Deklaracja członkowska

1. Wypełnij Deklarację.

2. Opłać składkę członkowską (70 zł / rok) przelewem bankowym. W tytule transakcji należy wpisać: składka członkowska za rok ……. – Imię i Nazwisko.

3. Wykonaj i załącz kserokopię uprawnień fizjoterapeuty.

4. Załącz potwierdzenie dokonania przelewu składki.

5. Prześlij komplet dokumentów pocztą na adres siedziby:

Polskie Towarzystwo Fizjoterapii

Oddział Mazowiecki

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego

Wydział Rehabilitacji - Katedra Rehabilitacji

ul. Marymoncka 34 skr.poczt 55; 00-968 Warszawa

PTF OM Deklaracja Członkowska (1).pdf

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII