Polskie Towarzystwo Botaniczne

Oddział w Bydgoszczy

Kontakt: Al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, Bud. E, p. 121, e-mail: bydgoszcz@pbsociety.org.pl