Polskie Towarzystwo Fizjoterapii

Oddział Mazowiecki

Aktualności / Spotkania Naukowe

Polskie Towarzystwo Fizjoterapii

Oddział Mazowiecki

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego

Wydział Rehabilitacji - Katedra Rehabilitacji

ul. Marymoncka 34 skr.poczt 55; 00-968 Warszawa

www.fizjo.waw.pl

Bank Pekao SA Oddział w Warszawie ul. Nowogrodzka 50,

25 1240 6218 1111 0010 6550 0946

składka członkowska w 2019 r. wynosi 70 zł

Jednocześnie przypominamy, iż członkami rzeczywistymi OM PTF

są tylko osoby z aktualnie opłaconą składką członkowską

Krajowa Izba Fizjoterapeutów

www.kif.info.pl

www.kif.info.pl

Międzynarodowy Dzień Fizjoterapeuty 2020

08 września 2020