Polskie Towarzystwo

Językoznawstwa Kognitywnego

Polskie Towarzystwo Językoznawstwa Kognitywnego (w skrócie PTJK) jest stowarzyszeniem naukowym non-profit istniejącym oficjalnie od 1 października 2001 roku (nieoficjalnie o rok dłużej). Jest ono częścią międzynarodowego stowarzyszenia International Cognitive Linguistics Association. Deklaracje przystąpienia do Towarzystwa złożyło już ponad 140 przedstawicieli polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Członkami honorowymi Towarzystwa są Profesor Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, Profesor Ronald W. Langacker oraz Profesor Laura Janda.

Czasopismo PTJK: LaMiCuS

Komunikaty, wydarzenia

___________________________________________________________________________________

Informacja o Walnym Zgromadzeniu PTJK

___________________________________________________________________________________

Zapraszamy do Poznania na konferencję Językoznawstwo kognitywne w roku 2018

http://wa.amu.edu.pl/ptjk2018/index_pl.html
___________________________________________________________________________________

Zapraszamy do udziału w dorocznym konkursie PTJK na najlepszą pracę doktorską. Więcej informacji

___________________________________________________________________________________

Serdecznie zapraszamy do udziału w 4 już edycji web-konferencji Cognitive Linguistics in Wroclaw, 1-2 December, 2018. Call for papers, registration i wszystkie informacje znajdziemy na stronie: https://sites.google.com/site/coglingwroc4

___________________________________________________________________________________

Pierwszy numer czasopisma PTJK , LaMiCuS, już gotowy! Zapraszamy na stronę lamicus.eu

___________________________________________________________________________________

Najnowsze publikacje

___________________________________________________________________________________


Workshop and Masterclass

University of Warsaw, 7th - 9th June 2018, co-organized by Prof. Elżbieta Górska and Prof. Charles Forceville


The Students' Local Organizing Committee:

Anna Dziewiątkowska, Michał Fedorowicz, Agnieszka Hamann, Maria Michnowska, Katarzyna Niksa, Piotr Pliszka i Maciej Rosiński
Warsaw Multimodality Workshop and Masterclass