Informatie

Inleiding
Welkom op de website van de praktijk van Drs. Wouter G.E. Kuyck, arts en vrijgevestigd psychiater*). Als psychiater zie ik mezelf als iemand die op de eerste plaats zorgvuldige diagnostiek bedrijft. Op basis hiervan stel ik, in samenspraak met u, een helder en haalbaar behandelplan op. De behandeling kan ik meestal zelf doen. Soms zal ik u in overleg doorverwijzen. Aanmeldingen voor een crisis worden doorverwezen naar de GGz.
 
Piekeren, angst, somberheid, onzekerheid of minderwaardigheid kunnen samenhangen met negatieve ervaringen uit het verleden of spanningen en tegenslagen in het heden. In individuele psychotherapie-bijeenkomsten gaan we op zoek naar gedachten en gevoelens om te zien hoe die uw leven nu beïnvloeden. Doel is om dergelijke nare ervaringen onder ogen te zien, uw klachten te verminderen en naar nieuwe betekenisgeving te zoeken. De biologische (vanaf de geboorte vastgelegde, familiaire), psychologische (ervaren) en sociale factoren die van invloed kunnen zijn op uw klachten, onderzoeken we samen.
 
De stap om naar iemand toe te gaan omdat u het een en ander al langere tijd dwars zit, is niet altijd even gemakkelijk. Uw aanmelding kan voor u een oriëntatie zijn, om daarna te beslissen of u verder wilt (therapie) of dat u het bij de oriëntatie laat.
 
Opleiding
Na mijn opleiding tot huisarts (1998) heb ik me sinds 2000 verder gespecialiseerd in de psychiatrie en psychotherapie (tot 2005). Psychiatrie als medisch specialisme samen met psychotherapie bieden mij de mogelijkheid om zowel met gesprekken als, mits dit geïndiceerd is, met medicatie psychische problemen te behandelen. Ik behandel individueel, dus niet in groepsverband of echtparen. Ik heb ervaring in allerlei individuele behandelvormen, supervisie geven, begeleiding/coaching, en lesgeven.
 
Patiënten tevredenheidsonderzoek
Wettelijk is het verplicht de behandelvoortgang (effect van de behandeling) te meten: Routine Outcome Measuring. Via www.telepsy.nl (ROM vragenlijsten) en www.SBGGZ.nl (ROM-Benchmarking) wordt dit verzorgd. Vlak voor aanvang, halverwege en aan het eind zal het effect van de behandeling worden gemeten en met u worden besproken. Is er reductie van uw klachten en lijdensdruk, en toename van het 'geestelijk welzijn' in uw leven? Dat zal in kaart gebracht worden.
 
- Psychiatrie (biologisch georiënteerd) is een medisch specialisme dat zich op ernstige (klassieke) geestesziekten richt, die belangrijke beperkingen in het dagelijks functioneren tot gevolg kunnen hebben. Voor psychiatrische diagnostiek, indicatiestelling en behandeling kunt u terecht voor onder andere depressie, manisch depressiviteit, dwang-, angst- en paniekstoornissen, AD(H)D, persoonlijkheidsproblematiek, autismespectrumstoornis, en aanpassingsstoornissen. Veelal worden, bij voldoende indicatie, voor deze psychiatrische diagnosen medicijnen door mij geadviseerd, of begeleid ik het voorschrijven ervan als u die al gebruikt.
 
- Psychotherapie (integratieve psychotherapie) is een behandelmethode (gesprekken) voor psychische problemen en klachten. Het gaat hier om een veelheid aan klachten (op allerlei levensgebieden), die met verhelderende en verdiepende (inzichtgevende) gesprekken worden benaderd. Soms zal ik u adviseren bepaalde medicijnen te gebruiken, als extra (tijdelijke) steun.
 
- Leertherapie is een traject dat psychiaters in opleiding (arts in opleiding tot specialist) volgen in het kader van hun opleiding.
 
 
*)
BIG-geregistreerd

Drs. W.G.E. Kuyck is BIG-geregistreerd als arts en psychiater. Op de website www.ribiz.nl kunt u hier meer over lezen. BIG-nummer: 39032886701.

Lidmaatschap

Drs. W.G.E. Kuyck is lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (www.NVVP.net), de ISRA (www.ISRAsociety.com), de APA (www.psych.org), The European Society for the Study of Personality Disorders (http://esspd.eu). Tevens ben ik lid van het Nederlands Register voor Gerechtelijk Deskundigen (www.NRGD.nl). 

Kamer van Koophandel

Drs. W.G.E. Kuyck is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (www.kvk.nl) te Amsterdam, nummer 343645440000.

 
 
 
Comments