PERKHIDMATAN


 

MENYEDIAKAN KEMUDAHAN

 

PINJAMAN BUKU

BILIK TAYANG

RUANG REKREASI

BILIK BAHAN BANTU MENGAJAR

RUANG BACAAN UTAMA

PUSAT AKSES

 

BAHAN BERKALA

BILIK PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH

 

KAUNTER SIRKULASI

BAHAGIAN RUJUKAN

BAHAGIAN FIKSYEN

 

BAHAGIAN KARYA AGONG

RAK RUJUKAN PMR/SPM

RAK RUJUKAN GURU

RAK BAHAN BERKALA

RAK MAJALAH BERJILID

RUANG AKTIVITI

SUDUT PENGURUSAN

SUDUT AKSES KENDIRI

SUDUT PAMERAN

SUDUT NILAM & LITERASI MAKLUMAT

SUDUT GALERI PUSAT SUMBER SEKOLAH

 

SUDUT BUKU BESAR

SUDUT KOLEKSI TERKINI

SUDUT REALIA/MODEL

"WALK OF FAME"

"WALL OF FAME"

STOR ALAT - ALAT MEDIA

 

STOR KITAR SEMULA

KABINET SIMPANAN AKHBAR

KABINET BAHAN BANTU MENGAJAR

PONDOK BACAAN

TAMAN HERBA

PERPUSTAKAAN MINI KELAS DAN ASRAMA