Aktualności | Spotkania naukowe | Konferencje Naukowe

Ta witryna korzysta z plików cookie. W ustawieniach przeglądarki internetowej można wyłączyć ten mechanizm. 

Polskie Towarzystwo Fizjoterapii
Oddział Mazowiecki
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego
Wydział Rehabilitacji - Katedra Rehabilitacji

ul. Marymoncka 34 skr.poczt 55; 00-968 Warszawa
www.fizjo.waw.pl

Bank Pekao SA Oddział w Warszawie ul. Nowogrodzka 50
25 1240 6218 1111 0010 6550 0946
składka członkowska w 2019 r. wynosi 70 zł/rok

Jednocześnie przypominamy, iż członkami rzeczywistymi OM PTF 
są tylko osoby z aktualnie opłaconą składką członkowską

Szanowni Państwo ,

w imieniu Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Specjalistów Fizjoterapii
prof. Jana Szczegielniaka serdecznie zapraszamy

Procedura przystąpienia do stowarzyszenia
(kontakt poniżej do Pani mgr Beaty Czarneckiej):

1. Specjalista Fizjoterapii
2. Wypełnić formularz
3. Uiścić opłatę członkowską w wysokości 300 zł
4. Formularz wysłać na adres biura (podany poniżej) wraz z
potwierdzeniem zapłaty
5. Po uiszczeniu opłaty gabinet zostaje wpisany na ogólnopolską mapę
specjalistów.

Tytuł przelewu: opłata członkowska PSSF, imię i nazwisko.
Poniżej dane do przelewu:
ul. Stefana Kopcińskiego 22
90-153 Łódź
Numer konta:
Bank Pekao 67 1240 3028 1111 0010 6481 6046

Kierownik biura
mgr Beata Czarnecka
ZG Stowarzyszenia Specjalistów Fizjoterapii
tel. 537 751 292
e-mail: biuro.specjalistafizjoterapii@gmail.com

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY CZŁONKA

POLSKIEGO STOWARZYSZENIA SPECJALISTÓW FIZJOTERAPII

 

Imię i Nazwisko

 

 

Adres

 

 

 

 

Telefon kontaktowy

 

Adres mejlowy

 

Aktualne miejsce pracy

 

 

 

Data uzyskania specjalizacji

 

Ukończona uczelnia oraz rok

 

 

Ukończone kursy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………….

Data i podpis członka