Strona Główna / Aktualności

Ta witryna korzysta z plików cookie. W ustawieniach przeglądarki internetowej
można wyłączyć ten mechanizm. 

Aktualności / Spotkania Naukowe


Polskie Towarzystwo Fizjoterapii
Oddział Mazowiecki
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego
Wydział Rehabilitacji - Katedra Rehabilitacji

ul. Marymoncka 34 skr.poczt 55; 00-968 Warszawa
www.fizjo.waw.pl

Bank Pekao SA Oddział w Warszawie ul. Nowogrodzka 50
25 1240 6218 1111 0010 6550 0946
składka członkowska w 2019 r. wynosi 70 zł/rok

Jednocześnie przypominamy, iż członkami rzeczywistymi OM PTF 
są tylko osoby z aktualnie opłaconą składką członkowskąMiędzynarodowy Dzień
Fizjoterapii
08 września 2019