Vergoeding

Psychiatrische hulpverlening en psychotherapie.
Vanaf 2014 heb ik geen contracten met zorgverzekeraars. Dit betekent dat u van mij een zogenaamde DBC-factuur krijgt, die u vervolgens bij uw verzekeraar declareert. Soms zal ik een voorschot vragen als de behandeling langere dan 4-6 maanden duurt. Behandelingen hebben een vaste prijs die afhankelijk is van de diagnose en de totaal aan u bestede tijd van die specifieke behandeling (administratie, correspondentie, etc. meegerekend). Dit heet een diagnose-behandelings-combinatie (DBC). Lees uw polis door voor de vergoeding van uw behandeling (meestal 100%, soms 70-80%, deels ook afhankelijk van uw eigen risico). In 2014 vangt een stelselwijziging aan: er komt een indeling in basis/generalistische GGz zorg (de oude 1e lijns GGz) en specialistische GGz zorg (oude 2e lijns GGz). Mijn praktijk levert alleen specialistische (meer complexere en meestal langdurige) GGz zorg. Verwijzing naar mijn praktijk blijft via uw huisarts of een andere medisch specialist lopen.

Psychiatrische hulpverlening worden vergoed vanuit de basisverzekering. Het percentage van de vergoeding zijn afhankelijk van of u een ´natura´-polis of een ´restitutie´-polis heeft.
 
Psychotherapie zit in het basispakket van uw zorgverzekering. Voor de laatste stand van zaken inzake vergoeding van de therapie  kunt u meer informatie vinden op:

of bel gratis postbus 51: 0800-8051, bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur.

Leertherapie wordt niet via de ziektekostenverzekeraars vergoed. U krijgt daarvoor apart een factuur.


Comments