Struktura i Statut PTJK

Pierwszą i długoletnią (2001-2008 r.) przewodniczącą PTJK była Profesor Barbara Lewandowska-Tomaszczyk.

RADA NAUKOWA

Przewodnicząca: prof. dr hab. Elżbieta Górska, UW

Zastępca: Prof. UR, dr hab. Marcin Grygiel, UR

Sekretarz: prof. dr hab. Krystyna Waszakowa, UW

ZARZĄD

Przewodnicząca: Prof. UWr dr hab. Agnieszka Libura, UWr

Wiceprzewodnicząca: Prof. UAM dr hab. Małgorzata Fabiszak, WA, UAM

Skarbnik: dr Jacek Woźny

Sekretarz: dr Michał Szawerna, UWr

Członek Zarządu: dr hab. Adam Głaz, UMCS

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący: dr Grzegorz Drożdż, UŚ

Członek Komisji Rewizyjnej: dr Mikołaj Deckert, UŁ