Polskie Towarzystwo

Językoznawstwa Kognitywnego

Polskie Towarzystwo Językoznawstwa Kognitywnego (w skrócie PTJK) jest stowarzyszeniem naukowym non-profit istniejącym oficjalnie od 1 października 2001 roku (nieoficjalnie o rok dłużej). Jest ono częścią międzynarodowego stowarzyszenia International Cognitive Linguistics Association. Deklaracje przystąpienia do Towarzystwa złożyło już ponad 140 przedstawicieli polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Członkami honorowymi Towarzystwa są Profesor Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, Profesor Ronald W. Langacker oraz Profesor Laura Janda.

Czasopismo PTJK: LaMiCuS

_________________________________________________________________________________
INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ ORAZ INSTYTUT FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ NA KONFERENCJĘ MIĘDZYNARODOWĄ

DWUJĘZYCZNOŚĆ W POLSCE I ZA GRANICĄ

24-25.05.2019 _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Zapraszamy do udziału w konferencji KONCEPTUALIZACJE KULTUROWE W JĘZYKU I PRZEKŁADZIE / CULTURAL CONCEPTUALIZATIONS IN LANGUAGE AND TRANSLATION, Konin 1-3 kwietnia 2019.

___________________________________________________________________________________

Zapraszamy do lektury specjalnego, tematycznego wydania czasopisma CrossRoads: "Studies in Cognitive Linguistics".

___________________________________________________________________________________

Serdecznie zapraszamy do Rzeszowa na konferencję

Culture and Cognition in Language 2, April 25-26, 2019.

___________________________________________________________________________________

Zapraszamy do udziału w dorocznym konkursie PTJK na najlepszą pracę doktorską. Więcej informacji

___________________________________________________________________________________

Pierwszy numer czasopisma PTJK , LaMiCuS, już gotowy! Zapraszamy na stronę lamicus.eu

___________________________________________________________________________________

Najnowsze publikacje

___________________________________________________________________________________


Workshop and Masterclass

University of Warsaw, 7th - 9th June 2018, co-organized by Prof. Elżbieta Górska and Prof. Charles Forceville


The Students' Local Organizing Committee:

Anna Dziewiątkowska, Michał Fedorowicz, Agnieszka Hamann, Maria Michnowska, Katarzyna Niksa, Piotr Pliszka i Maciej Rosiński
Warsaw Multimodality Workshop and Masterclass