THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ NGÀY 16/06/2014

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật

Lớp

16/06/2014

17/06

18/06

19/06

20/06

21/06

22/06

12H1
+
12H2

ÔN THI

ÔN THI

THI THKTTC

ÔN THI

THI LẠI


 

P301

P301

P301

P301

P301


 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ NGÀY 23/06/2014

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật

Lớp

23/06/2014

24/06

25/06

26/06

27/06

28/06

29/06

12H1
+
12H2
 

 

Dự kiến thi tốt nghiệp 

Dự kiến thi tốt nghiệp