THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ NGÀY 14/4/2014

 
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Lớp 14/04
15/04
16/04
17/04
18/04
19/04
12H1
+
12H2

Thi PTHDKD
PMKT

PMKT


Thi KTHCSN
Phòng máy 2

Phòng máy 2

  Phòng 301