Polskie Towarzystwo Fizjoterapii

Oddział Mazowiecki

Aktualności / Spotkania Naukowe

Polskie Towarzystwo Fizjoterapii

Oddział Mazowiecki

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego

Wydział Rehabilitacji - Katedra Rehabilitacji

ul. Marymoncka 34 skr.poczt 55; 00-968 Warszawa

www.fizjo.waw.pl

ŚWIATOWY DZIEŃ FIZJOTERAPII

8 WRZESIEŃ 2020

POLSKIE TOWARZYSTWO FIZJOTERAPII ODDZIAŁ MAZOWIECKI

Bank Pekao SA Oddział w Warszawie ul. Nowogrodzka 50,

25 1240 6218 1111 0010 6550 0946

składka członkowska w 2020 r. wynosi 70 zł

Jednocześnie przypominamy, iż członkami rzeczywistymi OM PTF

są tylko osoby z aktualnie opłaconą składką członkowską

Wytyczne dla funkcjonowania gabinetów fizjoterapeutycznych w systemie rehabilitacji ambulatoryjnej w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce.

Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS, 28.04.2020

https://www.gov.pl/web/rozwoj/rehabilitacja?fbclid=IwAR0oQ22mXeg0nVCKVJEXkjz3kB1U7nrMFaykS2YGADLUmgBMwU-IlgZzYFg

Fizjoterapeuta – zawód medyczny w czasie epidemii


więcej informacji:

https://kif.info.pl/fizjoterapeuta-zawod-medyczny-w-czasie-epidemii/

www.kif.info.pl

Krajowa Izba Fizjoterapeutów

www.kif.info.pl


Międzynarodowy Dzień Fizjoterapeuty 2020

08 września 2020