ნეიროფსიქოლოგია

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
View Download
აფაზიების დიაგნოსტიკური სქემა  180k v. 1 May 17, 2014, 3:20 PM Tamar Gagoshidze
ĉ
View Download
მხედველობითი აგნოზიების დიაგნოსტიკური სქემა  48k v. 2 May 17, 2014, 3:19 PM Tamar Gagoshidze
Ċ
View Download
ალექსია, აგრაფია, აკალკულია: თ. გაგოშიძე „კლინიკური ნეიროფსიქოლოგიის კონსპექტი“  58k v. 1 Aug 10, 2011, 4:54 AM Tinatin Tchintcharauli
Ċ
View Download
ამნეზია: თ. გაგოშიძე „კლინიკური ნეიროფსიქოლოგიის კონსპექტი“  146k v. 1 Aug 10, 2011, 4:54 AM Tinatin Tchintcharauli
ĉ
View Download
  86k v. 1 May 17, 2014, 3:19 PM Tamar Gagoshidze
Ċ
View Download
აფაზია: თ. გაგოშიძე „კლინიკური ნეიროფსიქოლოგიის კონსპექტი“  117k v. 1 Aug 10, 2011, 4:54 AM Tinatin Tchintcharauli
Ċ
View Download
აპრაქსია: თ. გაგოშიძე „კლინიკური ნეიროფსიქოლოგიის კონსპექტი“  90k v. 1 Aug 10, 2011, 4:55 AM Tinatin Tchintcharauli
Ċ
View Download
ფუნქციური ასიმეტრია: თ. გაგოშიძე „კლინიკური ნეიროფსიქოლოგიის კონსპექტი“  97k v. 1 Aug 10, 2011, 4:55 AM Tinatin Tchintcharauli
Ċ
View Download
სმენითი აგნოზია: თ. გაგოშიძე „კლინიკური ნეიროფსიქოლოგიის კონსპექტი“  16k v. 1 Aug 10, 2011, 4:56 AM Tinatin Tchintcharauli
Ċ
View Download
კორძიანი სხეული: თ. გაგოშიძე „კლინიკური ნეიროფსიქოლოგიის კონსპექტი“  46k v. 1 Aug 10, 2011, 4:56 AM Tinatin Tchintcharauli
Ċ
View Download
შუბლის წილები: თ. გაგოშიძე „კლინიკური ნეიროფსიქოლოგიის კონსპექტი“  130k v. 1 Aug 10, 2011, 4:56 AM Tinatin Tchintcharauli
Ċ
View Download
შესავალი: თ.გაგოშიძე „კლინიკური ნეიროფსიქოლოგიის კონსპექტი“  13k v. 1 Aug 10, 2011, 4:53 AM Tinatin Tchintcharauli
Ċ
View Download
გამოყენებული ლიტერატურა: თ. გაგოშიძე „კლინიკური ნეიროფსიქოლოგიის კონსპექტი“  37k v. 1 Aug 10, 2011, 4:58 AM Tinatin Tchintcharauli
Ċ
View Download
უნილატერალური სივრცითი იგნორირება: თ. გაგოშიძე „კლინიკური ნეიროფსიქოლოგიის კონსპექტი“  60k v. 1 Aug 10, 2011, 4:57 AM Tinatin Tchintcharauli
Ċ
View Download
თხემის წილები: თ. გაგოშიძე „კლინიკური ნეიროფსიქოლოგიის კონსპექტი“  58k v. 1 Aug 10, 2011, 4:57 AM Tinatin Tchintcharauli
Ċ
View Download
ტაქტილური აგნოზია: თ. გაგოშიძე „კლინიკური ნეიროფსიქოლოგიის კონსპექტი“  28k v. 1 Aug 10, 2011, 4:57 AM Tinatin Tchintcharauli
Ċ
View Download
საფეთქლის წილები: თ. გაგოშიძე „კლინიკური ნეიროფსიქოლოგიის კონსპექტი“  57k v. 1 Aug 10, 2011, 4:58 AM Tinatin Tchintcharauli
Ċ
View Download
ვიზუალური აგნოზია: თ. გაგოშიძე „კლინიკური ნეიროფსიქოლოგიის კონსპექტი“  58k v. 1 Aug 10, 2011, 4:58 AM Tinatin Tchintcharauli
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View Download
თავის ტვინის ანატომია  11374k v. 2 Oct 11, 2013, 12:37 PM Tamar Gagoshidze
ĉ
View Download
  307k v. 2 Mar 14, 2014, 11:33 AM Tamar Gagoshidze
ĉ
View Download
ნეირონის აგებულება  18k v. 3 Mar 14, 2014, 11:11 AM Tamar Gagoshidze
ć
View Download
  2237k v. 2 Mar 14, 2014, 11:35 AM Tamar Gagoshidze
ć
View Download
  4797k v. 2 Mar 14, 2014, 11:35 AM Tamar Gagoshidze
ą

