Werken voor de rechtbank

Drs. W.G.E. Kuyck is officieel rapporteur pro Justitia en supervisor bij het NIFP voor beginnende rapporteurs (en/of in opleiding tot rapporteur). Dit betekent dat hij werkzaamheden voor de rechtbank verricht. Deze zogenaamde Expertise Rapportage pro Justitia verzorgt onafhankelijk psychiatrisch onderzoek, waarin de geestesgesteldheid van een verdachte, van een tbs-gestelde of van de kandidaat plaatsing Longstay wordt onderzocht, om zodoende de rechtbank, advocaat en/of de afdeling Plaatsing Forensische Zorg (Directie Forensische Zorg) van het ministerie van Justitie te informeren. Kernvraag daarbij is ofwel het bepalen van de mate van toerekeningsvatbaarheid, ofwel het vaststellen van de wenselijkheid of een behandeling in een tbs-kader voortgezet moet worden. Daarnaast wordt – bij een aanvraag van de behandelende kliniek – beoordeeld of een plaatsing Longstay geïndiceerd is. Verdere informatie: www.rapportageprojustitia.nl.
Comments