Kwaliteit

Ik probeer de kwaliteit van mijn dienstverlening hoog te houden door mij o.a. na en bij te scholen en door de ontwikkeling in mijn beroepsveld goed bij te houden.
Ook heb ik een kwaliteitsstatuut opgesteld. Dit kunt u inzien door op het kwaliteitsstatuut bestand te klikken.
Daarnaast zijn er vanuit mijn beroepvereningingen kwaliteitscriteria opgesteld waar ik mij aan houd.
Als u deze eisen wilt lezen kunt u de onderstaanden bestanden aanklikken.

Daarnaast krijgt u aan het eind van de behandeling via Qualiview een evaluatie vragenlijst. Ik wil u vragen deze zo eerlijk mogelijk in te vullen, zodat ik mij kan blijven aanscherpen in mijn hulpverlening.
Ook word ik vanuit mijn beroepsverenigingen getoetst in mijn hulpverlening. Hiervoor ben ik ook gevisiteerd door de LVVP en gebeurt dat ook door de NVAP.
https://sites.google.com/site/psychologepraktijk/home/kwaliteit/LVVP-visitatielogo.jpg

https://www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/klacht-indienen/
Ċ
Jacqueline Gerbrands,
8 dec. 2016 04:31
Ċ
Jacqueline Gerbrands,
8 dec. 2016 06:06
Comments