View Download
თავის ტვინი 1  227k v. 2 Aug 10, 2011, 4:59 AM Tinatin Tchintcharauli
ą

View Download
თავის ტვინი 2  283k v. 2 Aug 10, 2011, 5:02 AM Tinatin Tchintcharauli
ą

View Download
თავის ტვინი 3  279k v. 2 Aug 10, 2011, 5:02 AM Tinatin Tchintcharauli
ą

View Download
თავის ტვინი 4  279k v. 2 Aug 10, 2011, 5:02 AM Tinatin Tchintcharauli
ą

View Download
თავის ტვინი 5  265k v. 2 Aug 10, 2011, 5:02 AM Tinatin Tchintcharauli
ą

View Download
თავის ტვინი 6  338k v. 2 Aug 10, 2011, 5:02 AM Tinatin Tchintcharauli
ą

View Download
თავის ტვინი 7  229k v. 2 Aug 10, 2011, 5:02 AM Tinatin Tchintcharauli
ĉ
View Download
თავის ტვინის ჰემისფეროები  28k v. 3 Mar 14, 2014, 11:13 AM Tamar Gagoshidze
ĉ
View Download
თავის ტვინის აგებულება  90k v. 3 Mar 14, 2014, 11:13 AM Tamar Gagoshidze
ć
View Download
  4999k v. 3 Apr 4, 2015, 12:19 PM Tamar Gagoshidze
ć
View Download
  4692k v. 3 Mar 14, 2014, 11:11 AM Tamar Gagoshidze
ĉ
View Download
  28k v. 3 Mar 14, 2014, 11:11 AM Tamar Gagoshidze
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
View Download
  550k v. 2 Mar 29, 2014, 2:01 PM Tamar Gagoshidze
Ċ
View Download
  171k v. 2 Mar 14, 2014, 11:24 AM Tamar Gagoshidze
Ċ
View Download
  88k v. 2 Jun 16, 2014, 12:52 PM Tamar Gagoshidze
ĉ
View Download
  84k v. 3 Oct 18, 2013, 1:26 PM Tamar Gagoshidze
Ċ
View Download
  760k v. 2 Nov 8, 2013, 10:45 AM Tamar Gagoshidze
ĉ
View Download
  31k v. 2 Mar 7, 2016, 3:14 PM Tamar Gagoshidze
ć
View Download
  1137k v. 2 Mar 29, 2014, 2:01 PM Tamar Gagoshidze
ĉ
View Download
  88k v. 3 Jun 2, 2016, 4:47 AM Tamar Gagoshidze
ĉ
View Download
  250k v. 2 Jun 12, 2016, 3:40 PM Tamar Gagoshidze
ĉ
View Download
  752k v. 2 Jun 12, 2016, 3:40 PM Tamar Gagoshidze
ć
View Download
  4484k v. 2 May 6, 2015, 1:38 PM Tamar Gagoshidze
ć
View Download
  4227k v. 2 Sep 25, 2014, 11:37 AM Tamar Gagoshidze
ĉ
View Download
  40k v. 2 Sep 19, 2014, 11:46 AM Tamar Gagoshidze
ĉ
View Download
  139k v. 2 Jun 12, 2016, 2:50 PM Tamar Gagoshidze
ĉ
View Download
  1371k v. 2 Jun 12, 2016, 3:40 PM Tamar Gagoshidze
ĉ
View Download
  859k v. 2 Jun 12, 2016, 3:40 PM Tamar Gagoshidze
ĉ
View Download
  106k v. 2 Mar 7, 2016, 3:14 PM Tamar Gagoshidze
ĉ
View Download
  105k v. 2 May 17, 2014, 3:14 PM Tamar Gagoshidze
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View Download
  7242k v. 2 Mar 14, 2014, 11:08 AM Tamar Gagoshidze
ċ

Download
  16115k v. 2 Mar 14, 2014, 11:08 AM Tamar Gagoshidze
Ċ
View Download
  5339k v. 2 Mar 14, 2014, 11:08 AM Tamar Gagoshidze