 21  Nguyễn Viết Phượng
 Khoan khai thác
57
2014, 2015, 2016
 20  Dương Hùng Cường
 Địa vật lí
57
2014, 2015, 2016
 19  Nguyễn Thế Cường
 Khoan khai thác
57
2014
 18  Ngô Văn Khuê
 Khoan khai thác
56
2013
 17  Hoàng Văn Chuyền
 Khoan khai thác
56
2013, 2014
 16  Vũ Đình Hạnh
 Tự động hóa
55
2013, 2015
 15  Trần Trung Hiếu
 Khai thác
55
2012, 2013, 2014, 2015
 14  Nguyễn Văn Thắng
 Dầu khí
55
2011
 13  Nguyễn Văn Tuân
 XD công trình ngầm
54
2011
 12  Phạm Văn Khang
 Khai thác
54
2011, 2012, 2013
 11  Nguyễn Thị Lụa
 Địa vật lí
54
2011, 2012, 2013
 10  Bùi Hữu Nguyên
 Tự động hóa
53
2012, 2013
 9  Nguyễn Văn Khánh
 Lọc hóa dầu
53
2012
 8  Nguyễn Văn Định
 Địa vật lí
53
2010
 7  Nguyễn Khắc Lĩnh
 Máy & Thiết bị Mỏ
53
2010, 2011, 2012
 6  Nguyễn Văn Định
 Điện khí hóa
52
2011
 5  Nguyễn Thị Tuyết
 Địa vật lí
52
2010
 4  Nguyễn Thị Minh Phương
 Điện khí hóa
52
2010
 3  Phạm Công Khoa
 Khoan thăm dò
52 2010
 2  Lê Thanh Hải
 Tự động hóa
52
2010, 2011
 1  Nguyễn Văn Tiệp
 Lọc hóa dầu
52
 2010

Thành tích toàn đoàn của đội tuyển Trường Đại học Mỏ - Địa chất trong một số kỳ thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc một số năm gần đây

 • Năm 2007-SPhO11:    Giải Ba
 • Năm 2009-SPhO12:    Giải Ba
 • Năm 2011-SPhO14:    Giải Ba
 • Năm 2013-SPhO16:    Giải Nhất
 • Năm 2015-SPhO18:    Giải Nhất
 • Năm 2017-SPhO20:    Giải Nhì
 • Năm 2019-SPhO22:    Giải Nhì
 
 • Năm 2008: không tổ chức
 • Năm 2010-SPhO13:    Giải Nhì
 • Năm 2012-SPhO15:    Giải Nhì
 • Năm 2014-SPhO17:    Giải Nhì
 • Năm 2016-SPhO19:    Giải Nhì
 • Năm 2018-SPhO21:    Giải Nhì
Gương mặt sinh viên tiêu biểu trong các kì thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc

Lê Thanh Hải
Tự động hóa - K52
Giải Đặc biệt thực nghiệm 2010
Giải Ba thực nghiệm 2011


Nguyễn Khắc Lĩnh
Máy và thiết bị Mỏ - K53
Giải Đặc biệt thực nghiệm 2010 Giải KK thực nghiệm 2011
Giải Ba thực nghiệm 2012


Bùi Hữu Nguyên
Tự động hóa - K53
Giải Nhì thực nghiệm 2012
Giải Nhất thực nghiệm 2013
 
Nguyễn Văn Khánh
Lọc hóa dầu - K53
Giải Ba trắc nghiệm 2012
Giải Ba giải bài tập 2012 
Phạm Văn Khang
Khai thác - K54
Giải Ba thực nghiệm 2011, 2012 Giải Ba trắc nghiệm 2012, 2013
Nguyễn Thị Lụa
Địa vật lý - K54
Giải Ba trắc nghiệm 2011, 2012
Giải Ba giải bài tập 2012
Giải KK giải bài tập 2013


Trần Trung Hiếu
Khai thác - K55
Giải Nhì thực nghiệm 2012, 2014
Giải Nhì giải bài tập 2013
Giải Nhì trắc nghiệm 2015
Vũ Đình Hạnh
Tự động hóa - K55
Giải Nhất thực nghiệm 2013
Giải Nhì thực nghiệm 2015
Hoàng Văn Chuyền
Khoan khai thác - K56
Giải Ba trắc nghiệm 2013
Giải Nhì thực nghiệm 2014
Dương Hùng Cường
Địa vật lý - K57
Giải Nhì trắc nghiệm 2014, 2015, 2016
Giải KK giải bài tập 2014
Giải Ba giải bài tập 2015, 2016 
Nguyễn Thế Cường
Khoan khai thác - K57
Giải Nhì trắc nghiệm 2014
Nguyễn Viết Phượng
Khoan khai thác - K57
Giải Nhì trắc nghiệm 2014, 2015, 2016
Giải KK giải bài tập 2014, 2015
Giải Ba giải bài tập 2016
 
 
 
Nguyễn Văn Huynh
Khoan khai thác - K57
Giải Nhì thực nghiệm 2015, 2016
Nguyễn Văn Cường
Xây dựng DD&CN - K58
Giải Nhì thực nghiệm 2016, 2017


Dương Thị Thúy Nga
Lọc hóa dầu - K59
Giải Nhì trắc nghiệm 2016,2017,2018,2019
Giải KK giải bài tập 2017,2018,2019


 
 
 
Nguyễn Hữu Hạnh
Khoan khai thác - K59
Giải Nhì trắc nghiệm 2017, 2018
Giải KK giải bài tập 2017
Giải Ba giải bài tập 2018
Nguyễn Việt Hiếu
Công nghệ phần mềm - K60
Giải Nhì thực nghiệm 2017
Giải Ba thực nghiệm 2018
Giải Nhất thực nghiệm 2019
Giải Nhì trắc nghiệm 2019

Nguyễn Trường Giang
Địa chất dầu - K60
Giải Nhì trắc nghiệm 2017
 
 
 
Bùi Quang Vũ
Tự động hóa - K61
Giải Nhì trắc nghiệm 2018, 2019
Giải Ba thực nghiệm 2018
Giải KK giải bài tập 2019

Nguyễn Hữu Nam
Tự động hóa - K61
Giải Nhất thực nghiệm 2019