Medicijnen & laboratoriumonderzoek

Medicijnen
Voor het instellen op psychopharmaca ('psychiatrische medicijnen'), na de intake met diagnostiek, kunt u in deze praktijk terecht. Tevens is er de mogelijkheid bloedspiegels van medicijnen te bepalen (i.s.m. Medial Laboratoria), voor hen die bijvoorbeeld amitriptyline (Tryptizol), natriumvalproaat (Depakine) of lithium gebruiken, dan wel andere medicijnen die in het bloed gecontroleerd dienen te worden (of waarbij het bloed zelf gecontroleerd moet worden (op bloedarmoede, nier-, schildklier- of leverfunctie)).
 
Laboratoriumonderzoek
Als er om andere redenen aanleiding is om uitgebreider bloedonderzoek te verrichten, zal ik dat met u bespreken. U kunt hierbij denken aan een onderzoek naar het functioneren van uw schildklier bij depressie, of een onderzoek naar de functie van uw nieren i.v.m. medicijnen die daar invloed op hebben.
 
Comments