Kontakt

ADRES:
 
Polskie Towarzystwo Fizjoterapii - Oddział Mazowiecki
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego
Wydział Rehabilitacji - Katedra Rehabilitacji
ul. Marymoncka 34 skr.poczt 55; 00-968 Warszawa


 

Wydział Rehabilitacji AWF Warszawa, ul. Marymoncka 34


Comments