Wykład

Wykład z Psychologii Społecznej dla studentów trzeciego roku Wydziału Psychologii UW będzie się odbywał w Auli, w semestrze zimowym roku 2017/2018, w poniedziałki - w godzinach 10:15-11:45.

Na tej stronie znajduje się opis wymagań do zaliczenia zajęć, lista lektur oraz bieżące informacje dla uczestników zajęć. Sukcesywnie będą się tu pojawiać również materiały ułatwiające przygotowanie do egzaminu i zadań zaliczeniowych.