PTHTennis is organisator van tennis kampen.
  
Voor  de jeugd van 8 tot 12 jaar en van 12 tot 16 jaar zijn deze kampen tijdens de zomervakantie.
  
Wij organiseren recreatieve tennis kampen in Nederland waarin tennis de hoofdrol speelt , 
gecombineerd  met andere sport-  en spelelementen gedurende de week.We organiseren ook prestatieve tennis kampen in Nederland of in het buitenland, 
deze zullen volledig gericht zijn op tennis. 
Het accent ligt hierbij vooral op  technische en tactische trainingen.
 Ook zal getracht worden om in deze week een toernooi te spelen . 
Als er geen toernooi  in de buurt is zullen we een intern toernooi organiseren
 zodat er toch iedere dag wedstrijden gespeeld worden.

tenniskamp Oostenrijk


Bij elk tennis kamp zal een  volledige weekbeschrijving 
met de desbetreffende benodigdheden worden weergegeven.
De tenniskampen vinden plaats onder begeleiding van gediplomeerde tennisleraren
 en hebben naast het tennis ook de intentie om uw kind een leuke sportieve vakantie te laten beleven. 

Contact: philip@tennisned.nl

 
Subpagina''s (1): tennis clinics